Jak pobrać uaktualnione informacje o strefach czasowych na urządzeniu Apple

Telefon iPhone, iPad, iPod touch, zegarek Apple Watch, urządzenie Apple TV i komputer Mac okresowo pobierają uaktualnione informacje o strefach czasowych. Możesz również sprawdzić je ręcznie.

     Dostępne uaktualnione informacje o strefach czasowych na telefonie iPhone


Jeśli kraj, region lub rząd ogłasza zmianę czasu (np. zmianę strefy czasowej lub przejście na czas letni):

 • Apple wysyła do urządzenia uaktualnienie strefy czasowej.
 • Urządzenie wyświetla powiadomienie o dostępności uaktualnionych informacji o strefach czasowych.

Aby zaakceptować nowe definicje stref czasowych Apple, wybierz opcję Uruchom ponownie w powiadomieniu. W przeciwnym razie urządzenie otrzyma uaktualnienie przy kolejnym ponownym uruchomieniu.

Jak sprawdzić dostępność uaktualnień stref czasowych

Jeśli nie otrzymasz powiadomienia o dostępności uaktualnienia stref czasowych, możesz sprawdzić ją ręcznie.

Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub zegarku Apple Watch

Poniższe czynności wymagają systemu iOS 10 lub nowszego oraz systemu watchOS 3 lub nowszego. Jeśli urządzenie ma inną wersję systemu, możesz ręcznie ustawić strefę czasową.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas.
  Aby sprawdzić dostępność uaktualnień stref czasowych dla zegarka Apple Watch, użyj połączonego z nim w parę telefonu iPhone.
 3. Jeśli widzisz powiadomienie o dostępnym uaktualnieniu stref czasowych, ponownie uruchom urządzenie, aby je pobrać. Po wyświetleniu komunikatu na zegarku Apple Watch również uruchom go ponownie. 
 4. Jeśli nie widzisz powiadomienia na urządzeniu z systemem iOS, wróć do poprzedniego ekranu ustawień, poczekaj chwilę, a następnie ponownie stuknij opcję Data i czas. Jeśli w dolnej części ekranu Data i czas widzisz komunikat o uaktualnieniu strefy czasowej, ponownie uruchom urządzenie, aby je pobrać. Poczekaj chwilę i ponownie uruchom zegarek Apple Watch.

Na urządzeniu Apple TV

Poniższe czynności wymagają urządzenia Apple TV HD lub Apple TV 4K z systemem tvOS 10 lub nowszym. Jeśli urządzenie Apple TV ma inną wersję systemu, możesz ręcznie ustawić strefę czasową.

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest połączone z Internetem.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa. Jeśli widzisz komunikat o dostępnym uaktualnieniu stref czasowych, ponownie uruchom urządzenie Apple TV, aby pobrać uaktualnienie.
 3. Jeśli nie widzisz komunikatu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu na pilocie urządzenia Apple TV, aby przejść do ekranu początkowego. Zaczekaj kilka minut. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, ponownie uruchom urządzenie Apple TV, aby otrzymać uaktualnienie. 

Na komputerze Mac

Poniższe czynności wymagają systemu macOS High Sierra. Jeśli komputer Mac ma inną wersję systemu, możesz ręcznie ustawić strefę czasową.

 1. Upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Data i czas.
 3. Jeśli widzisz powiadomienie o dostępnym uaktualnieniu stref czasowych, ponownie uruchom komputer Mac.
 4. Jeśli nie widzisz powiadomienia, wyjdź z Preferencji systemowych, zaczekaj kilka minut i ponownie otwórz preferencje Data i czas. Jeśli w dolnej części preferencji Data i czas widzisz komunikat o uaktualnieniu strefy czasowej, ponownie uruchom komputer Mac, aby je pobrać. 

Jak ręcznie ustawić strefę czasową

 • Telefon iPhone, iPad, iPod touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Upewnij się, że opcja Ustaw automatycznie jest wyłączona, i wybierz strefę czasową.
 • Zegarek Apple Watch: ustaw strefę czasową na telefonie iPhone połączonym w parę z Twoim zegarkiem Apple Watch.
 • Urządzenie Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Strefa czasowa. Upewnij się, że opcja Ustaw automatycznie jest wyłączona, i wybierz strefę czasową.
 • Komputer Mac: wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, i kliknij pozycję Data i czas. W okienku Strefa czasowa upewnij się, że opcja „Automatycznie ustawiaj strefę czasową na podstawie bieżącego położenia” jest odznaczona, a następnie wybierz strefę czasową. Przed wprowadzeniem zmian konieczne może być kliknięcie przycisku  w celu odblokowania tych ustawień.


Opcja automatycznych uaktualnień daty i godziny może nie być dostępna u niektórych operatorów sieci komórkowej bądź w niektórych krajach lub regionach.

Data publikacji: