Konfigurowanie karty medycznej w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone

Na karcie medycznej możesz zachowywać ważne dane zdrowotne. Karta medyczna umożliwia jednostkom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy uzyskanie dostępu do krytycznych informacji medycznych z poziomu ekranu blokady bez konieczności wprowadzania kodu.

   

Karta medyczna zawiera Twoje informacje medyczne, które mogą okazać się ważne w nagłych wypadkach, takich jak reakcje alergiczne i zachorowania. Zawiera ona też informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku. Dostęp do karty medycznej utworzonej w aplikacji Zdrowie można uzyskać bez odblokowywania telefonu iPhone.

     

 

Konfigurowanie karty medycznej

Aby wszystkie dane zdrowotne były dostępne w nagłych wypadkach, skonfiguruj kartę medyczną w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone.

Utwórz kartę medyczną:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kolejno opcje Karta medyczna > Edycja.
 2. Wprowadź osoby kontaktowe w nagłych wypadkach i dane zdrowotne, takie jak data urodzenia, wzrost i grupa krwi.
 3. Włącz opcję Pokazuj przy blokadzie, aby karta medyczna była dostępna przy zablokowanym ekranie. W nagłej sytuacji osoby, które będą chciały Ci pomóc, szybko uzyskają dostęp do ważnych informacji, takich jak wskazana przez Ciebie osoba kontaktowa.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

 

     

 

Nawiązywanie połączenia alarmowego i uzyskiwanie dostępu do karty medycznej

Jeśli na telefonie iPhone jest dostępna karta medyczna, możesz wyświetlić ważne informacje medyczne na urządzeniu lub nawiązać połączenie alarmowe. Aby wyświetlić kartę medyczną, otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. Jeśli telefon iPhone jest zablokowany, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk Początek.
 2. Stuknij opcję Alarmowe.
 3. Na ekranie połączenia alarmowego możesz nawiązać połączenie lub stuknąć opcję Karta medyczna, aby wyświetlić alarmowe informacje medyczne przechowywane na urządzeniu.

 

     

 

Rejestrowanie się jako dawca organów

W Stanach Zjednoczonych możesz zarejestrować się jako dawca organów za pomocą karty medycznej w aplikacji Zdrowie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna.
 2. Na ekranie Dawstwo organów stuknij opcję Zarejestruj się w Donate Life.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie stuknij opcję Dalej u dołu ekranu.
 4. Potwierdź rejestrację, a następnie stuknij opcję Ukończ rejestrację w Donate Life.

Dane przekazane Donate Life możesz w każdej chwili edytować. Po prostu otwórz aplikację Zdrowie, stuknij opcję Karta medyczna, a następnie stuknij opcję Edycja na ekranie Rejestr dawców organów. Aby wycofać rejestrację, przewiń w dół ekran Edycja i stuknij opcję Usuń mnie.

Aby poznać zasady ochrony prywatności Donate Life America, odwiedź witrynę organizacji.

Więcej informacji

Konfigurowanie aplikacji Zdrowie i używanie jej na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch do monitorowania dziennej aktywności zdrowotnej i sportowej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: Tue Nov 22 21:05:43 GMT 2016