Nowości w aplikacji Numbers na iPhone’a i iPada

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Numbers 12.2 dla systemów iOS i iPadOS.

Wyświetlanie ostatniej aktywności

Śledź na bieżąco ostatnie aktywności wszystkich osób w udostępnionych arkuszach kalkulacyjnych i otrzymuj powiadomienia, gdy inne osoby dołączają, komentują lub wprowadzają zmiany.

Dowiedz się więcej

Współpraca w aplikacji Wiadomości

Łatwo udostępniaj i przeglądaj uaktualnienia dotyczące arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Wiadomości. Wysyłanie wiadomości lub rozpoczynanie rozmowy FaceTime bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego.

Nowe funkcje

Porównywanie wartości i łączenie danych tekstowych przy użyciu nowych funkcji, takich jak BITAND, BITOR, BITXOR, BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO, BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO, ISO.NUM.TYG, ZŁĄCZ.TEKST, POŁĄCZ.TEKSTY oraz PRZEŁĄCZ.

Przeorganizowany pasek narzędzi

Szybkie wstawianie obiektów, znajdowanie ustawień i przechodzenie do ulubionych narzędzi dzięki konfigurowalnemu paskowi narzędzi w Numbers na iPada*.

Plus wiele innych rzeczy:

 • W nowym menu dokumentu na iPadzie znajdziesz typowe czynności, takie jak drukowanie, zmiana nazwy i inne*.
 • Stage Manager na obsługiwanych modelach iPada ułatwia pracę w wielu arkuszach kalkulacyjnych*.
 • Automatyczne usuwanie tła obrazów umożliwia wyodrębnienie ich tematu*.
 • Sugestie automatycznego uzupełniania na podstawie zawartości innych komórek w tej samej kolumnie.
 • Dodatkowe elementy sterujące kolorów, linii i formatów liczb do stylizacji wykresów.

Kompletne instrukcje krok po kroku dotyczące wszystkich funkcji aplikacji Numbers:

Podręcznik użytkownika Numbers na iPhone’a

Podręcznik użytkownika Numbers na iPada

* Wymaga systemu iOS 16 lub iPadOS 16


Nowości w aplikacji Numbers 12.1 na iPhone’a i iPada

 • Lepsza wydajność podczas wstawiania wierszy i kolumn w dużych tabelach.


Nowości w aplikacji Numbers 12.0 na iPhone’a i iPada

 • Kopiowanie migawki komórek tabeli bez formuł, kategorii i wartości ukrytych.
 • Dokładniejsza edycja wielkości czcionki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Tworzenie formuł i szybkie wypełnianie komórek za pomocą funkcji wypełniania przy użyciu funkcji VoiceOver.


Nowości w aplikacji Numbers 11.2 na iPhone’a i iPada

 • Szybkie podsumowywanie, grupowanie i zmienianie układu danych w celu odkrywania wzorców i trendów przy użyciu tabel przestawnych.
 • Wizualne porównywanie wielu zmiennych jednocześnie na wykresach radarowych w celu przedstawienia podobieństw i różnic w danych.
 • Znajdowanie powielonych wpisów i unikatowych wartości w danych przy użyciu ulepszonych filtrów oraz korzystanie z przeprojektowanych szybkich filtrów w celu łatwego pokazywania lub ukrywania wierszy pasujących do określonej wartości.
 • Możliwe jest przeciąganie i upuszczanie tekstu, obrazów oraz innych elementów między aplikacjami na iPhonie.1.
 • Elastyczna współpraca pozwala uczestnikom dodawać inne osoby do udostępnianego arkusza kalkulacyjnego.2.
 • Błyskawiczne tłumaczenie umożliwia przetłumaczenie zaznaczonego tekstu na nawet 11 języków oraz dodanie tłumaczenia do arkusza jednym stuknięciem.2.
 • Wykres audio ułatwia dostęp do wykresów osobom słabowidzącym, odtwarzając dźwięk o zmiennej wysokości, który reprezentuje różne wartości.2.

1. Wymaga systemu iOS 15.
2. Wymaga systemu iOS 15 lub iPadOS 15.


Nowości w aplikacji Numbers 11.1 na iPhone’a i iPada

 • Możliwość tworzenia łączy do stron internetowych, adresów e-mail i numerów telefonów z obiektów, takich jak kształty, linie, obrazy, rysunki lub pola tekstowe.
 • Obsługa współpracy nad formularzami w udostępnionych arkuszach kalkulacyjnych.
 • Nauczyciele używający aplikacji Zadane do przypisywania zadań w aplikacji Numbers mogą teraz wyświetlać postępy uczniów, na przykład czas spędzony w aplikacji.


Nowości w aplikacji Numbers 11.0 na iPhone’a i iPada

 • Inspektor porządku zawiera nowe narzędzia do edycji pozwalające na korygowanie wyglądu i położenia obiektów.
 • Klawiatury ekranowe umożliwiające wprowadzanie dokładnych wartości wielkości i odstępów tekstu, rozmiaru tabeli i nie tylko.
 • Dodawanie lub usuwanie obiektów albo komórek tabeli z zaznaczenia przez stukanie i przeciąganie.
 • Nowa opcja w oknie Więcej > Ustawienia > Edycja umożliwiająca otwieranie arkuszy kalkulacyjnych zawsze w widoku edycji.
 • Możliwość dodawania łączy numerów telefonów w komórkach tabeli, obiektach tekstowych i kształtach.
 • Możliwość eksportowania arkusza kalkulacyjnego do formatu Microsoft Excel bez arkusza zbiorczego.
 • Obsługa pisania odręcznego w językach portugalskim, francuskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim*.

* Wymaga systemu iPadOS 14.5.

Data publikacji: