Jak odblokować komputer Mac za pomocą zegarka Apple Watch

Gdy masz na ręku zegarek Apple Watch, Twoje komputery Mac wykrywają, że jesteś w pobliżu, i automatycznie Cię logują.

Jak używać automatycznego odblokowywania

Automatyczne odblokowywanie zapewnia natychmiastowy dostęp do Twoich komputerów Mac, gdy masz na ręku zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła.

Przy pierwszym logowaniu po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac albo wylogowaniu się z niego musisz ręcznie wprowadzić hasło. Następnie zegarek Apple Watch będzie logował Cię automatycznie.

Automatyczne odblokowywanie działa, kiedy masz na sobie odblokowany zegarek i znajdujesz się w pobliżu komputera Mac. Jeśli to konieczne, zbliż zegarek.

Jak skonfigurować automatyczne odblokowywanie

 1. Upewnij się, że komputer Mac i zegarek Apple Watch spełniają wymagania systemowe tej funkcji:
 2. Upewnij się, że na Twoim koncie Apple ID włączone jest uwierzytelnianie dwupoziomowe, a nie dwustopniowa weryfikacja.
  Dowiedz się, jak przejść z dwustopniowej weryfikacji na uwierzytelnianie dwupoziomowe.
 3. Upewnij się, że urządzenia mają następującą konfigurację:
  • Na komputerze Mac włączona jest funkcja Bluetooth.
  • Na komputerze Mac włączona jest funkcja Wi-Fi.
  • Komputer Mac oraz zegarek Apple Watch są zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
   Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
   Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie wybierz kolejno opcje Ogólne > Apple ID
   .
  • Zegarek Apple Watch jest zabezpieczony kodem.
   Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij pozycję Kod.
  • Komputer Mac nie udostępnia swojego połączenia internetowego lub nie dzieli ekranu.
  • Na komputerze Mac w obszarze preferencji Ochrona i prywatność wybrano opcję Pozwalaj Apple Watch na odblokowywanie Maca.
   Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Ochrona i prywatność, a następnie kliknij kartę Ogólne.

Jeśli nie masz pewności, czy na Twoim komputerze Mac dostępne jest automatyczne odblokowywanie, przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno menu Apple > Informacje o systemie. Wybierz sekcję Wi-Fi na pasku bocznym, a następnie po prawej stronie poszukaj pozycji „Automatyczne odblokowywanie: Obsługiwane”:

Okno programu Informacje o systemie

Data publikacji: