Nowości w aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Keynote 10.2 dla systemów iOS i iPadOS.

ikona ozdobna

Pisanie odręczne

Dzięki funkcji Pisanie odręczne tekst wpisywany za pomocą Apple Pencil jest automatycznie konwertowany na tekst cyfrowy.1, 2

Dowiedz się więcej

ikona ozdobna

Widok konspektu

Nowy widok konspektu pozwala skupić się na strukturze i przepływie treści, usuwając elementy rozpraszające uwagę.

Dowiedz się więcej

ikona ozdobna

Filmy z Internetu

Filmy z serwisów YouTube i Vimeo można odtwarzać bezpośrednio w prezentacjach.4

Dowiedz się więcej

Plus wiele innych rzeczy

 • Funkcja eksportu filmów obsługuje teraz szeroki wybór formatów i częstości klatek.
 • Podczas przeciągania obiektu można przytrzymać klawisz Option, aby go skopiować.2.
 • Nowa funkcja zoom i możliwości wyszukiwania w przeprojektowanym narzędziu wyboru obrazów ułatwiają znajdowanie zdjęć i nagrań wideo.3
 • Wzbogacanie prezentacji za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.

Uzyskaj szczegółowe instrukcje oraz informacje dotyczące wszystkich funkcji w aplikacji Keynote dla systemu iOS na telefonie iPhone i iPodzie touch lub na iPadzie.

1. Funkcja Pisanie odręczne obsługuje obecnie języki angielski, chiński tradycyjny i chiński uproszczony.
2. Wymaga systemu iPadOS 14.
3. Wymaga systemu iOS 14 lub iPadOS 14.
4. Funkcja może nie być dostępna we wszystkich regionach.


Nowości w aplikacji Keynote 10.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Filmy mogą być teraz odtwarzane poprzez przejścia slajdów. Po dodaniu tego samego filmu do kilku slajdów będzie on odtwarzany po przejściu z jednego slajdu do kolejnego. Dowiedz się więcej
 • Po użyciu opcji Wyrównaj do ścieżki obiekty pozostają skierowane we właściwym kierunku podczas podążania ścieżką ruchu.
 • Łatwe dodawanie podpisów i napisów do obrazów, wideo, kształtów oraz innych obiektów. Dowiedz się więcej

Nowości w aplikacji Keynote 10.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Z aplikacją Keynote można używać klawiatury Magic Keyboard, myszy lub gładzika, co otwiera nowe sposoby pracy z prezentacjami. Wymaga systemu iPadOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Możliwość wyboru spośród wielu wspaniałych nowych motywów, które pomogą zacząć pracę.
 • Dodawanie prezentacji aplikacji Keynote do udostępnionego folderu w usłudze iCloud Drive, aby automatycznie rozpocząć pracę grupową. Wymaga systemu iPadOS 13.4 lub iOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Udostępniane prezentacje można edytować poza siecią, a zmiany zostaną przesłane po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią. Wymaga systemu iPadOS lub iOS 13. Dowiedz się więcej
 • Aby zaznaczyć wiele obiektów, można dotknąć i przytrzymać ekran, a następnie przeciągnąć ramkę na wybrane obiekty. Dowiedz się więcej
 • Łatwy dostęp do ostatnio używanych motywów w przeprojektowanej palecie motywów.
 • Drukowanie lub eksportowanie pliku PDF zawierającego prezentację wraz z komentarzami. Dowiedz się więcej
 • Dodaj inicjał, aby wyróżnić tekst dużą, dekoracyjną pierwszą literą. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie prezentacji za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować. 
 • Nowa animacja Wejście i Wyjście z tekstem „Klawiatura”.

Nowości w aplikacji Keynote 5.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • W systemie iPadOS można używać aplikacji Keynote w wielu przestrzeniach lub edytować dwie prezentacje obok siebie w widoku Split View. Dowiedz się więcej
 • Obsługa filmów w formacie HEVC zapewniająca mniejsze rozmiary plików przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Dowiedz się więcej
 • Korzystanie z własnych czcionek instalowanych ze sklepu App Store*.
 • Obsługa nowych gestów nawigacji i edycji tekstu w systemach iOS 13 i iPadOS*. Dowiedz się więcej
 • Robienie zrzutu ekranu całej prezentacji, dodawanie oznaczeń, a następnie łatwe udostępnianie go jako pliku PDF*.
 • Korzystanie z plików na napędzie USB, zewnętrznym dysku twardym lub serwerze plików*. Dowiedz się więcej
 • Odsłuchiwanie reprezentacji dźwiękowych wykresów dzięki funkcji VoiceOver*. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie opisów dostępności do plików audio i wideo. Dowiedz się więcej
 • Ulepszona dostępność w wyeksportowanych plikach PDF.
 • Zaznaczanie wielu obiektów przez naciśnięcie klawisza Shift lub Command na klawiaturze sprzętowej.

Wymaga systemu iOS 13 lub iPadOS.

Nowości w aplikacji Keynote 5.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Stylizowanie tekstu przy użyciu wypełnienia (gradientem lub obrazem) albo obrysu. Dowiedz się więcej
 • Zmienianie stylu wybranych serii na wykresach i odstępów między słupkami oraz dodawanie linii trendu. Dowiedz się więcej
 • Osadzanie obrazów, kształtów i równań w polach tekstowych, dzięki czemu poruszają się wraz z tekstem. Dowiedz się więcej
 • Edytowanie wzorców slajdów podczas wspólnej pracy nad prezentacją.
 • Inteligentne umieszczanie zdjęć w obiektach zastępczych i obiektach na podstawie rozpoznania twarzy.
 • Zmienianie wyglądu krawędzi komórek w tabelach. Dowiedz się więcej
 • Wybieranie, czy Apple Pencil służy do rozpoczęcia rysowania, czy do zaznaczenia i przewijania, oraz przełączanie się między tymi opcjami przez dwukrotne stuknięcie za pomocą obsługiwanego Apple Pencil. Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie list przez wybieranie nowych typów punktorów, zmianę rozmiaru i koloru punktorów, tworzenie własnych punktorów, zmianę poziomów wcięcia itd. Dowiedz się więcej
 • Opcja Zapamiętaj pisownię umożliwiająca dodanie słowa do słownika sprawdzania pisowni. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Keynote 5.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Rysowanie ścieżki — palcem lub za pomocą Apple Pencil — w celu animowania obiektów na slajdzie. Dowiedz się więcej
 • Uatrakcyjnianie prezentacji za pomocą efektów animacji czynności, w tym przesuwania, obracania i skalowania. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie i udostępnianie animowanych GIF-ów przez wyeksportowanie jednego lub kilku slajdów.
 • Zachowywanie własnych kształtów do użytku w innych prezentacjach i uzyskiwanie do nich dostępu na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie motywów do użytku w charakterze modelu dla nowych prezentacji i uzyskiwanie do nich dostępu na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Edytowanie notatek prezentera podczas prezentowania i przeprowadzania próby pokazu slajdów.
 • Lepsze wyeksponowanie slajdów z niestandardowymi szerszymi współczynnikami proporcji w nawigatorze slajdów, widoku stykówki i na wyświetlaczu prezentera.
 • Tworzenie obrazów zastępczych w celu łatwego zastępowania obrazów bez wpływu na formatowanie slajdu. Dowiedz się więcej
 • Efektywniejsza współpraca nad prezentacjami.
 • Edytowanie pogrupowanych obiektów podczas współpracy.
 • Obsługa tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych w językach chińskim, japońskim i koreańskim. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Keynote 4.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Dopasowywanie rozmiaru tekstu w notatkach prezentera i odwracanie kolorów podczas prezentowania.
 • Łatwe zachowywanie rysunków w aplikacji Zdjęcia lub Pliki albo udostępnianie ich innych osobom. Dowiedz się więcej
 • Obsługa skrótów Siri. Wymaga systemu iOS 12Dowiedz się więcej
 • Aplikacja Keynote obsługuje teraz czcionkę dynamiczną. 
 • Wzbogacanie prezentacji za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Keynote 4.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Możliwość edytowania istniejących wzorców slajdów i tworzenia nowych.
 • Łatwe nagrywanie, edytowanie i odtwarzanie dźwięku bezpośrednio na slajdzie. Dowiedz się więcej
 • Nowy wygląd wykresów dzięki zaokrąglonym narożnikom słupków i pasków.
 • Nowa opcja w obszarze Ustawienia > Keynote umożliwia zaznaczanie oraz przewijanie na iPadzie przy użyciu Apple Pencil. Dowiedz się więcej
 • Możliwość eksportowania prezentacji jako filmu lub obrazów. 
 • Dodawanie równań matematycznych przy użyciu notacji LaTeX lub MathML. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie prezentacji za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Dodawanie wypełnień gradientowych i obrazkowych do kształtów i pól tekstowych.
 • Udoskonalona obsługa języków arabskiego i hebrajskiego. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Keynote 4.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Rysowanie i pisanie przy użyciu Apple Pencil lub palca na obsługiwanych urządzeniach. Dowiedz się więcej
 • Animowanie rysunków podczas pokazów slajdów.
 • Współpraca w czasie rzeczywistym nad prezentacjami przechowywanymi w usłudze Box. Dowiedz się więcej
 • Łatwe zmienienie tematu prezentacji. Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie rozmiaru i proporcji slajdów w prezentacji. Dowiedz się więcej
 • Używanie wykresów pierścieniowych pozwalających wizualizować dane w atrakcyjny sposób.
 • Dodawanie interaktywnej galerii obrazów w celu wyświetlania kolekcji zdjęć.
 • Wzbogacanie prezentacji za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Nowa opcja umożliwiająca automatyczne formatowanie ułamków podczas pisania.


Nowości w aplikacji Keynote 3.3 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Łatwiejszy dostęp do plików przechowywanych w usłudze iCloud Drive lub u innego dostawcy usługi przechowywania plików dzięki poprawionemu menedżerowi dokumentów. Dowiedz się więcej
 • Przeciąganie i upuszczanie tekstów, obrazów i innych elementów na iPadzie między aplikacją Keynote a innymi aplikacjami. Dowiedz się więcej
 • Możliwość tworzenia nowych kształtów za pomocą poleceń Suma, Przecięcie, Dopełnienie i Wyklucz. Dowiedz się więcej
 • Bardziej wydajna praca na iPadzie dzięki funkcjom Slide Over, Split View oraz nowemu Dockowi. Dowiedz się więcej
 • Szybki dostęp do plików i porządkowanie prezentacji dzięki nowej aplikacji Pliki. Dowiedz się więcej
 • Szybkie rozmieszczanie obiektów za pomocą poleceń Wyrównanie, Rozmieść, Odwróć pionowo i Odwróć poziomo.
 • Obsługa polecenia Rozdziel w przypadku skomplikowanych kształtów z biblioteki kształtów. Dowiedz się więcej
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Keynote 3.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Wzbogacanie dokumentów przy użyciu biblioteki ponad 500 profesjonalnie wykreślonych kształtów. Dowiedz się więcej
 • Odpowiadanie na komentarze i dołączanie do rozmów podzielonych na wątki. Dowiedz się więcej
 • Nowe opcje automatycznej korekty i zastępowania tekstu pozwalające zaoszczędzić czas podczas pisania. Dowiedz się więcej
 • Łatwe zmienianie rozmieszczenia slajdów za pomocą nowego widoku stykówki.
 • Edytowanie notatek prezentera podczas wyświetlania slajdów.
 • Udoskonalona obsługa języków hebrajskiego i arabskiego.


Nowości w aplikacji Keynote 3.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Formatowanie tekstu jako indeksu górnego i dolnego, korzystanie z ligatur i zmiana koloru tła tekstu.
 • Łatwe zastępowanie czcionek brakujących w prezentacji.
 • Nowe linie prowadzące ułatwiające odczyt wykresów kołowych.
 • Importowanie prezentacji Keynote 1.0. Dowiedz się więcej
 • Publikowanie interaktywnych prezentacji w portalach Medium, WordPress i innych witrynach. Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie dat, godzin i walut do języka lub regionu.


Nowości w aplikacji Keynote 3.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Współpraca w czasie rzeczywistym (funkcja w fazie beta).
  • Jednoczesna edycja prezentacji przez wiele osób w aplikacji Keynote na komputerze Mac, iPadzie, telefonie iPhone i w witrynie iCloud.com
  • Udostępnianie prezentacji publicznie lub określonym osobom.
  • Sprawdzanie, kto edytował prezentację.
  • Wyświetlanie kursora osób edytujących dokument Dowiedz się więcej
 • Wyświetlanie prezentacji za pomocą Keynote Live w celu umożliwienia odbiorcom obejrzenia jej na żywo na ich własnych komputerach Mac, iPadach, telefonach iPhone i w witrynie iCloud.com. Dowiedz się więcej
 • Wyróżnianie za pomocą rysika Apple Pencil w trakcie prezentacji na iPadzie Pro. 
 • Nowe okienko formatowania wykorzystujące zalety wyświetlacza 12,9-calowego iPada Pro.
 • Udoskonalone pobieranie — aplikacja Keynote pobiera teraz dokumenty z usługi iCloud tylko wtedy, gdy użytkownik jest gotowy nad nimi pracować.
 • Otwieranie i edycja prezentacji Keynote ’05. Dowiedz się więcej
 • Obsługa obrazów o szerokiej gamie kolorów.
 • Udoskonalona nawigacja za pomocą klawiatury i dodatkowe skróty klawiszowe.
   
Data publikacji: