Dodawanie aktualnych notowań giełdowych i kursów wymiany walut do arkuszy kalkulacyjnych w aplikacji Numbers

Niezależnie od tego, czy śledzisz inwestycje emerytalne, oszczędzasz na czesne, czy prowadzisz badania finansowe, możesz skorzystać z aplikacji Numbers, aby tworzyć arkusze kalkulacyjne, które pobierają notowania giełdowe oraz kursy walut bezpośrednio z Internetu. 

Dodawanie informacji giełdowych do arkusza kalkulacyjnego

 1. Stuknij lub kliknij komórkę, do której chcesz dodać informacje giełdowe.1 
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno pozycje  Komórka > Notowanie. Jeśli nie widzisz tych pozycji, przesuń palcem w górę.
  • Na komputerze Mac kliknij przycisk Wstaw , a następnie wybierz pozycję Notowanie.
 2. Wybierz notowanie z listy. Jeśli chcesz wyszukać konkretne notowanie, wpisz nazwę spółki lub symbol giełdowy. 
 3. Wybierz atrybut, który chcesz śledzić. 
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij atrybut, który chcesz śledzić w tej komórce. Śledzony przez Ciebie atrybut zostanie oznaczony z lewej strony symbolem . Stuknij przycisk Gotowe.
  • Na komputerze Mac wybierz w menu podręcznym Atrybut informacje, które chcesz śledzić w tej komórce. Kliknij miejsce poza oknem dialogowym.

Jeśli chcesz wyświetlić uaktualnione informacje z zamknięcia giełdy z dnia poprzedniego lub zmienić śledzony atrybut, stuknij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie wybraną komórkę.

Informacje giełdowe możesz też wprowadzać i edytować w komórkach za pomocą formuły AKCJA. Aby edytować AKCJĘ jako formułę:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij komórkę, stuknij ikonę Komórka, a następnie stuknij opcję Edycja formuły.
 • Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie komórkę, a następnie kliknij opcję Edytuj jako formułę.

1 Aby dodać informacje giełdowe, musisz mieć połączenie z Internetem. Jeśli pozycja Notowanie jest przyciemniona, prawdopodobnie połączenie internetowe jest niedostępne. Sprawdź połączenie sieciowe. Gdy jesteś poza siecią, wszystkie komórki aktywnie pobierające informacje z Internetu są puste.


Atrybuty giełdowe, które można śledzić

Podczas edytowania formuły AKCJA możesz użyć dowolnego z poniższych ciągów znaków lub cyfr w celu wyświetlenia interesujących Cię danych: 

 • „kurs” (0 lub brak): kurs giełdowy określonej akcji w momencie zamknięcia rynku w poprzednim dniu giełdowym.
 • „nazwa” (1): pełna nazwa akcji lub spółki.
 • „zmiana” (2): zmiana kursu akcji zanotowana między ostatnią sesją z poprzedniego dnia giełdowego a kursem zamknięcia z poprzedzającego dnia giełdowego. Jeśli akcja nie była w tym czasie w obrocie, zmiana wynosi „0”.
 • „zmiana procentowa” (3): zmiana procentowa w dwóch ostatnich kursach zamknięcia.
 • „otwarcie” (4): kurs otwarcia, po którym akcja została sprzedana po otwarciu sesji w poprzednim dniu giełdowym.
 • „maksimum” (5): najwyższy kurs transakcyjny akcji podczas poprzedniej sesji.
 • „minimum” (6): najniższy kurs transakcyjny akcji podczas poprzedniej sesji.
 • „kapitalizacja” (7): całkowita wartość rynkowa wszystkich akcji pozostających w obrocie w poprzednim dniu giełdowym. Obliczana jako iloczyn liczby wszystkich akcji pozostających w obrocie i ceny jednej akcji.
 • „wolumen” (8): liczba akcji, które zmieniły właściciela w poprzednim dniu giełdowym.
 • „zwrot” (9): wskaźnik dywidendy rocznej (wypłaty gotówkowej) na akcję, wyrażany procentem z kursu akcji.
 • „roczny cel” (10): roczna szacunkowa cena docelowa, czyli mediana ceny docelowej jako prognoza sporządzona przez analityków zajmujących się akcją.
 • „maks. roczne” (11): najwyższy kurs transakcyjny akcji w ciągu ostatnich 52 tygodni.
 • „min. roczne” (12): najniższy kurs transakcyjny akcji w ciągu ostatnich 52 tygodni.
 • „śr. wolumen z 3 mies.” (15): średni miesięczny skumulowany wolumen obrotów z ostatnich 3 miesięcy podzielony przez 22 dni.
 • „beta” (16): miara zmienności (systematycznego ryzyka) papierów wartościowych lub towarów w porównaniu do całości rynku.
 • „waluta” (19): waluta, w jakiej akcja została wyceniona.
 • „dywidenda roczna” (20): roczna wysokość dywidendy (wypłaty gotówkowej) przypadająca na jedną akcję.
 • „eps” (21): wskaźnik zysk na akcję — obliczany przez podzielenie całkowitego zysku przedsiębiorstwa przez liczbę akcji pozostających w obrocie (będących aktualnie w obiegu u wszystkich akcjonariuszy).
 • „giełda” (22): giełda papierów wartościowych, na której odbywa się obrót akcjami (na przykład NYSE, NASDAQ, Euronext itp.).
 • „wskaźnik c/z” (23): wskaźnik ceny/zysku — obliczany przez podzielenie bieżącego kursu rynkowego akcji przez zysk na akcję z ostatnich 12 miesięcy.
 • „poprzednie zamknięcie” (24): kurs zamknięcia akcji przed ostatnią zgłoszoną transakcją.
 • „skrót” (25): skrót jednoznacznie identyfikujący akcje (symbol giełdowy).


Śledzenie historii notowań

Jeśli chcesz śledzić historię konkretnej akcji, użyj formuły AKCJAH. Dodając formułę, musisz zdefiniować następujące elementy:

 • Skrót: skrót stanowiący unikatowy identyfikator akcji w obrocie publicznym na danym rynku papierów wartościowych, ujęty w cudzysłów, lub odwołanie do komórki zawierającej skrót.
 • Atrybut: opcjonalna wartość określająca atrybut giełdowy, który ma zostać zwrócony. Aplikacja Numbers automatycznie sugeruje atrybut „zamknięcie”. Zamiast tego atrybutu można wybrać otwarcie, maksimum, minimum lub wolumen.
 • Data: data, dla której żądane są historyczne dane kursu akcji.


Dodawanie kursów wymiany walut do arkusza kalkulacyjnego

Dzięki formule WALUTA możesz pobrać z Internetu dane dotyczące kursów wymiany walut i zamieścić je w arkuszu kalkulacyjnym. Dodając formułę, musisz zdefiniować następujące elementy:

 • Waluta-1: kod źródłowej waluty przeliczania. Podany ciąg ujmij w cudzysłów.
 • Waluta-2: kod docelowej waluty przeliczania. Podany ciąg ujmij w cudzysłów.

Trzecim atrybutem automatycznie sugerowanym przez aplikację Numbers jest „kurs”. Jeśli wpiszesz cyfrę 0 lub całkowicie pominiesz ten element, w komórce zostanie wyświetlony bieżący kurs wymiany z waluty-1 na walutę-2, wyrażony w walucie-2.
 

Atrybuty walutowe, które można śledzić

Podczas edytowania formuły możesz użyć dowolnego z poniższych ciągów znaków lub cyfr w celu wyświetlenia interesujących Cię danych:

 • „nazwa” (1): kody określonych walut, pokazywane w formule obliczania kursu wymiany.
 • „zmiana” (2): zmiana kursu wymiany w momencie zamknięcia giełdy w ciągu dwóch ostatnich dni roboczych.
 • „zmiana procentowa” (3): zmiana procentowa w dwóch ostatnich kursach zamknięcia dla kursu wymiany.
 • „otwarcie” (4): kurs wymiany w momencie otwarcia sesji w poprzednim dniu roboczym.
 • „maksimum” (5): najwyższy kurs wymiany w poprzednim dniu roboczym.
 • „minimum” (6): najniższy kurs wymiany w poprzednim dniu roboczym.
 • „maks. roczne” (7): najwyższy kurs wymiany w ciągu ostatnich 52 tygodni.
 • „min. roczne” (8): najniższy kurs wymiany w ciągu ostatnich 52 tygodni.
   

Śledzenie historii waluty

Jeśli chcesz śledzić historię konkretnej waluty, użyj formuły WALUTAH. Dodając formułę, musisz zdefiniować następujące elementy:

 • Waluta-1: kod źródłowej waluty przeliczania. Waluta-1 to ciąg znaków ujęty w cudzysłów.
 • Waluta-2: kod docelowej waluty przeliczania. Waluta-2 to ciąg znaków ujęty w cudzysłów.
 • Atrybut: opcjonalna wartość określająca atrybut walutowy, który ma zostać zwrócony. Aplikacja Numbers automatycznie sugeruje atrybut „zamknięcie”. Zamiast atrybutu zamknięcie możesz wybrać otwarcie, maksimum, minimum lub dowolny inny atrybut walutowy (zobacz Atrybuty walutowe, które można śledzić). 
 • Data: data, dla której żądane są historyczne dane kursu wymiany.

Data publikacji: