Logowanie się u dostawcy TV na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zaloguj się u swojego dostawcy TV na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch i korzystaj z natychmiastowego dostępu do obsługiwanych aplikacji wideo, które obejmują abonament płatnej telewizji.

Dostępność usługi logowania u dostawcy TV może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Logowanie się u dostawcy TV

Możesz zalogować się u swojego dostawcy TV w Ustawieniach lub przy pierwszym użyciu obsługiwanej aplikacji. Gdy się zalogujesz, pozostałe obsługiwane aplikacje zostaną zalogowane automatycznie, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne wprowadzanie danych. Jeśli dostawca TV oferuje własną aplikację, urządzenie może ją pobrać automatycznie po zalogowaniu się.

Logowanie się na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możesz zalogować się tylko u jednego dostawcy TV jednocześnie. W tym celu:

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS.
 2. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie stuknij opcję Dostawca TV.
 3. Wybierz swojego dostawcę TV* z listy. Możesz też przewinąć w dół, aby wybrać dostawcę TV z innego kraju lub regionu.
  Jak zalogować się u dostawcy TV na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
 4. Wprowadź dostawcę TV oraz dane konta. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z dostawcą TV.
 5. Po wprowadzeniu informacji konta dostawcy TV kliknij opcję Zaloguj się.

* Jeśli Twój dostawca TV obsługuje funkcję logowania u dostawcy TV, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła dostawcy TV. Jeśli dostawca TV nie obsługuje funkcji logowania u dostawcy TV, zostaje on zachowany, nie ma więc konieczności jego ponownego wyboru, ale nadal będzie trzeba logować się do każdej aplikacji za pomocą informacji konta dostawcy TV.

Zmiana lub wylogowanie się z usługi dostawcy TV

Jeśli zmienisz dostawców TV, możesz usunąć bieżące informacje dotyczące konta dostawcy TV lub skonfigurować nowe:

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Dostawca TV.
 3. Stuknij polecenie Usuń dostawcę TV lub Wyloguj się.
 4. W wyświetlonym oknie podręcznym stuknij ponownie, aby potwierdzić.
 5. Wybierz nowego dostawcę TV z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: