Łączenie z subskrypcją Apple od operatora sieci komórkowej

Jeśli abonament operatora sieci komórkowej obejmuje subskrypcję usługi Apple, połącz subskrypcję z kontem Apple ID, aby uzyskać dostęp do usługi.

Jak połączyć z subskrypcją Apple

  1. Operator wyśle do Ciebie wiadomość SMS z łączem do połączenia z subskrypcją. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie otrzymasz wiadomości SMS od operatora sieci komórkowej.
  2. Otwórz wiadomość SMS i stuknij łącze.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się za pomocą konta Apple ID i połączyć z subskrypcją. Jeśli wyświetla się komunikat o treści „Ta subskrypcja jest już w użyciu z innym Apple ID” , skontaktuj się ze wsparciem Apple, aby odłączyć konto Apple ID.
    Jeśli masz telefon z funkcją Dual SIM, możesz połączyć z subskrypcją Apple na linii domyślnej.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości SMS od operatora sieci komórkowej

  1. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
  3. Stuknij pozycję Subskrypcje.
  4. Przewijaj, aż zobaczysz nazwę swojego operatora, a następnie stuknij ją.
  5. Jeśli nadal nie możesz znaleźć przycisku lub łącza do połączenia z subskrypcją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Jeśli masz już subskrypcję usługi Apple Music

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music od Apple i operatora sieci komórkowej, anuluj jedną z subskrypcji. Możesz anulować subskrypcję od Apple. Zamiast tego możesz anulować subskrypcję od operatora sieci komórkowej.

Subskrypcje usług Apple są oferowane przez niektórych operatorów sieci komórkowej i dostępne tylko w pewnych krajach i regionach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: