Konfigurowanie karty medycznej w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone

Karta medyczna umożliwia jednostkom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy uzyskanie dostępu do krytycznych informacji medycznych z poziomu ekranu blokady bez konieczności wprowadzania kodu. Karta medyczna zawiera informacje, takie jak reakcje alergiczne i zachorowania, oraz informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku. 

 

 

Konfigurowanie karty medycznej

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. Pod swoim zdjęciem profilowym stuknij pozycję Karta medyczna.
 4. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 5. Aby karta medyczna była dostępna z ekranu blokady na telefonie iPhone, włącz funkcję Pokazuj przy blokadzie. Dzięki temu w sytuacji zagrożenia ktoś będzie mógł sprawdzić, jak Ci pomóc. Aby udostępnić swoją kartę medyczną służbom ratunkowym, włącz opcję Udostępnij podczas połączenia alarmowego. Kiedy wykonujesz połączenie lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratunkowych na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, Twoja karta medyczna zostaje automatycznie udostępniona służbom ratunkowym*.
 6. Wprowadź dane zdrowotne, takie jak data urodzenia, alergie i grupa krwi.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

 

* Dostępne w Stanach Zjednoczonych. Usługa Text-to-911 może nie być dostępna we wszystkich obszarach. Gdy dzwonisz lub wysyłasz wiadomość tekstową do służb ratunkowych, informacje o Twoim położeniu i zaszyfrowane dane karty medycznej są przesyłane do Apple. Twoje położenie jest używane do ustalenia, czy usługa rozszerzonych danych alarmowych jest dostępna w Twoim regionie. Jeśli jest dostępna, Apple przekazuje informacje partnerowi w celu dostarczenia ich do służb ratunkowych. Apple nie może odczytać danych karty medycznej. Jeśli wyłączysz opcję Połączenia alarmowe i SOS, wybierając kolejno opcje Ustawieniach > Prywatność > Usługi lokalizacyjne > Usługi systemowe, tego sprawdzenia nie będzie można wykonać, a dane karty medycznej nie zostaną udostępnione.

Edytowanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. Pod swoim zdjęciem profilowym stuknij pozycję Karta medyczna.
 4. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 5. Stuknij przycisk plusa obok opcji „dodaj kontakt alarmowy”. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 6. Aby usunąć kontakt alarmowy, stuknij przycisk Usuń  obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Rejestrowanie się jako dawca organów

W Stanach Zjednoczonych możesz zarejestrować się jako dawca organów.

 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Funkcje stuknij opcję Dawstwo organów.
 4. Stuknij opcję Zarejestruj się w Donate Life.
 5. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk Dalej.
 6. Potwierdź rejestrację, a następnie stuknij opcję Ukończ rejestrację w Donate Life.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Dane przekazane Donate Life możesz w każdej chwili edytować.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Funkcje stuknij opcję Dawstwo organów.
 4. Stuknij opcję Edycja rejestracji dawcy.
 5. Uaktualnij informacje. Aby usunąć rejestrację, stuknij opcję Usuń mnie.
 6. Stuknij opcję Uaktualnij.

Aby poznać zasady ochrony prywatności Donate Life America, odwiedź witrynę organizacji.

Poznaj więcej funkcji aplikacji Zdrowie

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: