Funkcja Osoby w aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Zdjęcia rozpoznaje i grupuje twarze osób na zdjęciach, możesz więc nadawać twarzom imiona, oznaczać je jako ulubione i wyświetlić wszystkie zdjęcia, na którym pojawia się dana osoba.

Jak to działa

Obrazy możesz sortować według ulubionych tematów — osób w Twoim życiu. Aplikacja Zdjęcia używa zaawansowanej technologii do skanowania wszystkich zdjęć i rozpoznawania uchwyconych na nich osób, scen i przedmiotów. Dzięki temu możesz wyświetlać najlepsze zdjęcia, filmy i zdjęcia Live Photos każdej osoby z Twojego zbioru. W zależności od liczby posiadanych zdjęć możesz również obejrzeć film ze wspomnieniem z ich udziałem. Jeśli masz włączoną usługę Zdjęcia iCloud, osoby dodane do ulubionych lub nazwane są uaktualniane na wszystkich urządzeniach z systemem iOS 11 lub nowszym i macOS High Sierra lub nowszym.

Znajdowanie znajomych w albumie Osoby

Aplikacja Zdjęcia porządkuje zdjęcia członków rodziny i znajomych w albumie Osoby. Każdej osobie rozpoznanej przez urządzenie zostanie przypisana miniaturka twarzy.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy.
 3. Stuknij album Osoby. 

Czy w albumie Osoby ma wyświetlać się jeszcze więcej osób? Po prostu otwórz zdjęcie osoby, którą chcesz dodać, a następnie przesuń palcem w górę w celu wyświetlenia miniaturki tej osoby w albumie Osoby. Stuknij miniaturkę. Stuknij opcję Dodaj imię i wpisz imię danej osoby (lub stuknij imię sugerowane przez aplikację Zdjęcia, jeśli jest dostępne). Stuknij opcję Dalej. Jeśli aplikacja odnajdzie twarz danej osoby na innych zdjęciach, zostaną one wyświetlone. Potwierdź zdjęcia, które chcesz powiązać z imieniem i stuknij opcję Gotowe.

Nadawanie imienia twarzy w albumie Osoby

Przypisywanie imion do twarzy

Dodawaj do zdjęć imiona, aby ułatwić porządkowanie biblioteki. Aplikacja Zdjęcia w inteligentny sposób sugeruje imiona z Twojej listy kontaktów, ale możesz je też wpisywać samodzielnie.

 1. W albumie Osoby stuknij twarz, którą chcesz nazwać.
 2. Stuknij ikonę Dodaj imię u góry ekranu.
 3. Wybierz imię osoby lub dokończ wprowadzanie go. Jeśli korzystasz z systemu iOS 11 lub nowszego, stuknij opcję Dalej.
 4. Stuknij opcję Gotowe. 

Czasami jedna osoba zostaje zidentyfikowana w więcej niż jednej grupie. Aby złączyć wszystkie zdjęcia w jednej grupie, stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij wszystkie miniaturki przedstawiające tę samą osobę. Stuknij opcję Złącz w prawym dolnym rogu ekranu. Grupy zostaną złączone, jeśli nadasz im taką samą nazwę.

Ulubione osoby

W albumie Osoby znajduje się wielu znajomych i członków rodziny. Oznacz osoby, do których uzyskujesz dostęp najczęściej, jako ulubione, aby znajdować je łatwiej w przyszłości.

Zrzut ekranu przedstawiający wybór ulubionych osób

Jeśli nie masz jeszcze ustawionych ulubionych, na wszystkich zdjęciach będzie widoczna ikona ikona ulubiony.

 

Zrzut ekranu przedstawiający ulubione osoby

Aby dodać kogoś do ulubionych, stuknij ikonę ikona Ulubiony.

 

Dodaj do ulubionych wszystkie dodatkowe osoby, do których chcesz mieć łatwy dostęp. Możesz również stuknąć miniaturkę osoby, przewinąć ekran do dołu, a następnie stuknąć opcję Dodaj osobę do ulubionych. Chcesz dodać do ulubionych wiele osób jednocześnie? Wybierz opcję Wybierz, stuknij każdą osobę, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie stuknij opcję Ulubione u dołu albumu Osoby.

Zrzut ekranu przedstawiający zmienianie miniaturki zdjęcia

Zmienianie miniaturki zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia automatycznie przypisuje miniaturkę twarzy do każdej rozpoznanej osoby. Jeśli chcesz ustawić inne zdjęcie jako miniaturkę twarzy, możesz to zrobić na ekranie zbioru zdjęć danej osoby.

 1. Stuknij osobę w albumie Osoby.
 2. Stuknij opcję Wybierz.
 3. Stuknij opcję Pokaż twarze, aby skupić się tylko na twarzy osoby na każdym zdjęciu.
 4. Stuknij zdjęcie, którego chcesz używać.
 5. Stuknij kolejno ikonę ikona udostępniania > Utwórz zdjęcie kluczowe.

Naprawianie pomieszanych imion i twarzy

Jeśli zauważysz, że czyjeś zdjęcie w kolekcji zostało nieprawidłowo zidentyfikowane, możesz je usunąć.

 1. Stuknij kolejno album Osoby > Wybierz, a następnie stuknij osobę, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij opcję Pokaż twarze, aby skupić się tylko na twarzy osoby na każdym zdjęciu.
 3. Stuknij każde nieprawidłowo zidentyfikowane zdjęcie.
 4. Stuknij kolejno ikonę ikona udostępniania > Nie ta osoba.

Więcej informacji

Data publikacji: