Porządkowanie wiadomości e-mail za pomocą skrzynek pocztowych na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wiadomości e-mail w aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch można porządkować na wiele sposobów. Możesz tworzyć skrzynki pocztowe w celu porządkowania wiadomości, używać kontaktów VIP i flag, aby wyróżniać pewne informacje itp. 

Używanie skrzynek pocztowych

Skrzynka pocztowa to folder, którego możesz używać do porządkowania wiadomości e-mail. W aplikacji Mail możesz używać standardowych skrzynek pocztowych, takich jak Przychodzące, Wysłane i Kosz. Możesz też tworzyć własne skrzynki pocztowe. Z kolei za pomocą kontaktów VIP i flag możesz wyróżniać pewne wiadomości e-mail.

Tworzenie własnych skrzynek pocztowych

Aby porządkować wiadomości e-mail według kategorii, np. praca, rodzina itp., możesz utworzyć własne skrzynki pocztowe. W tym celu:

 1. Na liście skrzynek pocztowych stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu, a potem stuknij opcję Nowa skrzynka pocztowa. 
 2. Nadaj nazwę skrzynce pocztowej. Jeśli na urządzeniu jest skonfigurowanych kilka kont e-mail, stuknij opcję Lokalizacja skrzynki i wybierz konto, na którym chcesz utworzyć skrzynkę pocztową.
 3. Stuknij opcję Zachowaj i opcję Gotowe.

Nowo utworzoną skrzynkę pocztową znajdziesz na liście skrzynek w sekcji konta, na którym została utworzona. Możesz też utworzyć skrót do własnej skrzynki pocztowej, aby mieć do niej dostęp na górze listy skrzynek.

 

Przenoszenie wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej

Po utworzeniu własnej skrzynki pocztowej możesz przenieść do niej wiadomości e-mail. W tym celu:

 1. Przejdź do folderu Przychodzące w aplikacji Mail. 
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz wiadomości e-mail, a następnie stuknij opcję Przenieś.
 4. Wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz je przenieść.

 

Usuwanie skrzynek pocztowych

Gdy usuniesz własną skrzynkę pocztową, spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zawartych w niej wiadomości e-mail z Twojego konta. Przed usunięciem skrzynki możesz przenieść wiadomości e-mail do innej skrzynki.

Aby usunąć skrzynkę pocztową:

 1. Przejdź do listy skrzynek pocztowych i stuknij Edycja w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij skrzynkę pocztową, którą chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń skrzynkę.
 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Gotowe.

Możesz usuwać wyłącznie własne skrzynki pocztowe.

Używanie skrzynki pocztowej VIP

W aplikacji Mail możesz określić pewne osoby jako kontakty VIP, aby śledzić wysyłane przez nie wiadomości. Kontakty VIP są oznaczone gwiazdką  obok imienia i nazwiska w nagłówku wiadomości. Skrzynka odbiorcza VIP znajduje się na liście skrzynek pocztowych. 

Jeśli nie możesz znaleźć skrzynki pocztowej VIP, upewnij się, że została ona włączona. Przejdź do aplikacji Mail, stuknij opcję Edycja i upewnij się, że na liście skrzynek jest zaznaczona pozycja VIP.

Dodawanie kontaktu VIP

 1. Przejdź do wiadomości e-mail. 
 2. Stuknij imię i nazwisko nadawcy lub adres e-mail w nagłówku wiadomości. 
 3. Stuknij opcję Dodaj do listy VIP.

Aplikacja Mail doda kontakt VIP do skrzynki pocztowej VIP. 

Zmiana alertów VIP

 1. Otwórz aplikację Mail. 
 2. Stuknij ikonę  obok kontaktu VIP.
 3. Stuknij opcję Alerty VIP.
 4. Wybierz alerty, które chcesz ustawić.

Możesz także wybrać kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Mail, stuknąć pozycję VIP i wybrać sposób otrzymywania powiadomień VIP.

Oznaczanie wiadomości e-mail flagą

Wiadomość e-mail można oznaczyć flagą, aby ułatwić jej śledzenie. Możesz nawet używać flag w różnych kolorach. Kiedy oznaczysz wiadomość e-mail flagą, obok wątku e-mail pojawi się flaga .

 

Używanie flagi domyślnej: 

 1. Przejdź do skrzynki pocztowej zawierającej wiadomość e-mail, którą chcesz oznaczyć flagą.
 2. Przesuń palcem w lewo po wiadomości e-mail.
 3. Stuknij opcję Flaga.

W systemie iOS 13 lub iPadOS możesz zmienić kolor flagi. W tym celu:

 1. Przejdź do wątku e-mail. 
 2. Stuknij przycisk Odpowiedz 
 3. Wybierz kolor, którego chcesz użyć dla flagi.

 

Znajdowanie wiadomości e-mail oznaczonej flagą

 1. Otwórz aplikację Mail.
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję Z flagą.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Blokowanie nadawców

Wiadomości e-mail można blokować w aplikacji Mail lub w aplikacji Ustawienia. Oto jak zablokować wiadomości w aplikacji Mail: 

 1. Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz zablokować.
 2. Stuknij imię i nazwisko nadawcy lub adres e-mail na górze wiadomości.
 3. Stuknij opcję Blokuj wybrany kontakt. 

 

Aby zablokować zachowany kontakt w aplikacji Ustawienia:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia i stuknij pozycję Mail. 
 2. Stuknij opcję Blokowane. 
 3. Przewiń do dołu ekranu i stuknij opcję Dodaj nowy.
 4. Wprowadź kontakt, który chcesz zablokować.

Aby wyświetlić zablokowane kontakty: 

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia i stuknij pozycję Mail. 
 2. Przewiń w dół i stuknij pozycję Blokowane. 

Gdy zablokujesz wiadomości e-mail, aplikacja Mail domyślnie oznaczy wiadomość jako zablokowaną, ale pozostawi ją w skrzynce odbiorczej. Aby zmienić to ustawienie:

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Mail.
 2. Stuknij opcję Opcje zablokowanego nadawcy. 
 3. Następnie wybierz opcję Brak, Oznacz jako zablokowane, pozostaw w skrzynce Przychodzące lub Przenieś do Kosza.

 

Więcej możliwości aplikacji Mail

Data publikacji: