Udostępnianie notatek na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac

W aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac możesz zapraszać inne osoby do współpracy nad notatkami i folderami w usłudze iCloud. Dzięki tej funkcji możesz współpracować nad projektami, zaplanować wycieczkę, sporządzić listę zakupów i wykonywać inne czynności.

Udostępnianie notatek

Możesz dodać wybrane osoby do dowolnej notatki lub całego folderu notatek w usłudze iCloud, aby umożliwić im ich edytowanie i wyświetlanie najnowszych zmian. Jeśli jesteś właścicielem notatki, możesz w dowolnym momencie usunąć współpracujących użytkowników z notatek i folderów.

Jeśli tylko urządzenie jest połączone z Internetem, usługa iCloud uaktualnia notatki i foldery we wszystkich miejscach. A więc gdy odhaczysz element na liście rzeczy do zrobienia, zmodyfikujesz szkic lub dodasz załącznik, każda osoba dodana do notatki lub folderu będzie miała dostęp do jego aktualnej wersji.

Nie możesz udostępniać notatek chronionych hasłem. Jeśli chcesz udostępnić notatkę chronioną hasłem, stuknij ikonę  na urządzeniu z systemem iOS lub ikonę  na komputerze Mac, a następnie wybierz opcję Usuń blokadę.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, a komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach.
 3. Upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 4. Przekonwertuj swoje notatki, aby móc używać najnowszych funkcji. Każda osoba, której udostępniasz notatki, również musi uaktualnić swoje urządzenie i aplikację Notatki. Jeśli w notatkach masz rysunki, upewnij się, że zostały uaktualnione, aby można było korzystać z najnowszych funkcji.


Dodawanie osób do notatki

Zaproś kogoś do wspólnej pracy nad notatką za pomocą aplikacji Mail lub Wiadomości. Możesz również skopiować łącze do notatki i wysłać je wybranym osobom w dowolny sposób. W tym celu:

 1. Otwórz notatkę iCloud, którą chcesz udostępnić.
 2. Stuknij lub kliknij przycisk przycisk dodawania współpracowników.
 3. Wybierz sposób wysłania zaproszenia. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić notatkę.
 4. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch notatka zostanie wysłana automatycznie przy użyciu wybranego sposobu jej udostępnienia. Na komputerze Mac musisz kliknąć przycisk Udostępnij.

Jeśli chcesz dodać więcej osób do udostępnianej notatki, otwórz notatkę iCloud, stuknij przycisk przycisk dodawania współpracowników, a następnie opcję Dodaj osoby i wykonaj kroki 3–4.

Chcesz wiedzieć, czy już udostępniasz notatkę? Poszukaj ikony  u góry notatki lub ikony  na liście notatek. Chcesz wysłać notatkę innej osobie, ale nie chcesz, aby mogła nad nią pracować? Stuknij ikonę  u góry notatki, a następnie wybierz, w jaki sposób chcesz ją udostępnić.

Dodawanie osób do folderu

 1. Przejdź do listy folderów. 
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch przesuń palcem w lewo na folderze, który chcesz udostępnić. Na komputerze Mac wybierz odpowiedni folder.
 3. Stuknij ikonę . Na komputerze Mac wybierz opcję Folder w wyświetlonym menu.
 4. Dodaj osoby, którym chcesz udostępnić folder. Następnie wybierz sposób udostępnienia zaproszenia. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch notatka zostanie wysłana automatycznie przy użyciu wybranego sposobu jej udostępnienia. Na komputerze Mac musisz kliknąć przycisk Udostępnij.

Aby móc udostępniać foldery lub przyjmować zaproszenia do współpracy nad udostępnionym folderem, musisz mieć system iOS 13 lub iPadOS.

Zarządzanie sposobem udostępniania

Jako twórca udostępnianej notatki kontrolujesz, kto może ją edytować. Wystarczy z poziomu notatki stuknąć lub kliknąć ikonę , aby sprawdzić, komu udostępniasz notatkę. Następnie stuknij lub kliknij pozycję Opcje udostępniania i wybierz żądaną opcję, np. „Możliwość edycji” lub „Tylko do odczytu”.

Jeśli pod imieniem osoby wyświetla się napis Zaproszono, osoba nie przyjęła jeszcze zaproszenia. Każda osoba mająca dostęp do udostępnionej notatki może dodawać załączniki, sporządzać listy zadań, wykonywać szkice itp. Może także edytować tekst, chyba że została ograniczona opcją „Tylko do odczytu”. Gdy udostępniona notatka zostanie uaktualniona, wszystkie osoby mające do niej dostęp zostaną o tym powiadomione. Aby ukryć te powiadomienia, z poziomu notatki stuknij ikonę  i włącz opcję Ukryj alerty.

Aby włączyć opcję Wyróżnij wszystkie zmiany, przejdź do notatki, stuknij ikonę , a następnie włącz odpowiednie ustawienie. Spowoduje to wyróżnienie wszystkich zmian wprowadzonych przez Ciebie lub współpracowników w notatce.

Aby móc korzystać z najnowszych funkcji aplikacji Notatki, takich jak Tylko do odczytu i Wyróżnij wszystkie zmiany, musisz mieć system iOS 13 lub iPadOS.

Usuwanie osób z udostępnionych notatek

Aby usunąć jedną osobę z udostępnionej notatki:

 1. Otwórz pozycję .
 2. Stuknij lub kliknij imię osoby.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Usuń dostęp.

Aby usunąć wszystkie osoby z udostępnionej notatki:

 1. Otwórz pozycję .
 2. Stuknij lub kliknij opcję Przestań udostępniać.
 3. Wybierz opcję OK.

Gdy przestaniesz udostępniać notatkę innym osobom, notatka zostanie automatycznie usunięta z ich urządzeń.

Usuwanie udostępnianej notatki

Jako twórca udostępnionej notatki możesz ją w każdej chwili usunąć. Udostępnione notatki usuwa się tak samo jak inne notatki. Wystarczy stuknąć przycisk Kosz , a notatka zostanie przeniesiona do folderu Ostatnio usunięte na wszystkich urządzeniach, w którym będzie przechowywana przez 30 dni. Notatka zostanie całkowicie usunięta z urządzeń osób, którym została udostępniona.

Jeśli przypadkowo usuniesz notatkę, którą udostępniła inna osoba, możesz ją ponownie zaakceptować, korzystając z pierwszego zaproszenia. Ponownie zaakceptowana notatka będzie zawierała wszystkie zmiany wprowadzone do chwili ponownego zaakceptowania. Jeśli twórca przestał udostępniać notatkę, jej ponowne zaakceptowanie nie będzie możliwe. Jeśli nie masz pierwszego zaproszenia, poproś twórcę, aby udostępnił je ponownie lub sprawdź folder Ostatnio usunięte.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: