Włączanie i wyłączanie GPS oraz usług lokalizacji na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji i GPS dla poszczególnych aplikacji.

Jak zezwalać aplikacjom na dostęp do informacji o lokalizacji

Niektóre aplikacje mogą nie działać, jeśli nie włączysz usług lokalizacji.1 Gdy aplikacja po raz pierwszy będzie potrzebowała dostępu do usług lokalizacji, pojawi się powiadomienie z prośbą o dostęp. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Stuknij opcję Pozwalaj, aby pozwolić aplikacji na używanie usług lokalizacji. 
 • Stuknij opcję Nie pozwalaj, aby uniemożliwić dostęp.2.
 • Stuknij pozycję Zapytaj następnym razem, aby wybrać opcję Zawsze podczas używania aplikacji, Pozwól raz lub Nie pozwalaj.

Urządzenia z systemem iOS i iPadOS mogą używać sieci Wi-Fi i technologii Bluetooth do określania Twojego położenia. Lokalizacja na podstawie systemu GPS i sieci komórkowej jest dostępna na telefonie iPhone i iPadzie (Wi-Fi + Cellular).


 

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji dla wybranych aplikacji

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.
 2. Sprawdź, czy usługi lokalizacje są włączone.
 3. Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację.
 4. Stuknij aplikację i wybierz jedną z opcji:
  • Nigdy: uniemożliwia dostęp do usług lokalizacji.
  • Zapytaj następnym razem: umożliwia wybór opcji Zawsze podczas używania aplikacji, Pozwól raz lub Nie pozwalaj.
  • Gdy używam aplikacji: umożliwia dostęp do usług lokalizacji, tylko gdy aplikacja lub jedna z jej funkcji jest widoczna na ekranie. Jeśli dla aplikacji wybrano opcję Gdy używam aplikacji, podczas korzystania z niej możesz zobaczyć niebieski pasek stanu z informacją, że aplikacja aktywnie używa Twojej lokalizacji.
  • Zawsze: pozwala na dostęp do usług lokalizacji, nawet gdy aplikacja działa w tle.

Na tym ekranie powinno znajdować się wyjaśnienie, w jaki sposób aplikacja będzie wykorzystywać informacje o lokalizacji. W przypadku niektórych aplikacji mogą być widoczne tylko dwie opcje.

 

Jak udostępniać swoje szczegółowe położenie

W systemach iOS 14 i iPadOS 14 niektóre aplikacje mogą korzystać z funkcji Dokładne położenie, aby określić Twoją szczegółową lokalizację. Aby udostępniać tylko przybliżone położenie, co może być wystarczające w przypadku aplikacji, która nie potrzebuje dokładnego położenia, wyłącz funkcję Dokładne położenie. W tym celu:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Prywatność, a następnie wybierz pozycję Usługi lokalizacji.
 2. Wybierz aplikację, a następnie włącz lub wyłącz funkcję Dokładne położenie.

Dowiedz się więcej o prywatności i usługach lokalizacji.

 1. Usługi lokalizacji wykorzystują technologie GPS i Bluetooth (gdy są dostępne), oraz informacje o hotspotach Wi-Fi zebrane za pomocą crowdsourcingu i informacje o nadajnikach sieci komórkowych, aby określać przybliżone położenie urządzenia.
 2. Aplikacje nie korzystają z danych o lokalizacji, dopóki nie uzyskają Twojej zgody na dostęp do nich.
   
Data publikacji: