Odbieranie lub nawiązywanie połączeń RTT lub TTY na telefonie iPhone

Jeśli masz system iOS 10 lub nowszy i połączenie komórkowe na telefonie iPhone, możesz nawiązywać połączenia RTT (real-time text — tekst w czasie rzeczywistym) lub TTY (telefon tekstowy) bez żadnego dodatkowego sprzętu. Dostępne są też transkrypcje poprzednich połączeń.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla planów taryfowych u operatorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zarówno dla programowych, jak i sprzętowych połączeń RTT lub TTY obowiązują standardowe stawki za połączenia głosowe. W zależności od operatora możesz widzieć RTT, TTY lub RTT/TTY.

Konfigurowanie funkcji RTT/TTY

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > RTT/TTY. 
 2. Włącz opcję RTT/TTY programowe lub TTY sprzętowe.
 3. Stuknij opcję Numer przekazania i wprowadź numer telefonu dla przekazywanych połączeń RTT/TTY.
 4. Jeśli chcesz wysyłać znaki w miarę ich wpisywania, włącz opcję Wysyłaj natychmiast. Możesz też wpisywać wiadomości w całości przed wysłaniem — w takim przypadku wyłącz opcję Wysyłaj natychmiast.
 5. Aby odbierać każde połączenie jako RTT/TTY, włącz opcję Odbieraj zawsze jako RTT/TTY*.
 6. Jeśli chcesz odbierać i nawiązywać połączenia RTT/TTY za pomocą zewnętrznego urządzenia RTT/TTY, a nie za pomocą telefonu iPhone, włącz opcję TTY sprzętowe. 

* Jeśli włączysz opcję Odbieraj zawsze jako RTT/TTY, nie będziesz już otrzymywać połączeń głosowych.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń RTT/TTY

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Wybierz kontakt i stuknij jego numer telefonu.
 3. Włącz opcję RTT/TTY lub Przekazanie RTT/TTY.
 4. Zaczekaj na nawiązanie połączenia, a następnie wybierz opcję RTT/TTY.
 5. Wprowadź wiadomość:
  • Jeśli w Ustawieniach masz włączoną opcję Wysyłaj natychmiast, odbiorca będzie widzieć wiadomość w trakcie jej wpisywania. 
  • Jeśli nie, wprowadź wiadomość, a następnie stuknij ikonę ikona Wyślij, aby ją wysłać.
  • Chcesz znaleźć frazy skrótów? Odczekaj chwilę przed wpisaniem wiadomości — pojawi się skrót, na przykład SK dla „Ready to hang up” i GA dla „Go ahead”.

     

Znajdowanie transkrypcji poprzedniego połączenia RTT/TTY

 1. Otwórz aplikację Telefon.
 2. Stuknij opcję Ostatnie.
 3. Stuknij ikonę  obok połączenia, które chcesz wyświetlić. Obok połączeń RTT/TTY jest wyświetlana ikona ikona klawiatury i telefonu TTY.
 4. Stuknij historię Połączenie wychodzące lub Połączenie przychodzące, aby wyświetlić transkrypcję.
Data publikacji: