Jeśli w aplikacji GarageBand dla iOS pojawia się komunikat dotyczący standardu Core Audio

Jeśli przy próbie odtworzenia lub udostępnienia utworu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch pojawia się komunikat dotyczący standardu Core Audio, ponownie uruchom urządzenie.

Jeśli pojawia się komunikat „Core Audio jest niedostępne” i nie możesz odtworzyć lub udostępnić utworu:

  1. Zachowaj swój utwór GarageBand:
    • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory. 
    • Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania. 
  2. Ponownie uruchom urządzenie.
  3. Otwórz aplikację GarageBand, otwórz zachowany utwór i spróbuj go odtworzyć lub udostępnić.

Więcej informacji

Data publikacji: