Używanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC na urządzeniach Apple

Zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej, aby wyświetlać, edytować i kopiować pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC zarejestrowane za pomocą urządzenia z systemem iOS.

Systemy iOS 11 oraz macOS High Sierra obsługują następujące nowe formaty plików multimedialnych standardowo stosowanych w branży:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) dla zdjęć
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), zwany również H.265, dla plików wideo

Formaty HEIF i HEVC oferują lepszą kompresję niż formaty JPEG i H.264, dzięki czemu pliki zajmują mniej miejsca dyskowego na urządzeniach oraz w bibliotece zdjęć iCloud, zachowując taką samą jakość obrazu. 

Aby w pełni wyświetlać, edytować lub kopiować na urządzeniu pliki multimedialne w formacie HEIF i HEVC, zainstaluj najnowszą wersję systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego.

Rejestrowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC

Pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC można rejestrować, korzystając z następujących urządzeń z systemem iOS 11 lub nowszym:

Na pozostałych urządzeniach z systemem iOS 11 lub nowszym albo macOS High Sierra lub nowszym można wyświetlać, edytować i kopiować pliki multimedialne w formatach HEIF i HEVC z pewnymi ograniczeniami.

Zaleca się rejestrowanie plików w formatach HEIF i HEVC, ale można używać również starszych formatów, bardziej zgodnych z pozostałymi systemami operacyjnymi oraz urządzeniami:

  1. W systemie iOS 11 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat.
  2. Stuknij opcję Formaty.
  3. Stuknij opcję Najbardziej zgodne. Ustawienie to jest dostępne wyłącznie na urządzeniach rejestrujących pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC.
  4. Wszystkie nowe zdjęcia i nagrania wideo będą od teraz rejestrowane w formacie JPEG lub H.264. Aby przywrócić opcję rejestrowania plików w zoptymalizowanych formatach HEIF i HEVC, wybierz opcję Najbardziej wydajne.

Praca z plikami multimedialnymi w formacie HEIF lub HEVC

System iOS 11 lub nowszy i macOS High Sierra lub nowszy obsługują formaty HEIF i HEVC, dzięki czemu można pracować z plikami multimedialnymi w tych formatach w wielu aplikacjach, w tym w aplikacji Zdjęcia, iMovie i odtwarzaczu QuickTime Player.

Na starszych urządzeniach na obsługę formatu HEVC wpływa rozdzielczość i częstotliwość klatek pliku wideo. Rozdzielczości 1080p lub niższe oraz częstotliwość klatek 60 kl./s lub niższa są bardziej zgodne ze starszymi urządzeniami. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat na urządzeniu rejestrującym, aby zmienić rozdzielczość oraz częstotliwość klatek używanych do nagrywania filmu.

Jeśli korzystasz z biblioteki zdjęć iCloud w systemie iOS 10 lub macOS Sierra, w prawym górnym rogu zdjęcia lub nagrania wideo może zostać wyświetlona ikona ikona ostrzegawcza lub może pojawić się komunikat informujący o błędzie. Aby w pełni wyświetlać, edytować lub kopiować na urządzeniu pliki multimedialne w formacie HEIF i HEVC, uaktualnij system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Udostępniane plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC

Biblioteka zdjęć iCloud zachowuje pliki multimedialne w ich oryginalnym formacie, rozdzielczości i częstotliwości klatek. Jeśli na urządzeniu nie można w pełni wyświetlać, edytować lub kopiować plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC w bibliotece zdjęć iCloud lub są one wyświetlane w niższej rozdzielczości, zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Podczas udostępniania plików multimedialnych w formacie HEIF lub HVEC za pomocą innych metod, na przykład funkcji AirDrop, aplikacji Wiadomości lub poczty e-mail, są one udostępniane w bardziej zgodnym formacie, takim jak JPEG lub H.264.

Importowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC za pomocą portu USB

Podczas importowania plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC z podłączonego urządzenia z systemem iOS do aplikacji Zdjęcia, Pobieranie obrazów lub na komputer PC, pliki mogą zostać przekonwertowane do formatu JPEG lub H.264.

To ustawienie dotyczące importu można zmienić w systemie iOS 11 lub nowszym. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdjęcia. W sekcji Przenieś na Maca lub PC stuknij opcję Pozostaw oryginały, aby pliki multimedialne nie były konwertowane podczas importowania.

Data publikacji: