Komputery Mac podłączone w trybie dysku twardego USB przez port USB-C są widoczne jako „nieznane” w systemie Windows

Jeśli uruchamiasz system Windows na komputerze Mac za pomocą programu Boot Camp i podłączysz drugi komputer Mac w trybie dysku twardego USB przez port USB-C, podłączony komputer Mac będzie widoczny jako „nieznany” w systemie Windows.

Podłączenie komputera Mac w trybie dysku twardego USB do hosta z systemem Windows przez port USB-C nie jest obsługiwane. Podłączony komputer Mac będzie widoczny jako „nieznany” w systemie Windows.

Podłączony komputer Mac zostanie odmontowany i będzie próbował zamontować się ponownie mniej więcej co minutę. Odłącz komputer Mac, który jest w trybie dysku twardego, aby zapobiec próbom ponownego zamontowania.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: