Subskrybowanie usługi Apple Music za pośrednictwem operatora sieci komórkowej

Niektórzy operatorzy sieci komórkowych pozwalają dołączyć do usługi Apple Music w ramach ich planów taryfowych sieci komórkowej.

Aby sprawdzić, czy operator oferuje pakiet Apple Music, skontaktuj się z nim bezpośrednio. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji usługi Apple Music, musisz połączyć konto Apple ID z numerem telefonu komórkowego.

Bieżąca dostępność

Pakiet jest obecnie oferowany tylko w wybranych krajach i regionach, u określonych operatorów sieci komórkowych. Usługę Apple Music możesz zasubskrybować za pośrednictwem operatorów wymienionych poniżej:

Niniejsza tabela może ulec zmianie.


Jak połączyć konto Apple ID z numerem telefonu komórkowego

  1. Otwórz aplikację Muzyka i stuknij opcję Słuchaj teraz. 
  2. Kiedy pojawi się monit o potwierdzenie identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Dalej. Aby połączyć inne konto Apple ID, stuknij opcję „Chcesz użyć innego Apple ID” i zaloguj się.

Możesz także przejść na stronę https://applemusic.com/carrier na urządzeniu przenośnym, aby zweryfikować subskrypcję i połączyć konto Apple ID. 

Jeśli masz telefon z funkcją Dual SIM, możesz aktywować usługę Apple Music w pakiecie u operatora sieci komórkowej na linii domyślnej.

Na urządzeniach z systemem Android może pojawić się komunikat z prośbą o zezwolenie usłudze Apple Music na nawiązywanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi. Gdy stukniesz przycisk Pozwól, dajesz firmie Apple możliwość potwierdzenia Twojego numeru telefonu komórkowego. Otrzymujesz też dostęp do usługi Apple Music. Usługa Apple Music nie będzie w rzeczywistości nawiązywać żadnych połączeń telefonicznych ani nimi zarządzać.

Jeśli operator nie oferuje już usługi Apple Music w pakiecie

Możesz zarejestrować się w subskrypcji indywidualnej, używając tego samego konta Apple ID, które było wcześniej używane z usługą Apple Music. Jeśli potrzebujesz pomocy w odłączeniu konta, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Więcej informacji

  • Jeśli zarejestrowano się w usłudze Apple Music zarówno za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, jak i firmy Apple, należy anulować jedną z subskrypcji. Subskrypcję Apple można anulować na telefonie iPhone lub na telefonie z systemem Android. Aby anulować otrzymaną w pakiecie subskrypcję usługi Apple Music, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
  • Jeśli skonfigurujesz pakiet operatora obejmujący subskrypcję Apple Music i masz już subskrypcję Apple Music, może się pojawić komunikat „Ta subskrypcja jest już w użyciu z innym Apple ID”. Jeśli pojawi się ten komunikat, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać pomoc w odłączeniu konta Apple ID.
  • Jeśli nie można zweryfikować subskrypcji, upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Jeśli używasz sieci komórkowej na telefonie iPhone lub iPadzie, upewnij się, że opcja Dane sieci komórkowej jest włączona na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa. Monit o zweryfikowanie subskrypcji może także zostać wyświetlony, jeśli zalogujesz się jednocześnie za pośrednictwem usług firmy Apple i operatora sieci komórkowej.
  • Jeśli pojawi się powiadomienie, że nie można zweryfikować numeru telefonu, wykonaj następujące czynności:
    • Na telefonie iPhone lub iPadzie: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Mój numer. Jeśli nie jest to prawidłowy numer telefonu komórkowego, wprowadź właściwy numer i stuknij przycisk Zachowaj.
    • Na urządzeniu z systemem Android: upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Apple Music. Zamknij tę aplikację, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje > Apple Music > Uprawnienia i wyłącz uprawnienie Telefon. Ponownie otwórz aplikację Apple Music. Kiedy pojawi się monit o uprawnienia SIM, wyraź zgodę. W drugim komunikacje dotyczącym uprawnień Telefon odmów zgody i ręcznie wprowadź prawidłowy numer telefonu komórkowego.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: