Zarządzanie zaproszeniami w usłudze Exchange na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak zarządzać zaproszeniami w usłudze Microsoft Exchange za pomocą aplikacji Kalendarz.

Możesz używać aplikacji Kalendarz, aby zapraszać współpracowników na spotkania, przesyłać zaproszenia dalej, proponować nowe daty i godziny spotkań i nie tylko.

Sprawdź wymagania

Czego potrzebujesz:

 • telefon iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 10 lub nowszym
 • konto usługi Microsoft Exchange 2010 lub nowszej     

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

 1. Otwórz aplikację Kalendarz, a następnie stuknij opcję Dodaj wydarzenie, aby utworzyć nowe wydarzenie. Możesz też wybrać istniejące wydarzenie, stuknąć je, a następnie stuknąć opcję Edycja.
 2. Stuknij opcję Zaproszeni.
 3. Stuknij pozycję Dodaj osoby.
 4. Wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić, a następnie stuknij opcję Gotowe. Po stuknięciu opcji Gotowe każda zaproszona osoba otrzyma wiadomość e-mail pozwalającą zaakceptować, odrzucić lub wstępnie zaakceptować zaproszenie.

Przesyłanie dalej zaproszenia na spotkanie

W przypadku niektórych serwerów Exchange każdy uczestnik może zapraszać kolejne osoby na spotkanie.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij wydarzenie.
 2. Stuknij opcję Zaproszeni.
 3. Stuknij pozycję Dodaj osoby. 
 4. Wpisz adresy e-mail kolejnych osób, które chcesz zaprosić, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 5. Stuknij opcję Gotowe na ekranie Zaproszeni.
 6. Stuknij przycisk Wyślij. W przypadku powtarzających się spotkań, stuknij opcję Zachowaj tylko dla tego lub Zachowaj dla przyszłych.


 

     

Proponowanie nowego czasu spotkania

Zaproszona osoba może zaproponować nową datę i godzinę spotkania w aplikacji Kalendarz.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij wydarzenie.
 2. Stuknij opcję Zaproponuj nowy czas. 
 3. Wybierz nowy czas z listy dostępnych opcji.
 4. Stuknij opcję Gotowe. 

Aplikacja Kalendarz wyśle do organizatora powiadomienie o zaproponowanym czasie. Organizator może zaakceptować lub zignorować zaproponowany czas, a także wysłać wiadomość e-mail z odpowiedzią. Jeśli organizator zaakceptuje nowy czas, spotkanie zostanie przesunięte.

     

Anulowanie spotkania

 1. Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij wydarzenie.
 2. Stuknij opcję Usuń wydarzenie.
 3. Ponownie stuknij opcję Usuń wydarzenie, aby potwierdzić. 

Aplikacja Kalendarz wyśle do wszystkich osób zaproszonych powiadomienie o anulowaniu spotkania.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: