Używanie pojedynczego logowania na urządzeniu z systemem iOS lub urządzeniu Apple TV

Zaloguj się u swojego dostawcy TV na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV i korzystaj z natychmiastowego dostępu do obsługiwanych aplikacji wideo, które obejmuje abonament płatnej telewizji.

Dostępność pojedynczego logowania może się różnić w poszczególnych krajach lub regionach.

Logowanie się za pomocą pojedynczego logowania

Użyj pojedynczego logowania w celu zalogowania się na ekranie Ustawienia lub przy pierwszym użyciu obsługiwanej aplikacji. Gdy się zalogujesz, pozostałe obsługiwane aplikacje zostaną zalogowane automatycznie, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne wprowadzanie danych. Jeśli dostawca TV oferuje własną aplikację, urządzenie może ją pobrać automatycznie po zalogowaniu się.

Logowanie się na urządzeniu Apple TV


Możesz zalogować się tylko u jednego dostawcy TV jednocześnie. W tym celu:

 1. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu tvOS.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dostawca TV i wybierz opcję Zaloguj się.
 3. Wyszukaj swojego dostawcę TV* i zaznacz go.
 4. Zaznacz adres e-mail używany dla tego konta dostawcy TV. Jeśli nie znajduje się na liście, wybierz opcję Wpisz nowy i wprowadź dane konta. Jeśli nie znasz adresu e-mail konta lub hasła, skontaktuj się z dostawcą TV.
 5. Wprowadź hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

* Jeśli Twój dostawca TV obsługuje pojedyncze logowanie, zostanie wyświetlony monit o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła dostawcy TV. Jeśli dostawca TV nie obsługuje pojedynczego logowania, zostaje on zachowany, nie ma więc konieczności jego ponownego wyboru, ale nadal będzie trzeba logować się do każdej aplikacji za pomocą informacji konta dostawcy TV.

Logowanie się na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możesz zalogować się tylko u jednego dostawcy TV jednocześnie. W tym celu:

 1. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu iOS.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostawca TV.
 3. Wyszukaj swojego dostawcę TV* i zaznacz go.
 4. Wprowadź dostawcę TV oraz dane konta. Jeśli nie masz pewności, stuknij opcję Nie pamiętam ID | Nie pamiętam hasła.
 5. Po wprowadzeniu informacji konta dostawcy TV kliknij opcję Zaloguj się.

* Jeśli dostawca TV obsługuje pojedyncze logowanie, zostanie wyświetlony monit o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła dostawcy TV. Jeśli dostawca TV nie obsługuje pojedynczego logowania, zostaje on zachowany, nie ma więc konieczności jego ponownego wyboru, ale nadal będzie trzeba logować się do każdej aplikacji za pomocą informacji konta dostawcy TV.

Zmiana lub wylogowanie się z usługi dostawcy TV

Jeśli zmienisz dostawców TV, możesz usunąć bieżące informacje pojedynczego logowania na konto lub skonfigurować nowe. W tym celu:

 1. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dostawca TV. W systemie iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostawca TV.
 2. Kliknij lub stuknij bieżącego dostawcę TV.
 3. Kliknij lub stuknij opcję Usuń dostawcę TV.
 4. Wyszukaj nowego dostawcę TV i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: