Jeśli nie możesz pobierać lub uaktualniać aplikacji albo procesy te zatrzymują się

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz wczytywać lub uaktualniać aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz pobrać lub uaktualnić żadnej aplikacji, w tym aplikacji darmowych, i pojawia się komunikat o rozliczeniach lub płatności.

W przypadku niektórych aplikacji mogło dojść do zakłócenia pobierania. Spróbuj wykonać następujące czynności:

Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi

Jeśli korzystasz z danych sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi i masz problemy z aplikacją, spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi. Danych sieci komórkowej możesz używać dla aplikacji, których rozmiar nie przekracza 150 MB*.

Aby sprawdzić połączenie Wi-Fi, spróbuj przesłać strumieniowo wideo z Internetu i zobacz, czy wczytywanie przebiega szybko. Uzyskaj pomoc w nawiązywaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

        

Wstrzymaj i ponownie uruchom pobieranie aplikacji

Jeśli masz telefon iPhone 6s lub nowszy, mocno naciśnij ikonę aplikacji na ekranie początkowym. Mogą zostać wyświetlone opcje Wznów pobieranie, Wstrzymaj pobieranie lub Anuluj pobieranie. Jeśli pobieranie aplikacji jest wstrzymane, stuknij opcję Wznów pobieranie. Jeśli pobieranie zatrzymało się, stuknij opcję Wstrzymaj pobieranie, a następnie ponownie mocno naciśnij ikonę aplikacji i stuknij opcję Wznów pobieranie.

Możesz też otworzyć sklep App Store i stuknąć kartę Uaktualnienia, aby wyświetlić pobierania w toku lub aplikacje wymagające uaktualnienia.

Uruchom ponownie urządzenie

Jeśli ikona aplikacji jest wyświetlana na ekranie początkowym, ale jest przyciemniona lub jest biała z liniami, nie usuwaj aplikacji. Uruchom ponownie urządzenie, a następnie przejdź do sklepu App Store i ponownie pobierz aplikację.

Usunięcie aplikacji może spowodować utratę zawartości, która jest z nią powiązana.

Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal masz problemy z aplikacjami na urządzeniu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

* W zależności od kraju lub regionu oraz operatora limit pobierania może być większy.

Data publikacji: