Włączanie i wyłączanie GPS-u oraz usług lokalizacji na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć GPS i usługi lokalizacji dla poszczególnych aplikacji.

Jak zezwalać aplikacjom na dostęp do informacji o lokalizacji

Niektóre aplikacje mogą nie działać, jeśli nie włączysz usług lokalizacji.1 Gdy aplikacja po raz pierwszy będzie potrzebowała usług lokalizacji, pojawi się powiadomienie z prośbą o dostęp. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Stuknij opcję Pozwalaj, aby pozwolić aplikacji na używanie usług lokalizacji. 
 • Stuknij opcję Nie pozwalaj, aby uniemożliwić dostęp.2

Urządzenia z systemem iOS mogą używać sieci Wi-Fi i technologii Bluetooth do określania Twojej lokalizacji. Lokalizacja na podstawie systemu GPS i sieci komórkowej jest dostępna na telefonie iPhone i iPadzie (Wi-Fi + Cellular).

     

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji dla wybranych aplikacji

 1. Stuknij kolejno Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.
 2. Sprawdź, czy usługi lokalizacje są włączone.
 3. Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację.
 4. Stuknij aplikację i wybierz jedną z opcji:
  • Nigdy: uniemożliwia dostęp do usług lokalizacji.
  • Gdy używam aplikacji: umożliwia dostęp do usług lokalizacji, tylko gdy aplikacja lub jedna z jej funkcji jest widoczna na ekranie. Jeśli dla aplikacji wybrano opcję Gdy używam aplikacji, podczas korzystanie z niej możesz zobaczyć niebieski pasek stanu z informacją, że aplikacja aktywnie używa Twojej lokalizacji.
  • Zawsze: pozwala na dostęp do usług lokalizacji, nawet gdy aplikacja działa w tle.

Na tym ekranie powinno znajdować się wyjaśnienie, w jaki sposób aplikacja będzie wykorzystywać informacje o lokalizacji. W przypadku niektórych aplikacji mogą być widoczne tylko dwie opcje. Dowiedz się więcej o prywatności i usługach lokalizacji.

 1. Usługi lokalizacji wykorzystują technologie GPS i Bluetooth (gdy są dostępne), oraz informacje o hotspotach Wi-Fi zebrane za pomocą crowdsourcingu i informacje o nadajnikach sieci komórkowych, aby określać przybliżone położenie urządzenia.
 2. Aplikacje nie korzystają z danych o lokalizacji, dopóki nie uzyskają Twojej zgody na dostęp do nich.
   
Data publikacji: