Odbieranie lub nawiązywanie połączeń RTT lub TTY na telefonie iPhone

Jeśli masz system iOS 10 lub nowszy i połączenie komórkowe na telefonie iPhone, możesz nawiązywać połączenia RTT (real-time text — tekst w czasie rzeczywistym) lub TTY (telefon tekstowy) bez żadnego dodatkowego sprzętu. Dostępne są też transkrypcje poprzednich połączeń.

Co to jest RTT/TTY?

Funkcja RTT (tekst w czasie rzeczywistym) umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych do odbiorcy podczas rozmowy telefonicznej. RTT może być również używane z urządzeniem TTY (dalekopisem).

Ta funkcja jest dostępna tylko dla planów taryfowych u operatorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zarówno dla programowych, jak i sprzętowych połączeń RTT lub TTY obowiązują standardowe stawki za połączenia głosowe. W zależności od operatora możesz widzieć RTT, TTY lub RTT/TTY.


Konfigurowanie funkcji RTT/TTY

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > RTT/TTY. 
 2. Włącz opcję RTT/TTY programowe lub TTY sprzętowe.
 3. Stuknij opcję Numer przekazania i wprowadź numer telefonu dla przekazywanych połączeń RTT/TTY.
 4. RTT/TTY wysyła znaki natychmiast po ich wpisaniu. Jeśli nie chcesz wysyłać tekstu podczas pisania, wyłącz opcję Wysyłaj natychmiast. Spowoduje to wysłanie pełnej wiadomości po zakończeniu pisania.
 5. Aby odbierać każde połączenie jako RTT/TTY, włącz opcję Odbieraj zawsze jako RTT/TTY*.
 6. Jeśli chcesz odbierać i nawiązywać połączenia RTT/TTY za pomocą zewnętrznego urządzenia RTT/TTY, a nie za pomocą telefonu iPhone, włącz opcję TTY sprzętowe. 

* Jeśli włączysz opcję Odbieraj zawsze jako RTT/TTY, nie będziesz już otrzymywać połączeń głosowych.


Nawiązywanie i odbieranie połączeń RTT/TTY

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Wybierz kontakt i stuknij jego numer telefonu.
 3. Włącz opcję RTT/TTY lub Przekazanie RTT/TTY.
 4. Zaczekaj na nawiązanie połączenia, a następnie wybierz opcję RTT/TTY.
 5. Wprowadź wiadomość.
  • Jeśli w Ustawieniach masz włączoną opcję Wysyłaj natychmiast, odbiorca będzie widzieć wiadomość w trakcie jej wpisywania.
  • Jeśli nie, wprowadź wiadomość, a następnie stuknij ikonę Wyślij ikona Wyślij, aby ją wysłać.
  • Chcesz znaleźć frazy skrótów? Odczekaj chwilę przed wpisaniem wiadomości — pojawi się skrót, na przykład SK dla „Ready to hang up” i GA dla „Go ahead”.

Znajdowanie transkrypcji poprzedniego połączenia RTT/TTY

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Stuknij opcję Ostatnie.
 3. Stuknij przycisk Więcej informacji  obok połączenia, które chcesz zobaczyć. Obok połączeń RTT/TTY jest wyświetlana ikona ikona klawiatury i telefonu TTY.
 4. Stuknij historię połączeń wychodzących lub przychodzących.
 5. Zobaczysz zapis rozmowy.
Data publikacji: