Odblokowywanie komputera Mac za pomocą zegarka Apple Watch

Gdy masz na ręku zegarek Apple Watch, komputer Mac wyczuwa Twoją obecność w pobliżu i automatycznie Cię loguje. Za pomocą zegarka Apple Watch możesz zatwierdzać żądania o podanie hasła administratora. 

 

Automatyczne odblokowywanie działa, kiedy masz na sobie odblokowany zegarek i znajdujesz się w pobliżu komputera Mac. Jeśli to konieczne, zbliż zegarek.

 


Automatyczne logowanie

Automatycznie logowanie daje Ci natychmiastowy dostęp do komputera Mac, gdy masz na ręku zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła.

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu, ponownym uruchomieniu komputera Mac albo wylogowaniu się z niego musisz ręcznie wprowadzić swoje hasło. Następnie zegarek Apple Watch będzie logował Cię automatycznie.

 


Zatwierdzanie żądań o podanie innych haseł

Za pomocą zegarka Apple Watch możesz również zatwierdzać inne żądania o podanie hasła administratora. Działa wszędzie tam, gdzie trzeba wpisać hasło komputera Mac, przykładowo podczas wyświetlania haseł w preferencjach przeglądarki Safari, odblokowywania zablokowanej notatki, potwierdzania instalacji aplikacji lub odblokowywania ustawień w Preferencjach systemowych.

Przykładowo gdy klikniesz ikonę kłódki , aby wprowadzić zmiany w Preferencjach systemowych, komputer Mac wyświetli monit o zatwierdzenie za pomocą zegarka Apple Watch:


Aby hasło było wprowadzane automatycznie bez potrzeby jego wpisywania, kliknij dwukrotnie przycisk boczny na zegarku Apple Watch:

 


Jak skonfigurować funkcję Automatyczne odblokowywanie

  1. Upewnij się, że komputer Mac oraz zegarek Apple Watch spełniają wymagania systemowe funkcji Automatyczne odblokowywanie.
  2. Upewnij się, że urządzenia mają następującą konfigurację:
    • Na komputerze Mac jest włączona funkcja Wi-Fi oraz Bluetooth.
    • Komputer Mac i zegarek Apple Watch są zalogowane do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID używającego uwierzytelniania dwupoziomowego.
    • Zegarek Apple Watch jest zabezpieczony kodem.
  3. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ochrona i prywatność. Wybierz opcję Używaj Apple Watch do odblokowywania aplikacji i swojego Maca lub Pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie Maca.

Jeśli nie masz pewności, czy na komputerze Mac dostępne jest automatyczne odblokowywanie, przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno opcje menu Apple > Informacje o systemie. Wybierz sekcję Wi-Fi na pasku bocznym, a następnie po prawej stronie poszukaj pozycji Automatyczne odblokowywanie: Obsługiwane:

 


Więcej informacji

Jeśli funkcja Automatyczne odblokowywanie nie działa, wypróbuj następujące rozwiązania:

Dowiedz się więcej o funkcjach integracji dostępnych na urządzeniach Apple.

Data publikacji: