Udostępnianie notatek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W aplikacji Notatki możesz zapraszać inne osoby do współpracy nad notatkami i folderami w usłudze iCloud. Dzięki tej funkcji możesz współpracować nad projektami, zaplanować wycieczkę, sporządzić listę zakupów i wykonywać inne czynności.

Udostępnianie notatek

Możesz dodać wybrane osoby do dowolnej notatki lub całego folderu notatek w usłudze iCloud, aby umożliwić im ich edytowanie i wyświetlanie najnowszych zmian. Jeśli jesteś właścicielem notatki, możesz w dowolnym momencie usunąć inne osoby z notatek i folderów.

Jeśli tylko urządzenie jest połączone z Internetem, usługa iCloud uaktualnia notatki i foldery we wszystkich miejscach. Dzięki temu notatka iCloud znajdująca się na telefonie iPhone będzie również dostępna na iPadzie. A więc gdy odhaczysz element na liście rzeczy do zrobienia, zmodyfikujesz szkic lub dodasz załącznik, każda osoba dodana do notatki lub folderu będzie miała dostęp do jego aktualnej wersji.

Nie możesz udostępniać notatek chronionych hasłem. Jeśli chcesz udostępnić notatkę chronioną hasłem, stuknij notatkę, stuknij przycisk Więcej , stuknij polecenie Usuń, a następnie udostępnij notatkę.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS.
 2. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich urządzeniach.
 3. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 4. Przekonwertuj swoje notatki, aby móc używać najnowszych funkcji. Każda osoba, której udostępniasz notatki, również musi uaktualnić swoje urządzenie i aplikację Notatki. Jeśli w notatkach masz rysunki, upewnij się, że zostały uaktualnione, aby można było korzystać z najnowszych funkcji.


Telefon iPhone, na którym pokazano, jak dodać osobę do notatki

Dodawanie osoby do notatki

 1. Otwórz notatkę iCloud, którą chcesz udostępnić.
 2. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Udostępnij notatkę przycisk dodawania współpracowników .
 3. Wybierz sposób wysłania zaproszenia. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić notatkę.
 4. W zależności od sposobu udostępniania konieczne może być stuknięcie opcji Wyślij.

Jeśli chcesz dodać więcej osób do udostępnianej notatki, otwórz notatkę iCloud, stuknij przycisk Dodaj osoby , a następnie stuknij opcję Dodaj osoby i wykonaj kroki 3–4. Jeśli już udostępniasz notatkę, u góry notatki lub ikony Osoby  na liście notatek widoczny będzie przycisk Dodaj osoby .

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak dodać osobę do folderu w aplikacji Notatki

Dodawanie osób do folderu

 1. Przejdź do listy folderów. 
 2. Przesuń palcem w lewo na folderze, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij przycisk Dodaj osoby 
 3. Wybierz sposób udostępnienia zaproszenia, a następnie wybierz osobę, której chcesz udostępnić folder. 
 4. W zależności od sposobu udostępniania konieczne może być stuknięcie opcji Wyślij.

Aby móc udostępniać foldery lub przyjmować zaproszenia do współpracy nad udostępnionym folderem, musisz mieć system iOS 13 lub nowszy albo iPadOS. Nie można udostępnić folderu, który ma zablokowaną notatkę lub notatkę udostępnianą przez kogoś innego.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak zarządzać sposobem udostępniania

Zarządzanie sposobem udostępniania

Jako twórca udostępnianej notatki kontrolujesz, kto może ją edytować. W udostępnionej notatce stuknij przycisk Dodaj osoby , aby zobaczyć osoby, którym udostępniasz notatkę. Następnie stuknij pozycję Opcje udostępniania i wybierz żądaną opcję, np. Możliwość edycji lub Tylko podgląd.

Jeśli pod imieniem osoby wyświetla się napis Zaproszono, osoba nie przyjęła jeszcze zaproszenia. Każda osoba mająca dostęp do udostępnionej notatki może dodawać załączniki, sporządzać listy zadań, wykonywać szkice i edytować tekst. Jeśli przy danej osobie wyświetla się napis Tylko podgląd, nie może ona wprowadzać żadnych zmian w udostępnionej notatce.

Gdy udostępniona notatka zostanie uaktualniona, wszystkie osoby mające do niej dostęp zostaną o tym powiadomione. Aby ukryć te powiadomienia, z poziomu notatki stuknij przycisk Dodaj osoby  i włącz opcję Ukryj alerty. 

Aby włączyć opcję Wyróżnij wszystkie zmiany, przejdź do notatki, stuknij przycisk Dodaj osoby , a następnie włącz odpowiednie ustawienie. Spowoduje to wyróżnienie wszystkich zmian wprowadzonych przez Ciebie lub współpracowników w notatce.

Aby móc korzystać z najnowszych funkcji aplikacji Notatki, takich jak Tylko podgląd i Wyróżnij wszystkie zmiany, musisz mieć system iOS 13 lub nowszy albo iPadOS.

Usuwanie osób z udostępnionych notatek

Aby usunąć jedną osobę z udostępnionej notatki:

 1. Otwórz notatkę i stuknij przycisk Dodaj osoby .
 2. Kliknij imię osoby.
 3. Kliknij opcję Usuń dostęp.

Aby usunąć wszystkie osoby z udostępnionej notatki: 

 1. Otwórz notatkę i stuknij przycisk Dodaj osoby .
 2. Kliknij opcję Przestań udostępniać.
 3. Ponownie stuknij opcję Przestań udostępniać, aby potwierdzić.

Gdy przestaniesz udostępniać notatkę innym osobom, notatka zostanie automatycznie usunięta z ich urządzeń.

Usuwanie udostępnianej notatki

Jeśli utworzysz i udostępnisz notatkę, możesz ją usunąć w dowolnym momencie. Aby usunąć udostępnioną notatkę, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij przycisk Kosz . Na liście notatek możesz też przesunąć palcem w lewo po notatce, stuknąć przycisk Kosz  i stuknąć opcję Usuń udostępnioną notatkę.

Usunięta notatka jest przenoszona do folderu Ostatnio usunięte na wszystkich urządzeniach, w którym pozostaje przez 30 dni. Notatka zostanie całkowicie usunięta z urządzeń osób, którym została udostępniona.

Jeśli przypadkowo usuniesz notatkę udostępnioną przez inną osobę, możesz ją ponownie zaakceptować, korzystając z pierwszego zaproszenia. Ponownie zaakceptowana notatka będzie zawierała wszystkie zmiany wprowadzone do chwili ponownego zaakceptowania. Jeśli twórca przestał udostępniać notatkę, jej ponowne zaakceptowanie nie będzie możliwe. Jeśli nie masz pierwszego zaproszenia, poproś twórcę, aby udostępnił je ponownie lub sprawdź folder Ostatnio usunięte.

Data publikacji: