Nowości w aplikacji Numbers na iPhone'a, iPada i iPoda touch

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Numbers 11.0 dla systemów iOS i iPadOS.

ikona ozdobna

Dokładne narzędzia do edycji

Inspektor porządku zawiera nowe narzędzia do edycji, pozwalające na korygowanie wyglądu i położenia obiektów.

ikona ozdobna

Szybkie wprowadzanie wartości

Klawiatury ekranowe umożliwiające wprowadzanie dokładnych wartości wielkości i odstępów tekstu, rozmiaru tabeli i nie tylko.

ikona ozdobna

Łatwe zaznaczanie wielu komórek

Dodawanie lub usuwanie obiektów albo komórek tabeli z zaznaczenia przez stukanie i przeciąganie.

Plus wiele innych rzeczy

 • Nowa opcja w oknie Więcej > Ustawienia > Edycja umożliwiająca otwieranie arkuszy kalkulacyjnych zawsze w widoku edycji.
 • Możliwość dodawania łączy numerów telefonów w komórkach tabeli, obiektach tekstowych i kształtach.
 • Możliwość eksportowania arkusza kalkulacyjnego do formatu Microsoft Excel bez arkusza zbiorczego.
 • Obsługa pisania odręcznego w językach portugalskim, francuskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim.

Uzyskaj szczegółowe instrukcje oraz informacje dotyczące wszystkich funkcji w aplikacji Numbers dla systemu iOS na iPhonie i iPodzie touch lub na iPadzie.

 

Nowości w aplikacji Numbers 10.2 na iPhone'a, iPada i iPoda touch

 • Dzięki funkcji Pisanie odręczne tekst wpisywany za pomocą Apple Pencil jest automatycznie konwertowany na tekst cyfrowy.Dowiedz się więcej
 • Teraz łatwiej jest tworzyć i dostosowywać formularze. Można dodać formularz do dowolnej tabeli lub użyć nowego szablonu Formularz podstawowy. Dowiedz się więcej
 • Większa wydajność podczas pracy z dużymi tabelami.
 • Nowa funkcja zoom i możliwości wyszukiwania w przeprojektowanym narzędziu wyboru obrazów ułatwiają znajdowanie zdjęć i nagrań wideo.2.
 • Wzbogacanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.

1. Funkcja Pisanie odręczne wymaga systemu iPadOS 14 i obsługuje obecnie języki angielski, chiński tradycyjny i chiński uproszczony.
2. Wymaga systemu iOS 14 lub iPadOS 14.

Nowości w aplikacji Numbers 10.1 na iPhone'a, iPada i iPoda touch

 • Widok czytania umożliwia przewijanie i powiększanie arkuszy bez wprowadzania przypadkowych zmian. Dowiedz się więcej
 • Filmy z serwisów YouTube i Vimeo można odtwarzać bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych*. Dowiedz się więcej
 • Łatwe dodawanie podpisów i napisów do obrazów, wideo, kształtów oraz innych obiektów. Dowiedz się więcej
 • Nowe funkcje, w tym XLOOKUP, XMATCH i REGEX, umożliwiają dopasowywanie wzorów, manipulowanie tekstem i tworzenie elastycznych formuł. Dowiedz się więcej

* Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Nowości w aplikacji Numbers 10.0 na iPhone'a, iPada i iPoda touch

 • Z aplikacją Numbers można używać klawiatury Magic Keyboard, myszy lub gładzika, co otwiera nowe sposoby pracy z arkuszami. Wymaga systemu iPadOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających więcej wierszy i kolumn niż kiedykolwiek wcześniej. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Numbers do udostępnionego folderu w usłudze iCloud Drive, aby automatycznie rozpocząć pracę grupową. Wymaga systemu iPadOS 13.4 lub iOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Stosowanie koloru do tła arkusza. Dowiedz się więcej
 • Udostępniane arkusze można edytować poza siecią, a zmiany zostaną przesłane po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią. Wymaga systemu iPadOS lub iOS 13. Dowiedz się więcej
 • Aby zaznaczyć wiele obiektów, można dotknąć i przytrzymać ekran, a następnie przeciągnąć ramkę na wybrane obiekty. Dowiedz się więcej
 • Łatwy dostęp do ostatnio używanych szablonów w przeprojektowanej palecie szablonów.
 • Drukowanie lub eksportowanie pliku PDF zawierającego arkusz wraz z komentarzami. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie inicjału do tekstu w kształcie. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.


Nowości w aplikacji Numbers 5.2 na iPhone'a, iPada i iPoda touch

 • Włączenie trybu ciemnego pozwala wyróżnić treść na ekranie*. Dowiedz się więcej
 • W systemie iPadOS można używać aplikacji Numbers w wielu przestrzeniach lub edytować dwa arkusze kalkulacyjne obok siebie w widoku Split View. Dowiedz się więcej
 • Korzystanie z własnych czcionek instalowanych ze sklepu App Store*.
 • Obsługa nowych gestów nawigacji i edycji tekstu w systemach iOS 13 i iPadOS*. Dowiedz się więcej
 • Robienie zrzutu ekranu całego arkusza kalkulacyjnego, dodawanie oznaczeń, a następnie łatwe udostępnianie go jako pliku PDF*.
 • Korzystanie z plików na napędzie USB, zewnętrznym dysku twardym lub serwerze plików*. Dowiedz się więcej
 • Odsłuchiwanie reprezentacji dźwiękowych wykresów dzięki funkcji VoiceOver. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie opisów dostępności do plików audio, wideo i rysunków. Dowiedz się więcej
 • Ulepszona dostępność w wyeksportowanych plikach PDF.
 • Obsługa filmów w formacie HEVC zapewniająca mniejsze rozmiary plików przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Dowiedz się więcej
 • Zaznaczanie wielu obiektów przez naciśnięcie klawisza Shift lub Command na klawiaturze sprzętowej.

Wymaga systemu iOS 13 lub iPadOS.

Nowości w aplikacji Numbers 5.1 na iPhone'a, iPada i iPoda touch

 • Zmienianie stylu wybranych serii na wykresie i odstępów między słupkami oraz dodawanie linii trendu. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie łączy do innych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym. Dowiedz się więcej
 • Stylizowanie tekstu przy użyciu wypełnienia (gradientem lub obrazem) albo obrysu. Dowiedz się więcej
 • Znacznie poprawiona dokładność dzięki ulepszonemu 128-bitowemu silnikowi obliczeniowemu. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie wierszy do filtrowanych tabel.
 • Zmienianie wyglądu krawędzi komórek w tabeli. Dowiedz się więcej
 • Osadzanie obrazów, kształtów i równań w polach tekstowych, dzięki czemu poruszają się wraz z tekstem. Dowiedz się więcej
 • Inteligentne umieszczanie zdjęć w obiektach zastępczych i obiektach na podstawie rozpoznania twarzy.
 • Wybieranie, czy Apple Pencil służy do rozpoczęcia rysowania, czy do zaznaczenia i przewijania, oraz przełączanie się między tymi opcjami przez dwukrotne stuknięcie za pomocą obsługiwanego Apple Pencil.  Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie list przez wybieranie nowych typów punktorów, zmianę rozmiaru i koloru punktorów, tworzenie własnych punktorów, zmianę poziomów wcięcia itd. Dowiedz się więcej
 • Opcja Zapamiętaj pisownię umożliwiająca dodanie słowa do słownika sprawdzania pisowni. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Numbers 5.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Wprowadzanie precyzyjnych zmian do liczby i rozmiaru wierszy oraz kolumn tabeli za pomocą panelu Format.
 • Tworzenie szablonów do użytku w charakterze modelu dla nowych arkuszy kalkulacyjnych i uzyskiwanie do nich dostępu na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Ulepszenia kategorii inteligentnych w zakresie użyteczności i wydajności.
 • Zachowywanie własnych kształtów do użytku w innych arkuszach kalkulacyjnych i uzyskiwanie do nich dostępu na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Maksymalny poziom powiększenia zwiększony do 400%.
 • Udoskonalony import plików aplikacji Excel i plików wartości oddzielonych przecinkami.
 • Tworzenie obrazów zastępczych w celu łatwego zastępowania obrazów bez wpływu na formatowanie arkusza kalkulacyjnego. Dowiedz się więcej
 • Ulepszona wydajność współpracy nad arkuszami kalkulacyjnymi.
 • Edytowanie pogrupowanych obiektów podczas współpracy.
 • Obsługa tekstu pionowego w kształtach i polach tekstowych w językach chińskim, japońskim i koreańskim. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Numbers 4.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Szybkie porządkowanie i podsumowywanie tabel za pomocą kategorii inteligentnych w celu uzyskania nowych danych. Dowiedz się więcej
 • Łatwe zachowywanie rysunków w aplikacji Zdjęcia lub Pliki albo udostępnianie ich innych osobom. Dowiedz się więcej
 • Obsługa skrótów Siri. Wymaga systemu iOS 12Dowiedz się więcej
 • Aplikacja Numbers obsługuje teraz czcionkę dynamiczną. 
 • Wzbogacanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Numbers 4.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Łatwe nagrywanie, edytowanie i odtwarzanie dźwięku bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Nowy wygląd wykresów dzięki zaokrąglonym narożnikom słupków i pasków.
 • Dodawanie równań matematycznych przy użyciu notacji LaTeX lub MathML. Dowiedz się więcej
 • Nowa opcja w obszarze Ustawienia > Numbers umożliwia zaznaczanie oraz przewijanie na iPadzie przy użyciu Apple Pencil. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Dodawanie wypełnień gradientowych i obrazkowych do kształtów i pól tekstowych.
 • Łatwe przeglądanie szablonów według kategorii.


Nowości w aplikacji Numbers 4.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Rysowanie i pisanie przy użyciu Apple Pencil lub palca na obsługiwanych urządzeniach. Dowiedz się więcej
 • Współpraca w czasie rzeczywistym nad arkuszami kalkulacyjnymi przechowywanymi w usłudze Box. Dowiedz się więcej
 • Nowe zaawansowane opcje umożliwiające sortowanie i filtrowanie tabel.
 • Korzystanie z wyróżniania warunkowego w tabelach w celu zmiany wyglądu komórki, gdy wpisana w niej wartość spełnia określone warunki.
 • Poprawiony, możliwy do dostosowania import plików CSV i danych tekstowych z obsługą niestandardowych ograniczników i plików o stałej szerokości.
 • Używanie wykresów pierścieniowych pozwalających wizualizować dane w atrakcyjny sposób.
 • Dodawanie interaktywnej galerii obrazów w celu wyświetlania kolekcji zdjęć.
 • Wzbogacanie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Nowa opcja umożliwiająca automatyczne formatowanie ułamków podczas pisania.
 • Pełna obsługa tekstu dwukierunkowego dla języków arabskiego i hebrajskiego. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Numbers 3.3 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Bardziej wydajna praca na iPadzie dzięki funkcjom Slide Over, Split View oraz nowemu Dockowi. Dowiedz się więcej
 • Szybki dostęp do plików i organizowanie arkuszy dzięki nowej aplikacji Pliki. Dowiedz się więcej
 • Szybsze wprowadzanie drobnych zmian w wartościach daty, czasu i czasu trwania dzięki nowym, sprytnym polom krokowym.
 • Możliwość tworzenia nowych kształtów za pomocą poleceń Suma, Przecięcie, Dopełnienie i Wyklucz. Dowiedz się więcej
 • Szybkie rozmieszczanie obiektów za pomocą poleceń Wyrównanie, Rozmieść, Odwróć pionowo i Odwróć poziomo.
 • Obsługa polecenia Rozdziel w przypadku skomplikowanych kształtów z biblioteki kształtów. Dowiedz się więcej
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Numbers 3.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Wzbogacanie dokumentów przy użyciu biblioteki ponad 500 profesjonalnie wykreślonych kształtów. Dowiedz się więcej
 • Odpowiadanie na komentarze i dołączanie do rozmów podzielonych na wątki. Dowiedz się więcej
 • Nowe opcje automatycznej korekty i zastępowania tekstu pozwalające zaoszczędzić czas podczas pisania. Dowiedz się więcej
 • Obsługa podglądu wydruku w arkuszach kalkulacyjnych podczas współpracy.
 • Opcja Wstaw notowanie giełdowe oraz funkcje akcji i walut teraz zwracają dane z zamknięcia poprzedniego dnia rynkowego. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Numbers 3.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Łatwe dodawanie bieżących lub historycznych informacji giełdowych do arkuszy kalkulacyjnych. Dowiedz się więcej
 • Szybkie i łatwe wprowadzanie danych oraz formuł dzięki nowemu, zaawansowanemu interfejsowi edycji. Dowiedz się więcej
 • Szybkie otwieranie arkuszy kalkulacyjnych chronionych hasłem przy użyciu czytnika Touch ID na nowym MacBooku Pro z paskiem Touch Bar. Więcej informacji
 • Nowe menu czynności z najczęściej wykonywanymi zadaniami dostępnymi jednym stuknięciem.
 • Możliwość łatwego monitorowania portfela dzięki nowemu szablonowi Moja giełda*.
 • Formatowanie tekstu jako indeksu górnego i dolnego, korzystanie z ligatur i zmiana koloru tła tekstu.
 • Nowe linie prowadzące ułatwiające odczyt wykresów kołowych.
 • Łatwe zastępowanie czcionek brakujących w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i powielanie arkuszy podczas współpracy nad arkuszem kalkulacyjnym.
 • Dostosowywanie dat, godzin i walut do języka lub regionu.
 • Edytowanie tekstu sformatowanego w komórkach tabeli.

* Szablon Moja giełda jest dostępny tylko wtedy, gdy jako język systemu macOS jest ustawiona opcja Angielski.


Nowości w aplikacji Numbers 3.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Współpraca w czasie rzeczywistym (funkcja w fazie beta).
  • Jednoczesna edycja arkusza kalkulacyjnego przez wiele osób w aplikacji Numbers na Macu, iPadzie, iPhonie i w witrynie iCloud.com
  • Udostępnianie arkusza publicznie lub określonym osobom.
  • Sprawdzanie, kto korzysta z arkusza.
  • Wyświetlanie kursora osób edytujących dokument Dowiedz się więcej
 • Praca z wieloma arkuszami w jednym oknie przy użyciu kart.
 • Nowe okienko formatowania wykorzystujące zalety wyświetlacza 12,9-calowego iPada Pro.
 • Udoskonalone pobieranie — aplikacja Numbers pobiera teraz dokumenty z usługi iCloud tylko wtedy, gdy użytkownik jest gotowy nad nimi pracować.
 • Obsługa obrazów o szerokiej gamie kolorów.
 • Udoskonalona nawigacja za pomocą klawiatury i dodatkowe skróty klawiszowe.
Data publikacji: