Używanie funkcji ułatwień dostępu z paskiem Touch Bar na komputerze MacBook Pro

Każdy komputer Mac jest standardowo wyposażony w technologie wspomagające, które pomagają w korzystaniu z systemu macOS. Dowiedz się więcej na temat funkcji ułatwień dostępu wbudowanych w pasek Touch Bar na MacBooku Pro.

MacBook Pro (15-calowy, 2016 r.) i nowsze modele oraz MacBook Pro (13-calowy, 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3) i nowsze modele mają funkcje ułatwień dostępu, które pomagają użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym w korzystaniu z paska Touch Bar.

Używanie funkcji VoiceOver z paskiem Touch Bar

Funkcja VoiceOver opisuje na głos zawartość ekranu i prowadzi przez takie działania jak wybór opcji menu lub aktywacja przycisku za pomocą klawiatury bądź gładzika. Może również powiedzieć, co znajduje się na pasku Touch Bar.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver, przytrzymaj klawisz Command i trzykrotnie naciśnij przycisk Touch ID, który znajduje się po prawej stronie paska Touch Bar u góry klawiatury:

 

Po włączeniu funkcji VoiceOver możesz używać następujących gestów z paskiem Touch Bar:

 • Umieść jeden palec na pasku Touch Bar, aby zmienić fokus paska Touch Bar i usłyszeć wypowiedzianą przez funkcję VoiceOver informację o elemencie, który znajduje się pod palcem.
 • Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przenieść fokus paska Touch Bar na poprzedni lub kolejny element.
 • Stuknij dwukrotnie dowolne miejsce paska Touch Bar, aby aktywować element pod fokusem paska Touch Bar.
 • Stuknij dwoma palcami (dotknij jednego elementu jednym palcem, a następnie stuknij pasek Touch Bar drugim palcem), aby aktywować element pod pierwszym użytym palcem.
 • Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby przejść do trybu interakcji dla elementu znajdującego się pod fokusem paska Touch Bar. Umożliwia to dostosowywanie suwaków.

Używanie funkcji Zoom paska Touch Bar

Jeśli korzystasz z funkcji Zoom na komputerze Mac, możesz również włączyć funkcję Zoom na pasku Touch Bar.

Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe. Następnie kliknij opcję Dostępność, wybierz pozycję Zoom i włącz opcję Włącz zoom paska Touch Bar.

Oto co możesz zrobić po włączeniu funkcji Zoom paska Touch Bar:

 • Dotknij i przeciągnij jednym palcem na pasku Touch Bar, aby zobaczyć powiększony widok paska Touch Bar na wyświetlaczu.
 • Zmień poziom powiększenia, przytrzymując klawisz Command i wykonując gest zsunięcia lub rozsunięcia dwóch palców.
 • Przesuwając jednym palcem, szybko stuknij drugim palcem, aby zsyntetyzować stuknięcie tam, gdzie znajduje się pierwszy palec. Przytrzymaj drugi palec i przesuń oba palce, aby zsyntetyzować stuknięcie i przeciągnięcie tam, gdzie znajduje się pierwszy palec.
 • Przytrzymaj palec nieruchomo w jednym miejscu, aby przejść do trybu interakcji, który pozwala na bezpośrednią interakcję z elementem sterującym znajdującym się pod palcem.

Używanie funkcji Sterowanie przełącznikami z paskiem Touch Bar

Za pomocą funkcji Sterowanie przełącznikami możesz wyświetlić pasek Touch Bar na ekranie MacBooka Pro. Pozwala to na uzyskanie dostępu do elementów paska Touch Bar za pomocą standardowych elementów sterujących obsługiwanych przy użyciu wskaźnika.

Najpierw włącz funkcję Sterowanie przełącznikami:

 1. Wybierz kolejno pozycje menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Dostępność, a następnie opcję Sterowanie przełącznikami.
 2. Kliknij opcję Ogólne, a następnie wybierz pozycję Włącz Sterowanie przełącznikami. Na biurku pojawi się panel startowy funkcji Sterowanie przełącznikami.

Następnie przełącz pasek Touch Bar:

 1. Na panelu startowym funkcji Sterowanie przełącznikami kliknij pozycję System.
 2. Kliknij opcję Przełącz pasek Touch Bar, aby pokazać lub ukryć pasek Touch Bar.

Dowiedz się więcej na temat używania elementów sterujących za pomocą wskaźnika.

Włączanie innych funkcji w oknie Opcje dostępności

System macOS zawiera okno Opcje dostępności, które pozwala na szybkie włączanie i wyłączanie popularnych funkcji ułatwień dostępu, takich jak Zoom, VoiceOver lub Lepkie klawisze.

Aby wywołać to okno na MacBooku Pro, naciśnij trzykrotnie przycisk Touch ID.

Data publikacji: