Używanie funkcji Udogodnienia ekranu na urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, jak używać pomocy wizualnych na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD, takich jak Filtry barwne, Obniż punkt bieli i inne.

Konfigurowanie funkcji Udogodnienia ekranu

Po wybraniu kolejno pozycji Ustawienia > Ogólne Dostępność > Udogodnienia ekranu widoczne są trzy główne opcje: Filtry barwne, Czułość świetlna oraz Obniż punkt bieli.

Filtry barwne

Filtry barwne mogą ułatwić rozróżnianie kolorów i czytanie tekstu na ekranie.

Aby ułatwić rozróżnianie kolorów, dostępne są cztery wstępne ustawienia. Po wybraniu któregoś z nich (oprócz Skali szarości) możesz wybrać pozycję Intensywność, aby dopasować siłę filtru:

  • Skala szarości
  • Filtr czerwony/zielony (w przypadku protanopii)
  • Filtr zielony/czerwony (w przypadku deuteranopii)
  • Filtr niebieski/żółty (w przypadku tritanopii)

Aby ułatwić czytanie tekstu na ekranie, wybierz opcję Tinta barwna. Następnie wybierz pozycję Intensywność lub Barwa, aby dokonać zmian.

Czułość świetlna

Zmniejsz lub zwiększ ogólną jasność.

Obniż punkt bieli

Zmniejsz lub zwiększ intensywność jasnych barw.

Włączanie i wyłączanie funkcji Udogodnienia ekranu za pomocą skrótu

Ponieważ funkcje Udogodnienia ekranu nie są zawsze potrzebne, możesz je szybko włączyć lub wyłączyć przy użyciu skrótu:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Skrót funkcji dostępności.
  2. Wybierz dowolne funkcje, dla których chcesz używać skrótu.
  3. Naciśnij przycisk Menu  na pilocie Apple TV Remote, aby wyjść z menu Ustawienia. Aby użyć utworzonego skrótu, szybko naciśnij trzy razy przycisk Menu  na pilocie. 
Data publikacji: