Zmienianie rozmiaru czcionki lub poziomu powiększenia stron internetowych w przeglądarce Safari

W przeglądarce Safari 10 w systemie macOS Sierra można dopasować rozmiar czcionki lub poziom powiększenia, aby poprawić czytelność stron internetowych.

Zmienianie rozmiaru czcionki

Można zmniejszyć lub zwiększyć sam rozmiar czcionki na stronach wyświetlanych w przeglądarce Safari w systemie macOS Sierra. Przeglądarka Safari zapamiętuje te ustawienia do momentu wyczyszczenia historii. 

  • Aby zwiększyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Option-Command-znak plus (+).
  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Option-Command-znak minus (–).

Można też otworzyć menu Widok, przytrzymać klawisz Option i wybrać polecenie Większa czcionka lub Mniejsza czcionka.

Zmienianie poziomu powiększenia

Można zmniejszyć lub zwiększyć poziom powiększenia (i tekstu, i obrazów) na stronach wyświetlanych w przeglądarce Safari w systemie macOS Sierra. Przeglądarka Safari zapamiętuje te ustawienia do momentu wyczyszczenia historii. 

  • Aby zwiększyć poziom powiększenia, naciśnij klawisze Command-znak plus (+).
  • Aby zmniejszyć poziom powiększenia, naciśnij klawisze Command-znak minus (–).

Można też otworzyć menu Widok i wybrać opcję Powiększ lub Pomniejsz.

Czyszczenie historii w celu wyzerowania rozmiaru czcionki i poziomu powiększenia

Jeśli wyczyścisz historię przeglądarki Safari, zostaną przywrócone domyślne rozmiary czcionek i poziomy powiększenia witryn.

Z menu Historia wybierz opcję Wymaż historię. Następnie ponownie kliknij opcję Wymaż historię.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: