Używanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC na urządzeniach Apple

Zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej, aby wyświetlać, edytować i kopiować pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC zarejestrowane za pomocą urządzenia z systemem iOS.

Systemy iOS 11 oraz macOS High Sierra obsługują następujące nowe formaty plików multimedialnych standardowo stosowanych w branży:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) dla zdjęć
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), zwany również H.265, dla plików wideo

Formaty HEIF i HEVC oferują lepszą kompresję niż formaty JPEG i H.264, dzięki czemu pliki zajmują mniej miejsca dyskowego na urządzeniach oraz w usłudze Zdjęcia iCloud przy zachowaniu takiej samej jakości obrazu. 

Aby zapewnić sobie pełne możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania i kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC na swoim urządzeniu, zainstaluj najnowszą wersję systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego.

Rejestrowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC

Pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC można rejestrować za pomocą następujących urządzeń z systemem iOS 11 lub nowszym. Inne urządzenia mogą wyświetlać, edytować lub kopiować te pliki multimedialne z ograniczeniami, jeśli używają systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego.

Zaleca się rejestrowanie plików w formatach HEIF i HEVC, ale można używać również starszych formatów, które są bardziej zgodne z pozostałymi systemami operacyjnymi oraz urządzeniami:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat.
  2. Stuknij opcję Formaty.
  3. Stuknij opcję Najbardziej zgodne. Ustawienie to jest dostępne wyłącznie na urządzeniach rejestrujących pliki multimedialne w formacie HEIF lub HEVC z systemem iOS 11 lub nowszym.
  4. Wszystkie nowe zdjęcia i nagrania wideo będą od teraz rejestrowane w formacie JPEG lub H.264. Aby przywrócić opcję rejestrowania plików w zoptymalizowanych formatach HEIF i HEVC, wybierz opcję Najbardziej wydajne.

Praca z plikami multimedialnymi w formacie HEIF lub HEVC

Systemy iOS 11 lub nowsze i macOS High Sierra lub nowsze obsługują formaty HEIF i HEVC, dzięki czemu można wyświetlać, edytować lub kopiować pliki multimedialne w tych formatach w wielu aplikacjach, w tym w aplikacji Zdjęcia, iMovie i odtwarzaczu QuickTime Player.

Na starszych urządzeniach na obsługę formatu HEVC wpływa rozdzielczość i częstotliwość klatek pliku wideo. Rozdzielczości 1080p lub niższe oraz częstotliwości klatek 60 kl./s lub niższe są bardziej zgodne ze starszymi urządzeniami. Aby zmniejszyć rozdzielczość i częstotliwość klatek używane przez urządzenie rejestrujące podczas nagrywania plików wideo, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aparat > Nagraj wideo oraz Ustawienia > Aparat > Nagraj zwoln. tempo. 

Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud w systemie iOS 10 lub macOS Sierra, w prawym górnym rogu zdjęcia lub nagrania wideo może zostać wyświetlona ikona ostrzegawcza  lub może pojawić się komunikat informujący o błędzie. Aby zapewnić sobie pełne możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania i kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC na swoim urządzeniu, uaktualnij system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Udostępniane plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC

Usługa Zdjęcia iCloud zachowuje pliki multimedialne w ich oryginalnym formacie oraz oryginalnej rozdzielczości i częstotliwości klatek. Jeśli urządzenie nie oferuje pełnych możliwości w zakresie wyświetlania, edytowania lub kopiowania plików multimedialnych w formacie HEIF i HEVC w usłudze Zdjęcia iCloud lub są one wyświetlane w niższej rozdzielczości, zaktualizuj system do wersji iOS 11 lub nowszej albo macOS High Sierra lub nowszej.

Podczas udostępniania plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC za pomocą innych metod, na przykład funkcji AirDrop, aplikacji Wiadomości lub poczty e-mail, są one udostępniane w bardziej zgodnym formacie, takim jak JPEG lub H.264, w zależności od tego, czy odbierające urządzenie obsługuje nowy format.

Konwertowanie pliku multimedialnego

Możesz przekonwertować plik multimedialny w formacie HEIF i HEVC, eksportując go do innego formatu z aplikacji Apple lub aplikacji innej firmy. Na przykład:

  • Jeśli otworzysz zdjęcie w formacie HEIF w aplikacji Zdjęcia lub Podgląd na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj, a następnie przed zachowaniem wybierz format, np. JPEG lub PNG.
  • Jeśli otworzysz plik wideo w formacie HEVC w odtwarzaczu QuickTime Player na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj jako i zachowaj jako format H.264, upewniając się, że pole wyboru HEVC nie jest zaznaczone.

Importowanie plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC za pomocą portu USB

Podczas importowania plików multimedialnych w formacie HEIF lub HEVC z podłączonego urządzenia z systemem iOS do aplikacji Zdjęcia, Pobieranie obrazów lub na komputer PC, pliki mogą zostać przekonwertowane do formatu JPEG lub H.264.

To ustawienie dotyczące importu można zmienić w systemie iOS 11 lub nowszym. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdjęcia. W sekcji Przenieś na Maca lub PC stuknij opcję Pozostaw oryginały, aby pliki multimedialne nie były konwertowane do formatu JPEG lub H.264 podczas importowania. 

Data publikacji: