Jak odblokować komputer Mac za pomocą zegarka Apple Watch

Gdy masz na ręku zegarek Apple Watch, Twoje komputery Mac wykrywają, że jesteś w pobliżu, i automatycznie Cię logują.

Zegarek Apple Watch, na którym został wyświetlony komunikat „Komputer MacBook Johna został odblokowany przy użyciu zegarka Apple Watch”, obok komputera MacBook, na którego ekranie logowania wyświetlony został komunikat „Odblokowywanie przy użyciu Apple Watch”

Jak używać automatycznego odblokowywania

Automatyczne odblokowywanie zapewnia natychmiastowy dostęp do Twoich komputerów Mac, gdy masz na ręku zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła.

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac albo wylogowaniu się z niego musisz ręcznie wprowadzić hasło. Następnie zegarek Apple Watch będzie logował Cię automatycznie.

Automatyczne odblokowywanie działa, kiedy masz na sobie odblokowany zegarek i znajdujesz się w pobliżu komputera Mac. Jeśli to konieczne, zbliż zegarek.

Jak skonfigurować automatyczne odblokowywanie

 1. Upewnij się, że komputer Mac i zegarek Apple Watch spełniają wymagania systemowe tej funkcji:
 2. Upewnij się, że na Twoim koncie Apple ID włączone jest uwierzytelnianie dwupoziomowe, a nie dwustopniowa weryfikacja.
  Dowiedz się, jak przejść z dwustopniowej weryfikacji na uwierzytelnianie dwupoziomowe.
 3. Upewnij się, że urządzenia mają następującą konfigurację:
  • Na komputerze Mac włączona jest funkcja Bluetooth.
  • Na komputerze Mac włączona jest funkcja Wi-Fi.
  • Komputer Mac oraz zegarek Apple Watch są zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
   Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
   Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie wybierz kolejno opcje Ogólne > Apple ID
   .
  • Zegarek Apple Watch jest zabezpieczony kodem.
   Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij pozycję Kod.
  • Komputer Mac nie udostępnia swojego połączenia internetowego lub nie dzieli ekranu.
  • Na komputerze Mac w obszarze preferencji Ochrona i prywatność wybrano opcję Pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie Maca.
   Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Ochrona i prywatność, a następnie kliknij kartę Ogólne.

Pole wyboru „Pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie Maca” na karcie Ogólne okna Ochrona i prywatność w Preferencjach systemowych

Jeśli nie masz pewności, czy na Twoim komputerze Mac dostępne jest automatyczne odblokowywanie, przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno menu Apple > Informacje o systemie. Wybierz sekcję Wi-Fi na pasku bocznym, a następnie po prawej stronie poszukaj pozycji „Automatyczne odblokowywanie: Obsługiwane”:

Wyświetlony na karcie Wi-Fi w oknie Informacje o systemie komunikat o obsłudze automatycznego odblokowywania

Data publikacji: