Jeśli nie możesz udostępniać notatek ani wspólnie nad nimi pracować na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Aby udostępniać notatki z aplikacji Notatki lub wspólnie nad nimi pracować, każda osoba potrzebuje urządzenia Apple z najnowszym systemem operacyjnym i wystarczającą ilością pamięci. Można także skorzystać z witryny iCloud.com.

Uaktualnienie urządzeń

Upewnij się, że i Ty, i osoba, której chcesz udostępnić notatkę lub z którą chcesz współpracować, macie na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS. Nie można wspólnie pracować nad notatką z kimś, kto korzysta z urządzenia innego niż Apple.

Jeśli masz notatki z rysunkami wykonane w systemie starszym niż iOS 13, uaktualnij te rysunki w aplikacji Notatki. Pozwoli to skorzystać z najnowszych funkcji. 


Logowanie do usługi iCloud i udostępnianie kontom Apple

Zaloguj się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach. Usługa iCloud pozwala na przechowywanie i udostępnianie notatek oraz wspólną pracę nad notatkami na różnych urządzeniach.

Aby udostępnić notatkę za pomocą wiadomości e-mail, wyślij zaproszenie do udostępniania na konto Apple kontaktu. Aby udostępnić notatkę za pomocą aplikacji Wiadomości, upewnij się, że kontakt może otrzymywać wiadomości iMessage. Niektóre funkcje współpracy w aplikacji Notatki nie będą działać, jeśli obaj użytkownicy nie są zalogowani do usługi iCloud.


Sprawdzenie, czy wszyscy mają wystarczającą ilość miejsca

Aby wspólnie pracować nad notatkami, potrzebujesz wystarczającej ilości miejsca w usłudze iCloud i na urządzeniu. W tym celu możesz zwolnić miejsce lub przejść na usługę na iCloud+.

Upewnij się, że osoba, której chcesz udostępnić notatkę, ma również wystarczającą ilość wolnego miejsca. Jeśli na urządzeniu lub na koncie iCloud nie ma wystarczającej ilości miejsca, zmiany wprowadzane w udostępnianych notatkach mogą nie być widoczne.


Sprawdzenie, czy notatki są zablokowane

Nie możesz udostępniać notatek chronionych hasłem. Jeśli chcesz udostępnić notatkę chronioną hasłem lub wspólnie nad nią pracować:

  1. Wybierz notatkę, stuknij opcję Wyświetl notatkę i odblokuj ją za pomocą funkcji Face ID lub hasła.
  2. Stuknij przycisk Więcej .
  3. Stuknij przycisk Usuń, aby usunąć ochronę hasłem.

Możesz udostępnić notatkę lub wspólnie nad nią pracować.

Data publikacji: