Korzystanie z albumu Osoby w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Zdjęcia rozpoznaje i grupuje twarze osób na zdjęciach. Możesz nazywać osoby na zdjęciach, oznaczać ulubione i wiele więcej.

Jak to działa

Aplikacja Zdjęcia skanuje zdjęcia, aby pomóc Ci szybko rozpoznać uchwycone na nich osoby, sceny i przedmioty. W zależności od liczby posiadanych zdjęć możesz obejrzeć złożony z nich film ze wspomnieniem. Kiedy masz włączoną aplikację Zdjęcia iCloud, osoby dodane do ulubionych lub nazwane są uaktualniane na wszystkich urządzeniach Apple.

Znajdowanie znajomych w albumie Osoby

Aplikacja Zdjęcia umożliwia porządkowanie zdjęć znajomych w albumie Osoby. Każdej osobie rozpoznanej przez urządzenie zostanie przypisana miniaturka twarzy. Aby znaleźć kogoś w albumie Osoby:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy.
 3. Stuknij album Osoby. 

Jeśli dana osoba została nazwana w aplikacji Zdjęcia, możesz ją również znaleźć na karcie Szukaj. Po prostu dotknij opcji Szukaj , a następnie wpisz imię danej osoby.

Dodawanie znajomych do albumu Osoby

 1. Otwórz zdjęcie osoby, którą chcesz dodać.
 2. Stuknij przycisk Informacje , a następnie stuknij twarz osoby ze znakiem zapytania.
 3. Stuknij opcję Tag z imieniem i wpisz imię osoby lub stuknij nazwę, jeśli się pojawi.
 4. Stuknij opcję Dalej, a następnie Gotowe.


Przypisywanie imion do twarzy

Aplikacja Zdjęcia sugeruje imiona z Kontaktów, ale możesz ręcznie nazwać osobę, która jest już w Twoim albumie Osoby. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz album Osoby, a następnie stuknij miniaturkę osoby, której chcesz dodać imię.
 2. Stuknij ikonę Dodaj imię u góry ekranu.
  iPhone pokazujący, jak nazwać kogoś w aplikacji Zdjęcia
 3. Wpisz imię osoby lub wybierz jej imię, jeśli się pojawi.
 4. Stuknij opcję Dalej, a następnie Gotowe.


Łączenie zdjęć tej samej osoby

Czasami jedna osoba zostaje zidentyfikowana w więcej niż jednej grupie w albumie Osoby. Aby złączyć wszystkie zdjęcia w jednej grupie:

 1. Otwórz album Osoby i stuknij opcję Wybierz.
 2. Wybierz osoby, które chcesz złączyć.
 3. Stuknij opcję Złącz w dolnej części ekranu.
 4. Stuknij opcję Tak, aby potwierdzić złączenie.


Korzystanie z opcji Pokazuj rzadziej w albumie Osoby

Na urządzeniach z systemem iOS 14 i nowszym możesz tak ustawić aplikację Zdjęcia, aby rzadziej sugerowała dane osoby. Dzięki temu możesz dostosować sposób, w jaki aplikacja Zdjęcia wybiera Twoje wspomnienia, polecane zdjęcia oraz zdjęcia wyświetlane w widżecie Zdjęcia – i w efekcie oglądać mniej zdjęć tych osób. W tym celu:

 1. Otwórz album Osoby i stuknij miniaturkę danej osoby.
 2. Stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej w prawym górnym rogu.
  iPhone pokazujący, jak ustawić rzadsze sugerowanie osób w albumie Osoby
 3. Stuknij opcję Pokazuj osobę [imię] rzadziej. 
 4. Wybierz opcję, np. Pokazuj tę osobę rzadziej lub Nigdy nie pokazuj tej osoby, a następnie stuknij opcję Potwierdź.

Jeśli wybierzesz, aby aplikacja rzadziej kogoś pokazywała, musisz zresetować ustawienia Wspomnień, aby ta osoba była ponownie wyświetlana w albumie Osoby. Przejdź do Ustawień > Zdjęcia, stuknij opcję Resetuj sugerowane wspomnienia, a następnie stuknij opcję Resetuj, aby potwierdzić.

Zamiast rzadszego sugerowania danej osoby, możesz też usunąć ją z albumu Osoby. Po prostu wykonaj kroki 1–2 i stuknij opcję „Usuń tę osobę (imię) z albumu Osoby”. Możesz tę osobę ponownie dodać w dowolnym momencie.


Ulubione osoby

Oznacz osoby, do których uzyskujesz dostęp najczęściej, jako ulubione, aby je łatwiej znajdować. Jeśli nie masz jeszcze ustawionych ulubionych, zobaczysz przycisk Ulubione  na zdjęciach. Aby dodać kogoś do ulubionych, wystarczy, że stukniesz przycisk Ulubione .

Ekran albumu Osoby w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone

Możesz także stuknąć miniaturkę osoby, stuknąć przycisk Więcej przycisk Więcej, a następnie stuknąć opcję Dodaj osobę [imię] do ulubionych. Aby dodać do ulubionych wiele osób na raz, stuknij opcję Wybierz, stuknij każdą osobę, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie stuknij opcję Ulubione u dołu albumu Osoby.


Zmienianie miniaturki zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia automatycznie przypisuje miniaturkę twarzy do każdej rozpoznanej osoby. Jeśli chcesz ustawić inne zdjęcie jako miniaturkę twarzy, możesz to zrobić na ekranie zbioru zdjęć danej osoby. W tym celu: 

 1. Otwórz album Osoby, a następnie stuknij osobę.
 2. Stuknij opcję Wybierz, a potem Pokaż twarze, aby skupić się tylko na twarzy osoby na każdym zdjęciu.
 3. Stuknij zdjęcie, którego chcesz używać.
  iPhone pokazujący, jak zmienić miniaturkę osoby w aplikacji Zdjęcia
 4. Stuknij przycisk Udostępnij Przycisk Udostępnij, a następnie stuknij opcję Utwórz zdjęcie kluczowe.


Naprawianie pomieszanych imion i twarzy

Jeśli zauważysz, że czyjeś zdjęcie w kolekcji zostało nieprawidłowo zidentyfikowane, możesz je usunąć. W tym celu: 

 1. W albumie Osoby stuknij osobę.
 2. Stuknij opcję Wybierz, a potem Pokaż twarze, aby skupić się tylko na twarzy osoby na każdym zdjęciu.
 3. Stuknij każde nieprawidłowo zidentyfikowane zdjęcie.
 4. Stuknij przycisk Udostępnij przycisk Udostępnij, a następnie stuknij opcję To nie jest [imię].
Data publikacji: