Pakiety Apple Music oferowane przez operatorów sieci komórkowych

Niektórzy operatorzy sieci komórkowych pozwalają dołączyć do usługi Apple Music w ramach ich planów taryfowych sieci komórkowej.

Aby sprawdzić, czy operator oferuje pakiet Apple Music, skontaktuj się z nim bezpośrednio. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji usługi Apple Music, musisz połączyć swoje konto Apple ID z numerem telefonu komórkowego.

Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Bieżąca dostępność

Pakiet jest obecnie oferowany tylko w wybranych krajach i regionach, u określonych dostawców. W poniższej tabeli wymieniono operatorów oferujących obecnie ten pakiet.

Kraj lub region Operator Wsparcie operatora
Australia Telstra https://crowdsupport.telstra.com.au
Niemcy DT https://www.telekom.de/kontakt
Izrael Partner http://www.partner.co.il/applemusichelp
Włochy Tre
Wind
http://www.tre.it/apple-music
http://www.wind.it/apple-music
Meksyk América Móvil http://www.telcel.com/applemusic
Portugalia Vodafone https://ajuda.vodafone.pt/
Rosja MTS http://www.mts.ru/applemusic
Singapur Singtel http://www.singtel.com/applemusic
Korea Południowa LG U+ http://www.uplus.co.kr
Zjednoczone Emiraty Arabskie Etisalat http://www.etisalat.ae/applemusic
Wielka Brytania EE http://ee.co.uk/applemusichelp
Stany Zjednoczone Verizon https://www.verizonwireless.com/solutions-and-services/apple-music/

Niniejsza tabela może ulec zmianie.

Jak połączyć konto Apple ID z numerem telefonu komórkowego

  1. Otwórz aplikację Muzyka i stuknij opcję Dla Ciebie. 
  2. Kiedy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Dalej. Aby połączyć inne konto Apple ID, stuknij opcję „Chcesz użyć innego Apple ID” i zaloguj się.

Możesz także przejść na stronę https://applemusic.com/carrier na urządzeniu przenośnym, aby zweryfikować subskrypcję i połączyć konto Apple ID.

Pomoc

  • Jeśli zarejestrowano się w usłudze Apple Music zarówno za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, jak i firmy Apple, należy anulować jedną z subskrypcji. Subskrypcję można anulować w firmie Apple na telefonie iPhone lub na telefonie z systemem Android. Aby anulować otrzymaną w pakiecie subskrypcję usługi Apple Music, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
  • Jeśli nie można zweryfikować subskrypcji, upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Jeśli używasz sieci komórkowej na urządzeniu z systemem iOS, upewnij się, że opcja Dane sieci komórkowej jest włączona na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa. Monit o zweryfikowanie subskrypcji może także zostać wyświetlony, jeśli zalogujesz się jednocześnie za pośrednictwem usług firmy Apple i operatora sieci komórkowej.
  • Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie, że nie można zweryfikować numeru telefonu, wykonaj następujące czynności:
    • Na urządzeniu z systemem iOS: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Mój numer. Jeśli nie jest to prawidłowy numer telefonu komórkowego, wprowadź właściwy numer i stuknij przycisk Zachowaj.
    • Na urządzeniu z systemem Android: upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Apple Music. Zamknij tę aplikację, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje > Apple Music > Uprawnienia i wyłącz uprawnienie Telefon. Ponownie otwórz aplikację Apple Music. Kiedy zostanie wyświetlony monit o uprawnienia SIM, wyraź zgodę. W drugim komunikacje dotyczącym uprawnień Telefon odmów zgody i ręcznie wprowadź prawidłowy numer telefonu komórkowego.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: