Powtarzanie i mieszanie muzyki

Na ekranie Odtwarzane w aplikacji Muzyka może włączyć powtarzanie i mieszanie muzyki.

Powtarzanie playlisty, albumu lub utworu

Aby włączyć lub wyłączyć powtarzanie, poproś funkcję Siri. Możesz też użyć elementów sterujących w aplikacji Muzyka na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch, komputerze Mac lub urządzeniu z systemem Android bądź w aplikacji iTunes dla systemu Windows na komputerze PC.

Włączanie i wyłączanie powtarzania na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Muzyka i rozpocznij odtwarzanie utworu, albumu lub playlisty.
 2. U dołu ekranu stuknij odtwarzany utwór, aby otworzyć ekran Odtwarzane.
 3. U dołu ekranu Odtwarzane stuknij opcję Następne .
 4. U góry ekranu Następne możesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie:
  • Aby powtarzać album lub playlistę, stuknij opcję Powtarzaj , aby wyglądała w następujący sposób: .
  • Aby powtarzać utwór, stukaj opcję Powtarzaj  do momentu wyświetlenia ikony .
  • Aby wyłączyć powtarzanie, stukaj ikonę  lub  do momentu wyświetlenia ikony .

Aby sprawdzić, czy powtarzanie jest włączone, otwórz ekran Odtwarzane i znajdź ikonę  lub .

Włączanie i wyłączanie powtarzania na komputerze Mac lub PC

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Rozpocznij odtwarzanie utworu, albumu lub playlisty.
 3. U góry okna możesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie:
  • Aby powtarzać album lub playlistę, kliknij opcję Powtarzaj , aby wyglądała w następujący sposób: .
  • Aby powtarzać utwór, klikaj opcję Powtarzaj  do momentu wyświetlenia ikony .
  • Aby wyłączyć powtarzanie, klikaj ikonę  lub  do momentu wyświetlenia ikony .


Włączanie i wyłączanie powtarzania na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym

 1. Połącz słuchawki AirPods lub Bluetooth z zegarkiem Apple Watch.
 2. Otwórz aplikację Muzyka.
 3. Rozpocznij odtwarzanie utworu, albumu lub playlisty.
 4. Stuknij opcję Następne . Tu możesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie:
  • Aby powtarzać album lub playlistę, stuknij opcję Powtarzaj , aby wyglądała w następujący sposób: .
  • Aby powtarzać utwór, stukaj opcję Powtarzaj  do momentu wyświetlenia ikony .
  • Aby wyłączyć powtarzanie, stukaj ikonę  lub  do momentu wyświetlenia ikony .

Mieszanie muzyki

Aby włączyć lub wyłączyć mieszanie, poproś funkcję Siri. Możesz też użyć elementów sterujących w aplikacji Muzyka na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, zegarku Apple Watch, komputerze Mac lub urządzeniu z systemem Android bądź w aplikacji iTunes dla systemu Windows na komputerze PC.

Włączanie i wyłączanie mieszania na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Muzyka.
 2. Otwórz album lub playlistę.
  • Aby włączyć mieszanie, stuknij opcję Pomieszaj u góry ekranu.
  • Aby wyłączyć mieszanie, stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę.

Aby sprawdzić, czy mieszanie jest włączone, stuknij odtwarzany utwór u dołu ekranu, aby otworzyć ekran Odtwarzane, a następnie znajdź ikonę .

Włączanie i wyłączanie mieszania na komputerze Mac lub PC

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację Muzyka. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Wybierz kategorię z biblioteki, taką jak Utwory, Wykonawcy lub Albumy. Możesz też rozpocząć odtwarzanie albumu lub playlisty.
  • Aby włączyć mieszanie, kliknij opcję Pomieszaj u góry okna. Gdy mieszanie jest włączone, widoczna jest ikona .
  • Aby wyłączyć mieszanie, kliknij opcję Pomieszaj . Gdy mieszanie jest wyłączone, widoczna jest ikona .


Włączanie i wyłączanie mieszania na zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym

 1. Połącz słuchawki AirPods lub Bluetooth z zegarkiem Apple Watch.
 2. Otwórz aplikację Muzyka.
 3. Rozpocznij odtwarzanie albumu lub playlisty.
 4. Stuknij opcję Pomieszaj .

Możesz także pomieszać albumy i utwory w bibliotece. Po prostu przejdź do biblioteki, stuknij pozycję Albumu lub Utwory, a następnie stuknij opcję Pomieszaj wszystkie.

Aby wyłączyć mieszanie, stuknij opcję Następne , a następnie stuknij opcję Pomieszaj . Gdy mieszanie jest wyłączone, widoczna jest ikona .


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: