Używanie skrzynek pocztowych do porządkowania wiadomości e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W Aplikacji Mail możesz tworzyć skrzynki pocztowe, aby porządkować swoje wiadomości e-mail, albo inteligentne skrzynki pocztowe, które robią to automatycznie. Możesz również tworzyć skróty do skrzynek, zmieniać ich kolejność i wiele więcej.

Czym jest skrzynka pocztowaSkrzynka pocztowa to folder, którego możesz używać do porządkowania wiadomości e-mail. W aplikacji Mail możesz używać standardowych skrzynek pocztowych — takich jak Przychodzące, Wysłane, Robocze i Kosz — albo tworzyć własne. Jeśli chcesz, aby aplikacja Mail porządkowała wiadomości e-mail automatycznie, możesz używać inteligentnych skrzynek pocztowych.

Aby znaleźć skrzynki pocztowe, utworzyć nową lub zarządzać nimi na swoim koncie e-mail, otwórz aplikację Mail i przejdź do listy skrzynek pocztowych. Jeśli jesteś w skrzynce Przychodzące, stuknij przycisk  w lewym górnym rogu, aby zobaczyć listę swoich skrzynek pocztowych.

Inteligentne skrzynki pocztowe

Automatyczne porządkowanie wiadomości e-mail za pomocą inteligentnych skrzynek pocztowych

Inteligentna skrzynka pocztowa zbiera wszystkie wiadomości e-mail spełniające określone kryteria (np. wiadomości nieprzeczytane lub wiadomości od kontaktów VIP), aby były dostępne w jednym miejscu. Aplikacja Mail automatycznie konfiguruje dla Ciebie inteligentne skrzynki pocztowe.

Aby pokazać lub ukryć inteligentne skrzynki pocztowe, stuknij Edycja w prawym górnym rogu listy skrzynek pocztowych. Następnie zaznacz inteligentne skrzynki pocztowe, które chcesz widzieć, i stuknij Gotowe.

Stuknij inteligentną skrzynkę pocztową, np. skrzynkę Dzisiaj, aby zobaczyć wiadomości e-mail, które spełniają jej kryteria.

Tworzenie własnych skrzynek pocztowych

Tworzenie własnych skrzynek pocztowych

Aby porządkować wiadomości e-mail według kategorii, np. praca, rodzina itp., utwórz własne skrzynki pocztowe. Oto jak to zrobić:

 1. Na liście skrzynek pocztowych stuknij Edycja w prawym górnym rogu, a potem stuknij Nowa skrzynka pocztowa. 
 2. Nadaj nazwę skrzynce pocztowej. Jeśli na urządzeniu jest skonfigurowanych kilka kont e-mail, stuknij opcję Lokalizacja skrzynki i wybierz konto, na którym chcesz utworzyć skrzynkę pocztową.
 3. Stuknij opcję Zachowaj i opcję Gotowe.

Nowo utworzoną skrzynkę pocztową znajdziesz na liście skrzynek w sekcji konta, na którym została utworzona. Możesz też utworzyć skrót do własnej skrzynki pocztowej, aby mieć do niej dostęp na górze listy skrzynek.

Przenoszenie wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej

Po utworzeniu własnej skrzynki pocztowej możesz przenieść do niej wiadomości e-mail. W tym celu:

Przenieś wiadomość e-mail

Przenieś wiadomość e-mail

Przesuń palcem w lewo na wiadomości e-mail w skrzynce Przychodzące i stuknij Więcej. Stuknij Przenieś wiadomość i wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz ją przenieść.
 

Przenieś wiele wiadomości e-mail

Przenieś wiele wiadomości e-mail

Stuknij Edycja w prawym górnym rogu skrzynki Przychodzące. Wybierz wiadomości e-mail, stuknij Przenieś i wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz je przenieść.
 

Użyj funkcji 3D Touch

Używanie funkcji 3D Touch

Naciśnij mocno* wiadomość w skrzynce Przychodzące, przesuń palcem w górę i stuknij Przenieś wiadomość. Następnie wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz ją przenieść.
 

* Funkcja 3D Touch jest dostępna na telefonach iPhone 6s i nowszych modelach.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Możesz zmieniać kolejność skrzynek pocztowych, usuwać niepotrzebne skrzynki oraz tworzyć skróty do skrzynek, aby mieć do nich szybki dostęp.

Dodawanie skrótu

Dodawanie skrótów do własnych skrzynek pocztowych

Dla nowych skrzynek pocztowych możesz tworzyć skróty, aby mieć do nich szybki dostęp na górze listy skrzynek.

 1. Stuknij Edycja w prawym górnym rogu listy skrzynek pocztowych.
 2. Przewiń w dół i stuknij Dodaj skrzynkę. 
 3. Stuknij skrzynkę pocztową, do której chcesz utworzyć skrót. Jeśli masz skonfigurowanych kilka kont, stuknij konto, na którym znajduje się skrzynka, a potem stuknij skrzynkę.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Zmiana kolejności skrzynek pocztowych

Zmienianie kolejności skrzynek pocztowych na liście

 1. Stuknij Edycja w prawym górnym rogu listy skrzynek pocztowych.
 2. Stuknij i przytrzymaj ikonę przestaw przy skrzynce pocztowej i przeciągnij ją w górę lub w dół listy.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Usuwanie własnej skrzynki pocztowej

Gdy usuniesz własną skrzynkę pocztową, spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich zawartych w niej wiadomości e-mail z Twojego konta. Przed usunięciem skrzynki możesz przenieść wiadomości e-mail do innej skrzynki.

Aby usunąć skrzynkę pocztową:

 1. Przejdź do listy skrzynek pocztowych i stuknij Edycja w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij skrzynkę pocztową, którą chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń skrzynkę.
 4. Stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Gotowe.

Możesz usuwać wyłącznie własne skrzynki pocztowe.

Więcej możliwości poczty

Data publikacji: