Jeśli pojawia się monit o kliknięcie przycisku Połącz przed ponownym połączeniem z serwerem

Aby podnieść bezpieczeństwo systemu, system macOS Sierra od wersji 10.12 prosi o potwierdzenie połączenia z jakimkolwiek woluminem sieciowym, który wymaga nazwy użytkownika i hasła.

 Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów. 

Podczas nawiązywania połączenia z serwerem, który wymaga nazwy użytkownika i hasła, system macOS Sierra 10.12 lub nowszy prosi o kliknięcie przycisku Połącz, nawet jeśli nazwa i hasło są zachowane w pęku kluczy. Zapobiega to przesłaniu poświadczeń logowania do serwera, z którym nie miało nastąpić połączenie.

Aby wyłączyć tę funkcję zabezpieczeń i łączyć się bez dodatkowych potwierdzeń, wykonaj następujące czynności:

  1. Uaktualnienie do systemu macOS Sierra 10.12.2 lub nowszego.
  2. Otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Programy.
  3. Wprowadź następujące polecenie, a następnie po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę administratora i hasło:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers -bool YES

Aby wyłączyć to polecenie i wrócić do poprzedniego, bezpieczniejszego zachowania (zalecanego), wprowadź polecenie:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.NetworkAuthorization AllowUnknownServers
Data publikacji: