Konfigurowanie karty medycznej w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone

Karta medyczna umożliwia jednostkom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy uzyskanie dostępu do krytycznych informacji medycznych z poziomu ekranu blokady bez konieczności wprowadzania kodu. Karta medyczna zawiera informacje takie jak reakcje alergiczne i zachorowania oraz informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku. 

 

Konfigurowanie karty medycznej

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Dane medyczne stuknij pozycję Karta medyczna.
 4. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 5. Aby karta medyczna była dostępna z ekranu blokady na telefonie iPhone, włącz funkcję Pokazuj przy blokadzie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia ktoś będzie mógł sprawdzić, jak Ci pomóc.
 6. Wprowadź dane zdrowotne, takie jak data urodzenia, alergie i grupa krwi.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Edytowanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Dane medyczne stuknij pozycję Karta medyczna.
 4. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 5. Stuknij przycisk plusa obok opcji dodaj kontakt alarmowy. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 6. Aby usunąć kontakt alarmowy, stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 7. Stuknij opcję Gotowe.


Rejestrowanie się jako dawca organów

W Stanach Zjednoczonych możesz zarejestrować się jako dawca organów.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Dane medyczne stuknij pozycję Dawstwo organów.
 4. Stuknij opcję Zarejestruj się w Donate Life.
 5. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk Dalej.
 6. Potwierdź rejestrację, a następnie stuknij opcję Ukończ rejestrację w Donate Life.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Dane przekazane Donate Life możesz w każdej chwili edytować.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Dane medyczne stuknij pozycję Dawstwo organów.
 4. Stuknij opcję Edycja rejestracji dawcy.
 5. Uaktualnij informacje. Aby usunąć rejestrację, stuknij opcję Usuń mnie.
 6. Stuknij opcję Uaktualnij.

Aby poznać zasady ochrony prywatności Donate Life America, odwiedź witrynę organizacji.

Poznaj więcej funkcji aplikacji Zdrowie

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: