Jeśli wystąpi błąd „No images are available” (Brak dostępnych obrazów) podczas instalacji systemu Windows 10

Dowiedz się, co zrobić, jeśli wystąpi błąd „No images are available” (Brak dostępnych obrazów) podczas instalacji systemu Windows 10 Anniversary Update za pomocą narzędzia Boot Camp na komputerze Mac.

Komunikat o błędzie może się wyświetlić po wprowadzeniu klucza licencji, jeśli używasz pamięci flash USB 3 w celu instalacji systemu Windows 10 Anniversary Update.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z tych opcji:

  • Przenieś plik obrazu systemu Windows 10 Anniversary Update (ISO) na urządzenie pamięci flash USB 2 i ponów próbę instalacji.
  • Użyj pliku ISO systemu Windows 10 innego niż Anniversary Update na urządzeniu pamięci flash USB 3.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: