Nowości w aplikacji Pages na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

Poznaj nowe funkcje w aplikacji Pages 11.1 dla systemów iOS i iPadOS.

Dodawanie łącz do obiektów

Łącza do stron internetowych, adresów e-mail i numerów telefonów z obiektów, takich jak kształty, linie, obrazy, rysunki lub pola tekstowe.

 

Plus wiele innych rzeczy

 • Nauczyciele korzystający z aplikacji Zadane do przypisywania zadań w aplikacji Pages mogą teraz wyświetlać postępy uczniów, w tym liczbę słów i czas spędzony w aplikacji.

Uzyskaj szczegółowe instrukcje oraz informacje dotyczące wszystkich funkcji w aplikacji Pages dla systemu iOS na telefonie iPhone i iPodzie touch lub na iPadzie.

 

Nowości w aplikacji Pages 11.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Inspektor porządku zawiera nowe narzędzia do edycji pozwalające na korygowanie wyglądu i położenia obiektów.
 • Klawiatury ekranowe umożliwiające wprowadzanie dokładnych wartości wielkości i odstępów tekstu, rozmiaru tabeli i nie tylko.
 • Dodawanie lub usuwanie obiektów albo komórek tabeli z zaznaczenia przez stukanie i przeciąganie.
 • Nowa opcja w oknie Więcej > Ustawienia > Edycja umożliwiająca otwieranie dokumentów zawsze w widoku edycji.
 • Możliwość dodawania łączy numerów telefonów w komórkach tabeli, obiektach tekstowych i kształtach.
 • Obsługa pisania odręcznego w językach portugalskim, francuskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim*.

* Wymaga systemu iPadOS 14.5.

 

Nowości w aplikacji Pages 10.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Dzięki funkcji Pisanie odręczne tekst wpisywany za pomocą Apple Pencil jest automatycznie konwertowany na tekst cyfrowy.Dowiedz się więcej
 • Możliwość wyboru spośród nowych szablonów raportów, które pomogą zacząć pracę.
 • Nowa funkcja zoom i możliwości wyszukiwania w przeprojektowanym narzędziu wyboru obrazów ułatwiają znajdowanie zdjęć i nagrań wideo.2.
 • Wzbogacanie dokumentów za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.

1. Funkcja Pisanie odręczne wymaga systemu iPadOS 14 i obsługuje obecnie języki angielski, chiński tradycyjny i chiński uproszczony.
2. Wymaga systemu iOS 14 lub iPadOS 14.

Nowości w aplikacji Pages 10.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Widok czytania umożliwia przewijanie i powiększanie dokumentów bez wprowadzania przypadkowych zmian. Dowiedz się więcej
 • Filmy z serwisów YouTube i Vimeo można odtwarzać bezpośrednio w dokumentach*. Dowiedz się więcej
 • Łatwe dodawanie podpisów i napisów do obrazów, wideo, kształtów oraz innych obiektów. Dowiedz się więcej

* Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Nowości w aplikacji Pages 10.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Z aplikacją Pages można używać klawiatury Magic Keyboard, myszy lub gładzika, co otwiera nowe sposoby pracy z dokumentami. Wymaga systemu iPadOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Możliwość wyboru spośród wielu wspaniałych nowych szablonów, które pomogą zacząć pracę.
 • Dodawanie inicjału w celu wyróżnienia akapitu dużą, dekoracyjną pierwszą literą. Dowiedz się więcej
 • Dokument Pages można dodać do udostępnianego folderu w iCloud Drive, aby automatycznie rozpocząć współpracę. Wymaga systemu iPadOS 13.4 lub iOS 13.4. Dowiedz się więcej
 • Stosowanie koloru, gradientu lub obrazu do tła dowolnego dokumentu. Dowiedz się więcej
 • Aby zaznaczyć wiele obiektów, można dotknąć i przytrzymać ekran, a następnie przeciągnąć ramkę na wybrane obiekty. Dowiedz się więcej
 • Łatwy dostęp do ostatnio używanych szablonów w przeprojektowanej palecie szablonów.
 • Drukowanie lub eksportowanie pliku PDF zawierającego dokument wraz z komentarzami. Dowiedz się więcej
 • Udostępniane dokumenty można edytować poza siecią, a zmiany zostaną przesłane po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią. Wymaga systemu iPadOS lub iOS 13. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie dokumentów za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.

Nowości w aplikacji Pages 5.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Włączenie trybu ciemnego pozwala wyróżnić treść na ekranie*. Dowiedz się więcej
 • W systemie iPadOS można używać aplikacji Pages w wielu przestrzeniach lub edytować dwa dokumenty obok siebie w widoku Split View. Dowiedz się więcej
 • Ustawianie domyślnej czcionki i domyślnego rozmiaru czcionki dla wszystkich nowych dokumentów tworzonych na podstawie szablonów podstawowych. Dowiedz się więcej
 • Obsługa nowych gestów nawigacji i edycji tekstu w systemach iOS 13 i iPadOS*. Dowiedz się więcej
 • Korzystanie z własnych czcionek instalowanych ze sklepu App Store*.
 • Robienie zrzutu ekranu całego dokumentu, dodawanie oznaczeń, a następnie łatwe udostępnianie go jako pliku PDF*.
 • Korzystanie z plików na napędzie USB, zewnętrznym dysku twardym lub serwerze plików*. Dowiedz się więcej
 • Odsłuchiwanie reprezentacji dźwiękowych wykresów dzięki funkcji VoiceOver. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie opisów dostępności do plików audio, wideo i rysunków. Dowiedz się więcej
 • Ulepszona dostępność w wyeksportowanych plikach PDF.
 • Obsługa filmów w formacie HEVC zapewniająca mniejsze rozmiary plików przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Dowiedz się więcej
 • Zaznaczanie wielu obiektów przez naciśnięcie klawisza Shift lub Command na klawiaturze sprzętowej.

Wymaga systemu iOS 13 lub iPadOS.


Nowości w aplikacji Pages 5.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Stylizowanie tekstu przy użyciu wypełnienia (gradientem lub obrazem) albo obrysu. Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie list przez wybieranie nowych typów punktorów, zmianę rozmiaru i koloru punktorów, tworzenie własnych punktorów, zmianę poziomów wcięcia itd. Dowiedz się więcej
 • Opcja Zapamiętaj pisownię umożliwiająca dodanie słowa do słownika sprawdzania pisowni. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie łączy od tekstu do innych stron w dokumencie makiety strony. Dowiedz się więcej
 • Kopiowanie i wklejanie stron lub sekcji między dokumentami. Dowiedz się więcej
 • Nowe funkcje edycji wykresów pozwalają zmieniać styl wybranych serii, odstępy między słupkami, dodawać linie trendu itd. Dowiedz się więcej
 • Zmienianie wyglądu krawędzi komórek w tabelach. Dowiedz się więcej
 • Osadzanie obrazów, kształtów i równań w polach tekstowych, dzięki czemu poruszają się wraz z tekstem. Dowiedz się więcej
 • Wybieranie, czy Apple Pencil służy do rozpoczęcia rysowania, czy do zaznaczenia i przewijania, oraz przełączanie się między tymi opcjami przez dwukrotne stuknięcie za pomocą obsługiwanego Apple Pencil. Dowiedz się więcej
 • Inteligentne umieszczanie zdjęć w obiektach zastępczych i obiektach na podstawie rozpoznania twarzy.
 • Ponowne stosowanie wzorca strony w celu przywrócenia domyślnego stylu i położenia obiektów zastępczych tekstu i multimediów. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie książek przy użyciu nowych szablonów dla powieści (funkcja dostępna tylko w języku angielskim).

Nowości w aplikacji Pages 5.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Nowy widok spisu treści ułatwia poruszanie się po dokumencie lub książce. Dowiedz się więcej
 • Zachowywanie własnych kształtów do użytku w innych dokumentach i uzyskiwanie do nich dostępu na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Można tworzyć szablony do użytku w charakterze modelu dla nowych dokumentów i uzyskiwać do nich dostęp na dowolnym urządzeniu korzystającym z usługi iCloud. Dowiedz się więcej
 • Wstawianie spisu treści na stronie w dokumencie edytora tekstu. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie obrazów zastępczych w celu łatwego zastępowania obrazów bez wpływu na formatowanie strony. Dowiedz się więcej
 • Przełączanie dokumentu między dokumentem edytora tekstu a dokumentem makiety strony. Dowiedz się więcej
 • Ulepszona wydajność współpracy nad dokumentami.
 • Edytowanie pogrupowanych obiektów podczas współpracy.
 • W językach chińskim, japońskim i koreańskim można teraz pisać pionowo w całym dokumencie lub w pojedynczych polach tekstowych. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Pages 4.3 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

Oferowanie książek do pobrania lub zakupu w usłudze Apple Books. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Pages 4.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Animacja rysunków w dokumencie lub książce. Dowiedz się więcej
 • Rozciągane linie pozwalają utrzymać pozycje adnotacji na marginesie. Adnotacje mogą być zakotwiczane w komórkach tabel.
 • Łatwe zachowywanie rysunków w aplikacji Zdjęcia lub Pliki albo udostępnianie ich innych osobom. Dowiedz się więcej
 • Obsługa skrótów Siri. Wymaga systemu iOS 12. Dowiedz się więcej
 • Dostosowywanie odstępu między wierszami przed i po akapicie oraz ustawianie szerokości kolumny tekstu.
 • Aplikacja Pages obsługuje teraz czcionkę dynamiczną.
 • Wzbogacanie dokumentów za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Pages 4.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Łatwe nagrywanie, edytowanie i odtwarzanie dźwięku bezpośrednio na stronie. Dowiedz się więcej
 • Znaczniki adnotacji inteligentnych rozciągają się i zawijają, dostosowując się do edytowanego tekstu. 
 • Szybkie przełączanie się między trybem rysowania i adnotacji inteligentnych na iPadzie. Dowiedz się więcej
 • Nowa opcja w obszarze Ustawienia > Pages umożliwia zaznaczanie oraz przewijanie na iPadzie przy użyciu Apple Pencil. Dowiedz się więcej
 • Śledzenie zmian tekstu w kształtach i polach tekstowych.
 • Dodawanie kolorów i obrazów do tła w dokumencie makiety strony. 
 • Nowy wygląd wykresów dzięki zaokrąglonym narożnikom słupków i pasków.
 • Dodawanie równań matematycznych do dokumentów makiety strony przy użyciu notacji LaTeX lub MathML. Dowiedz się więcej
 • Wzbogacanie dokumentów za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować.
 • Dodawanie wypełnień gradientowych i obrazkowych do kształtów i pól tekstowych.
 • Łatwe przeglądanie szablonów według kategorii.
 • Możliwość zapisywania różnych prędkości automatycznego przewijania dla każdego dokumentu podczas korzystania z trybu prezentera.
 • Udoskonalona obsługa języków arabskiego i hebrajskiego. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Pages 4.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Rysowanie, pisanie i tworzenie adnotacji przy użyciu Apple Pencil lub palca na obsługiwanych urządzeniach. Dowiedz się więcej
  • Łatwe dodawanie rysunków za pomocą długopisu, ołówka, kredki i narządzi wypełniania.
  • Dodawanie komentarzy i znaczników zakotwiczonych w powiązanym tekście przy użyciu adnotacji inteligentnej (Beta).
 • Korzystanie z nowych szablonów książek w celu tworzenia interaktywnych książek w formacie EPUB. Dowiedz się więcej
 • Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami przechowywanymi w usłudze Box. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie galerii obrazów w celu wyświetlania kolekcji zdjęć na tej samej stronie.
 • Używanie trybu prezentera w celu łatwego czytania i automatycznego przewijania tekstu podczas wystąpień publicznych.
 • Tworzenie i edycja stylów akapitu oraz stylów znaków.
 • Możliwość wyświetlania stron jedna obok drugiej podczas pracy. Dowiedz się więcej
 • Możliwość włączania rozkładówek w celu formatowania dokumentu w widoku dwóch stron. Dowiedz się więcej
 • Tworzenie stron wzorcowych w celu zachowania spójnego wyglądu całego dokumentu makiety strony. 
 • Możliwość zmiany orientacji dokumentu na poziomą lub pionową.
 • Wzbogacanie dokumentów za pomocą wielu nowych kształtów, które można edytować. 
 • Używanie wykresów pierścieniowych pozwalających wizualizować dane w atrakcyjny sposób.
 • Korzystanie z wyróżniania warunkowego w tabelach w celu zmiany wyglądu komórki, gdy wpisana w niej wartość spełnia określone warunki.
 • Nowa opcja umożliwiająca automatyczne formatowanie ułamków podczas pisania.


Nowości w aplikacji Pages 3.3 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Łatwiejszy dostęp do plików przechowywanych w usłudze iCloud Drive lub u innego dostawcy usługi przechowywania plików dzięki poprawionemu menedżerowi dokumentów.
 • Przeciąganie i upuszczanie tekstów, obrazów i innych elementów na iPadzie między aplikacją Pages a innymi aplikacjami. Dowiedz się więcej
 • Bardziej wydajna praca na iPadzie dzięki funkcjom Slide Over, Split View oraz nowemu Dockowi. Dowiedz się więcej
 • Szybki dostęp do plików i organizowanie dokumentów dzięki nowej aplikacji Pliki. Dowiedz się więcej
 • Możliwość tworzenia nowych kształtów za pomocą poleceń Suma, Przecięcie, Dopełnienie i Wyklucz.
 • Szybkie rozmieszczanie obiektów za pomocą poleceń Wyrównanie, Rozmieść, Odwróć pionowo i Odwróć poziomo. 
 • Obsługa polecenia Rozdziel w przypadku skomplikowanych kształtów z biblioteki kształtów. Dowiedz się więcej
 • Zaznaczanie tekstu przez trzykrotne stuknięcie akapitu.
 • Możliwość wyświetlania spisu treści dokumentu na pasku bocznym w przeglądarkach plików PDF dzięki ulepszonej opcji eksportu do PDF.
 • Ulepszenia wydajności i stabilności.


Nowości w aplikacji Pages 3.2 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Wzbogacanie dokumentów przy użyciu biblioteki ponad 500 profesjonalnie wykreślonych kształtów. Dowiedz się więcej
 • Odpowiadanie na komentarze i dołączanie do rozmów podzielonych na wątki. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie połączonych pól tekstowych, dzięki którym tekst bez trudu przepływa od jednego miejsca do drugiego. Dowiedz się więcej
 • Nowe opcje automatycznej korekty i zastępowania tekstu pozwalające zaoszczędzić czas podczas pisania. Dowiedz się więcej
 • Nowy widok miniaturek stron ułatwiający nawigację w dokumencie.
 • Eksportowanie dokumentów jako książek ePub ze stałą makietą. Dowiedz się więcej
 • Zmienianie marginesów, nagłówków, stopek i rozmiaru papieru podczas współpracy. Dowiedz się więcej


Nowości w aplikacji Pages 3.1 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Formatowanie tekstu jako indeksu górnego i dolnego, korzystanie z ligatur i zmiana koloru tła tekstu.
 • Dodawanie zakładek w celu łatwego tworzenia połączeń między różnymi częściami dokumentu. Dowiedz się więcej
 • Dodawanie eleganckich równań matematycznych przy użyciu notacji LaTeX lub MathML. Dowiedz się więcej
 • Możliwość szybkiego otwierania dokumentów chronionych hasłem przy użyciu czytnika Touch ID na nowym MacBooku Pro z paskiem Touch Bar. Więcej informacji
 • Możliwość importowania i eksportowania dokumentów w formacie RTF. Dowiedz się więcej
 • Łatwe zastępowanie czcionek brakujących w dokumencie.
 • Nowe linie prowadzące ułatwiające odczyt wykresów kołowych.
 • Dostosowywanie dat, godzin i walut do języka lub regionu.


Nowości w aplikacji Pages 3.0 na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

 • Współpraca w czasie rzeczywistym (funkcja w fazie beta).
  • Jednoczesna edycja dokumentu przez wiele osób w aplikacji Pages na komputerze Mac, iPadzie, telefonie iPhone i w witrynie iCloud.com
  • Udostępnianie dokumentu publicznie lub określonym osobom.
  • Sprawdzanie, kto edytował dokument.
  • Wyświetlanie kursora osób edytujących dokument. Dowiedz się więcej
 • Nowe okienko formatowania wykorzystujące zalety wyświetlacza 12,9-calowego iPada Pro.
 • Udoskonalone pobieranie — aplikacja Pages pobiera teraz dokumenty z usługi iCloud tylko wtedy, gdy użytkownik jest gotowy nad nimi pracować.
 • Otwieranie i edycja dokumentów w formacie aplikacji Pages ’05. Dowiedz się więcej
 • Obsługa obrazów o szerokiej gamie kolorów.
 • Udoskonalona nawigacja za pomocą klawiatury i dodatkowe skróty klawiszowe. 
Data publikacji: