Jeśli wystąpi błąd „No images are available” (Brak dostępnych obrazów) podczas instalacji systemu Windows 10

Dowiedz się, co zrobić, jeśli wystąpi błąd „No images are available” (Brak dostępnych obrazów) podczas instalacji systemu Windows 10 Anniversary Update za pomocą narzędzia Boot Camp na komputerze Mac.

Komunikat o błędzie może się wyświetlić po wprowadzeniu klucza licencji, jeśli używasz pamięci flash USB 3 w celu instalacji systemu Windows 10 Anniversary Update.

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z tych opcji:

  • Przenieś plik obrazu systemu Windows 10 Anniversary Update (ISO) na urządzenie pamięci flash USB 2 i ponów próbę instalacji.
  • Użyj pliku ISO systemu Windows 10 innego niż Anniversary Update na urządzeniu pamięci flash USB 3.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: