Udostępnianie notatek

Zaproś znajomych, członków rodziny lub współpracowników do wspólnej pracy nad notatką. Dzięki tej funkcji możesz współpracować nad projektami, zaplanować wycieczkę, sporządzić listę zakupów i wykonywać inne czynności.

Komputer Mac wyświetlający notatkę o parapetówce z zaznaczonymi zaproszonymi osobami

Możesz dodać wybraną przez siebie osobę do dowolnej notatki iCloud w aplikacji Notatki. Dodane osoby mogą edytować notatkę i widzą najnowsze zmiany. Jeśli tylko urządzenie jest połączone z Internetem, usługa iCloud uaktualnia notatkę we wszystkich miejscach. A więc gdy odznaczysz rzecz do zrobienia, zmodyfikujesz szkic lub dodasz załącznik, każda osoba dodana do notatki będzie miała dostęp do jej aktualnej wersji.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS, a komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach.
 3. Upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 4. Przekonwertuj swoje notatki, aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji.

Każda osoba, której udostępniasz notatki, również musi uaktualnić swoje urządzenie i aplikację Notatki.


Korzystanie z udostępnionych notatek

Udostępnione notatki możesz edytować tak jak każdą inną notatkę w aplikacji Notatki. Zmiany będą wyświetlane na urządzeniach wszystkich osób, którym udostępniasz notatkę. Będziesz także widzieć, kiedy inne osoby wprowadzą zmiany. Informuje o tym ikona  obok notatki na liście notatek.

Nie możesz udostępniać notatek chronionych hasłem. Jeśli chcesz udostępnić notatkę chronioną hasłem, stuknij ikonę  na urządzeniu z systemem iOS lub ikonę  na komputerze Mac, a następnie wybierz opcję Usuń blokadę.

     Telefon iPhone wyświetlający ekran Dodaj osoby

Dodawanie osób do notatki

Zaproś kogoś do wspólnej pracy nad notatką za pomocą aplikacji Mail lub Wiadomości. Możesz również skopiować łącze do notatki i wysłać je wybranym osobom w dowolny sposób. Odbiorcy łącza będą mogli od razu otworzyć notatkę i rozpocząć jej edycję.

 1. Otwórz notatkę iCloud, którą chcesz udostępnić.
 2. Stuknij lub kliknij ikonę  .
 3. Wybierz sposób wysłania zaproszenia.
 4. Na komputerze Mac kliknij opcję Udostępnij.

Chcesz wiedzieć, czy już udostępniasz notatkę? Poszukaj ikony  u góry notatki lub ikony  na liście notatek.

Telefon iPhone wyświetlający ekran Osoby    

Zarządzanie osobami, którym udostępniasz notatkę

Jako twórca udostępnionej notatki możesz kontrolować dostęp do niej i masz wyłączność na wprowadzanie zmian. Stuknij lub kliknij ikonę , aby sprawdzić, komu udostępniasz notatkę, i zarządzać dostępem.

Jeśli pod imieniem osoby wyświetla się napis Zaproszono, osoba nie przyjęła jeszcze zaproszenia. Możesz również usunąć wybrane osoby z udostępnionej notatki lub dodać do niej nowe osoby.

Dodawanie nowej osoby

 1. Otwórz pozycję .
 2. Stuknij lub kliknij opcję Dodaj osoby.
 3. Wybierz sposób wysłania zaproszenia.

Usuwanie jednej osoby

 1. Otwórz pozycję .
 2. Stuknij lub kliknij imię osoby.
 3. Wybierz opcję Usuń dostęp.

Usuwanie wszystkich osób

 1. Otwórz pozycję .
 2. Stuknij lub kliknij opcję Przestań udostępniać.
 3. Wybierz opcję OK.

 

Gdy przestaniesz udostępniać notatkę innym osobom, notatka zostanie automatycznie usunięta z ich urządzeń.

Usuwanie udostępnianej notatki

Jako twórca udostępnionej notatki możesz ją w każdej chwili usunąć. Udostępnioną notatkę usuwa się tak samo jak inne notatki. Wystarczy stuknąć ikonę  . Notatka zostanie przeniesiona do folderu Ostatnio usunięte na wszystkich Twoich urządzeniach, w którym będzie przechowywana przez 30 dni. Notatka zostanie całkowicie usunięta z urządzeń osób, którym została udostępniona.


Więcej informacji

Chcesz wysłać notatkę innej osobie, ale nie chcesz, aby mogła nad nią pracować? Stuknij ikonę  u góry notatki, a następnie wybierz, w jaki sposób chcesz ją udostępnić.

Jeśli przypadkowo usuniesz notatkę, którą udostępniła inna osoba, możesz ją pobrać ponownie z pierwszego zaproszenia do udostępniania. Ponownie pobrana notatka będzie zawierała wszystkie zmiany wprowadzone do chwili ponownego pobrania. Jeśli twórca przestał udostępniać notatkę, jej ponowne pobranie nie będzie możliwe. Jeśli nie masz pierwszego zaproszenia, poproś twórcę, aby udostępnił je ponownie.

Data publikacji: