Używanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC na urządzeniach Apple

Zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej, aby wyświetlać, edytować i kopiować pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC zarejestrowane za pomocą urządzenia z systemem iOS.

Systemy iOS 11 oraz macOS High Sierra obsługują następujące nowe formaty plików multimedialnych standardowo stosowanych w branży:

 • HEIF (High Efficiency Image File Format) dla zdjęć
 • HEVC (High Efficiency Video Coding), zwany również H.265, dla plików wideo

Formaty HEIF i HEVC oferują lepszą kompresję niż formaty JPEG i H.264, dzięki czemu pliki zajmują mniej miejsca dyskowego na urządzeniach oraz w usłudze Zdjęcia iCloud przy zachowaniu takiej samej jakości obrazu. 

Aby zapewnić sobie pełne możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania i kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC na swoim urządzeniu, zainstaluj najnowszą wersję systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego.

Rejestrowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC

Pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC można rejestrować za pomocą następujących urządzeń z systemem iOS 11 lub nowszym. Inne urządzenia mogą wyświetlać, edytować lub kopiować te pliki multimedialne z ograniczeniami, jeśli używają systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego.

 • iPhone 7 lub iPhone 7 Plus lub nowszy
 • iPad (6. generacji) lub nowszy
 • iPad Air (3. generacji) lub nowszy
 • iPad mini (5. generacji)
 • iPad Pro (10,5 cala), iPad Pro (11 cali) i iPad Pro 12,9 cala (2. generacji) lub nowszy
  Dowiedz się, jak rozpoznać model telefonu iPhone lub model iPada.

Zaleca się rejestrowanie plików w formatach HEIF i HEVC, ale można używać również starszych formatów, które są bardziej zgodne z pozostałymi systemami operacyjnymi oraz urządzeniami:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat.
 2. Stuknij opcję Formaty.
 3. Stuknij opcję Najbardziej zgodne. Ustawienie to jest dostępne wyłącznie na urządzeniach rejestrujących pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC z systemem iOS 11 lub nowszym.
 4. Wszystkie nowe zdjęcia i nagrania wideo będą od teraz rejestrowane w formacie JPEG lub H.264. Aby przywrócić opcję rejestrowania plików w zoptymalizowanych formatach HEIF i HEVC, wybierz opcję Najbardziej wydajne.

Praca z plikami multimedialnymi w formacie HEIF lub HEVC

Systemy iOS 11 lub nowsze i macOS High Sierra lub nowsze obsługują formaty HEIF i HEVC, dzięki czemu można wyświetlać, edytować lub kopiować pliki multimedialne w tych formatach w wielu aplikacjach, w tym w aplikacji Zdjęcia, iMovie i odtwarzaczu QuickTime Player.

Na starszych urządzeniach na obsługę formatu HEVC wpływa rozdzielczość i częstotliwość klatek pliku wideo. Rozdzielczości 1080p lub niższe oraz częstotliwości klatek 60 kl./s lub niższe są bardziej zgodne ze starszymi urządzeniami. Aby zmniejszyć rozdzielczość i częstotliwość klatek używane przez urządzenie rejestrujące podczas nagrywania plików wideo, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat > Nagraj wideo oraz Ustawienia > Aparat > Nagraj zwoln. tempo. 

Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud w systemie iOS 10 lub macOS Sierra, w prawym górnym rogu zdjęcia lub nagrania wideo może zostać wyświetlona ikona ostrzegawcza  lub może pojawić się komunikat informujący o błędzie. Aby zapewnić sobie pełne możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania i kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC na swoim urządzeniu, uaktualnij system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Udostępnianie i konwersja tych plików multimedialnych

W przypadku udostępniania tych plików multimedialnych poprzez usługę Zdjęcia iCloud pliki są zachowywane w oryginalnym formacie oraz z oryginalną rozdzielczością i liczbą klatek na sekundę. Jeśli urządzenie nie oferuje pełnych możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania lub kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC w usłudze Zdjęcia iCloud lub są one wyświetlane w niższej rozdzielczości, zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Podczas udostępniania plików multimedialnych za pomocą innych metod, na przykład funkcji AirDrop, aplikacji Wiadomości lub poczty e-mail, mogę one zostać automatycznie udostępnione w bardziej zgodnym formacie, takim jak JPEG lub H.264, w zależności od tego, czy odbierające urządzenie obsługuje nowy format.

Aby ręcznie przekonwertować plik multimedialny w formacie HEIF i HEVC, wyeksportuj go do innego formatu z aplikacji Apple lub aplikacji innej firmy. Na przykład:

 • Jeśli otworzysz zdjęcie w formacie HEIF w aplikacji Zdjęcia lub Podgląd na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj, a następnie przed zachowaniem wybierz format, np. JPEG lub PNG.
 • Jeśli otworzysz plik wideo w formacie HEVC w odtwarzaczu QuickTime Player na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj jako i zachowaj jako format H.264, upewniając się, że pole wyboru HEVC nie jest zaznaczone.

Importowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC za pomocą portu USB

Podczas importowania plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC z podłączonego urządzenia z systemem iOS do aplikacji Zdjęcia, Pobieranie obrazów lub na komputer PC, pliki mogą zostać przekonwertowane do formatu JPEG lub H.264.

To ustawienie dotyczące importu można zmienić w systemie iOS 11 lub nowszym. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdjęcia. W sekcji Przenieś na Maca lub PC stuknij opcję Pozostaw oryginały, aby pliki multimedialne nie były konwertowane do formatu JPEG lub H.264 podczas importowania. 

Data publikacji: