Używanie Docka na zegarku Apple Watch

Otwieraj ulubione aplikacje i przełączaj się z jednej aplikacji na inną. 

Otwieranie aplikacji z Docka na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij przycisk boczny.
 2. Przesuń palcem w górę lub w dół albo obróć pokrętło Digital Crown. 
 3. Stuknij aplikację, aby ją otworzyć.
 4. Aby zamknąć Docka, naciśnij przycisk boczny.

Wybieranie opcji Ostatnie lub Ulubione

W Docku możesz wyświetlić ostatnio używane aplikacje lub nawet 10 ulubionych aplikacji. Jeśli wybierzesz opcję Ostatnie, aplikacje będą wyświetlane w takiej samej kolejności, w której były otwierane. Jeśli wybierzesz opcję Ulubione, możesz wybrać aplikacje, które mają być widoczne, ale ostatnio używana aplikacja nadal będzie wyświetlana u góry Docka. Jeśli aplikacja nie jest jeszcze w Ulubionych, stuknij opcję Zatrzymaj w Docku, aby ją dodać.

Oto jak wybrać, które aplikacje mają być wyświetlane:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij Dock.
 3. Stuknij opcję Ostatnie lub Ulubione.

 

Dodawanie ulubionych aplikacji

Jeśli uporządkujesz aplikacje wg ulubionych, możesz wybrać, które z nich wyświetlić lub usunąć:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij Dock.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Ulubione.
 4. Stuknij opcję Edycja. 
  • Aby usunąć aplikację, stuknij przycisk usuwania , a następnie stuknij opcję Usuń.
  • Aby dodać aplikację, stuknij przycisk dodawania . Możesz dodać maksymalnie 10 aplikacji.
  • Aby zmienić układ aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany kolejności  obok aplikacji, a następnie przeciągnij w górę lub w dół.
 5. Aby zachować zmiany, stuknij przycisk Gotowe.

 

Usuwanie aplikacji z Docka na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij przycisk boczny, aby otworzyć Dock.
 2. Przejdź do aplikacji, a następnie przesuń palcem w lewo. 
 3. Stuknij przycisk usuwania 

Możesz usunąć aplikacje z Docka bez względu na to, czy uporządkujesz je według ostatnich, czy ulubionych. 

Data publikacji: