Używanie widżetów na telefonie iPhone i iPodzie touch

Dzięki widżetom wystarczy spojrzeć na urządzenie, aby uzyskać najnowsze informacje z ulubionych aplikacji.

W systemie iOS 14 możesz używać widżetów na ekranie początkowym, aby mieć ulubione informacje na wyciągnięcie ręki. Możesz też korzystać z widżetów widoku dnia dzisiejszego, przesuwając palcem w prawo z ekranu początkowego lub ekranu blokady.

Telefon iPhone wyświetlający ekran początkowy z widżetami

Dodawanie widżetów do ekranu początkowego

 1. Na ekranie początkowym dotknij i przytrzymaj widżet lub pusty obszar, aż aplikacje zaczną drżeć.
 2. Dotknij przycisk Dodaj Szary przycisk dodawania w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz widżet, wybierz jeden z trzech rozmiarów, a następnie stuknij opcję Dodaj widżet.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz także dodawać widżety widoku dnia dzisiejszego. Dotknij i przytrzymaj widżet widoku dnia dzisiejszego, aż otworzy się menu szybkich czynności, a następnie stuknij opcję Edycja ekranu początkowego. Przeciągnij widżet do prawej krawędzi ekranu, aż pojawi się na ekranie początkowym, następnie stuknij opcję Gotowe.

 

Telefon iPhone wyświetlający widżety widoku dnia dzisiejszego

Dodawanie widżetów do widoku dnia dzisiejszego

 1. Dotknij i przytrzymaj widżet lub pusty obszar w widoku dnia dzisiejszego, aż aplikacje zaczną drżeć.
 2. Stuknij przycisk Dodaj szara ikona plusa w lewym górnym rogu.
 3. Przewiń w dół, aby wybrać widżet, a następnie wybierz jeden z trzech rozmiarów.
 4. Stuknij polecenie Dodaj widżet, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak edytować widżet

Edytowanie widżetów

W systemie iOS 14 możesz konfigurować swoje widżety. Na przykład możesz edytować widżet Pogoda, aby wyświetlał prognozę dla bieżącego położenia lub innego położenia. Oto jak to zrobić:

 1. Dotknij i przytrzymaj widżet, aby otworzyć menu szybkich czynności.
 2. Stuknij opcję Edytuj widżet Ikona edycji widżetu.
 3. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij poza widżetem, aby wyjść.

Możesz także przenosić widżety, aby umieścić ulubione tam, gdzie łatwo je znajdziesz. Dotknij i przytrzymaj widżet, aż zacznie drżeć, a następnie przenieś widżet na ekranie.

Używanie stosów widżetów

W systemie iOS 14 możesz używać stosów widżetów, aby zaoszczędzić miejsce na ekranie początkowym i w widoku dnia dzisiejszego. Możesz używać Inteligentnych stosów lub tworzyć własne stosy widżetów.

Tworzenie Inteligentnego stosu

Inteligentny stos to gotowa kolekcja widżetów, która wyświetla odpowiedni widżet na podstawie takich czynników, jak Twoje położenie, aktywność lub godzina. Inteligentny stos automatycznie obraca widżety, aby wyświetlać najważniejsze informacje w ciągu dnia. Oto jak utworzyć Inteligentny stos:

 1. Dotknij i przytrzymaj obszar na ekranie początkowym lub w widoku dnia dzisiejszego, aż aplikacje zaczną drżeć. 
 2. Stuknij przycisk Dodaj szara ikona plusa w lewym górnym rogu.
 3. Przewiń w dół i kliknij opcję Stos inteligentny.
 4. Stuknij polecenie Dodaj widżet.

Telefon iPhone wyświetlający stos widżetów

Tworzenie własnych stosów widżetów

 1. Dotknij i przytrzymaj aplikację lub pusty obszar na ekranie początkowym lub w widoku dnia dzisiejszego, aż aplikacje zaczną drżeć.
 2. Przeciągnij widżet na inny widżet. Możesz ułożyć w stos do 10 widżetów.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Edytowanie stosu widżetów

 1. Dotknij i przytrzymaj stos widżetów.
 2. Stuknij opcję Edycja stosu. Teraz możesz zmienić kolejność widżetów w stosie, przeciągając ikonę siatki trzy szare linie. Możesz także włączyć opcję Obracanie inteligentne, jeśli chcesz, aby system iOS wyświetlał odpowiednie widżety przez cały dzień. Aby usunąć widżet, przesuń po nim palcem w lewo.
 3. Na koniec stuknij ikonę ikona szarego znaku x oznaczająca usunięcie.

Aby używać Inteligentnych stosów lub tworzyć własne stosy widżetów, potrzebny jest system iOS 14.

Usuwanie widżetów

 1. Dotknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Usuń widżet.
 3. Stuknij ponownie opcję Usuń, aby potwierdzić.

Więcej informacji

Data publikacji: