Funkcja Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku.

Jak to działa

Gdy wykonasz połączenie przy użyciu funkcji Alarmowe SOS, zegarek Apple Watch automatycznie nawiąże połączenie z lokalnymi służbami ratunkowymi i udostępni im Twoje położenie. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach kontynentalnych możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. Jeśli posiadasz zegarek Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), może on również wzywać służby ratunkowe w innych krajach lub regionach.

Po zakończeniu połączenia alarmowego zegarek Apple Watch powiadamia kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. Zegarek Apple Watch wysyła do nich Twoje bieżące położenie i — przez określony czas po uruchomieniu trybu Alarmowe SOS — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojego położenia*. Dowiedz się, jak dodać kontakty alarmowe.

* Zegarek nie wyśle wiadomości do służb ratunkowych ani nie udostępni im Twojego położenia, gdy znajdujesz się poza swoim krajem lub regionem.

Wezwanie służb ratunkowych

Aby użyć funkcji Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch bez dostępu do sieci komórkowej, musisz mieć ze sobą telefon iPhone. Jeśli telefonu iPhone nie ma w pobliżu, zegarek Apple Watch musi być połączony ze znaną siecią Wi-Fi oraz musi być skonfigurowana funkcja Rozmowy przez Wi-Fi.

Jak wykonać połączenie: 

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny na zegarku Apple Watch, aż pojawi się suwak alarmu SOS.
  Suwak alarmu SOS na zegarku Apple Watch
 2. W dalszym ciągu przytrzymuj przycisk boczny. Poczekaj na rozpoczęcie odliczania i sygnał dźwiękowy. Możesz również przeciągnąć suwak alarmu SOS.
 3. Kiedy odliczanie zakończy się, zegarek automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia zegarek Apple Watch wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie. Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie. 

Jak przestać udostępniać swoje położenie

Gdy udostępniasz swoje położenie, co cztery godziny w ciągu 24 godzin otrzymasz przypomnienie, aby przestać to robić. Aby przestać wysyłać uaktualnienia, stuknij opcję Przestań udostępniać w powiadomieniu. 

Kończenie połączenia

Po przypadkowym rozpoczęciu odliczania zwolnij przycisk boczny.

W razie przypadkowego rozpoczęcia połączenia alarmowego mocno naciśnij wyświetlacz, a następnie stuknij opcję Zakończ połączenie.

Opcja Zakończ połączenie na zegarku Apple Watch

Dodawanie lub usuwanie kontaktów

Możesz dodać kontakty alarmowe z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Zdrowie > Karta medyczna.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 3. Stuknij przycisk dodawania , aby dodać kontakt alarmowy.
 4. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Aby usunąć kontakty alarmowe: 

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Zdrowie > Karta medyczna.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych. 
 3. Stuknij ikonę usuwania ikona minusa obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe. 

Wyłączenie automatycznego wybierania numeru

Możesz zmienić konfigurację tak, aby przytrzymanie przycisku bocznego nie powodowało automatycznego wezwania służb ratunkowych: 

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Wyłącz funkcję Przytrzymaj przycisk boczny. 

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Międzynarodowe połączenia alarmowe

Zegarek Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) może dzwonić do lokalnych służb ratunkowych, gdy jesteś w innym kraju lub regionie. Gdy za granicą zainicjujesz połączenie Alarmowe SOS, zegarek nawiąże połączenie z lokalnymi służbami ratunkowymi, ale nie wyśle Twojego położenia ani wiadomości tekstowej do kontaktów alarmowych. W niektórych krajach i regionach międzynarodowe połączenia alarmowe są dostępne nawet wtedy, gdy na zegarku nie została skonfigurowana sieć komórkowa. Dowiedz się, które kraje i regiony są obsługiwane.

Podobnie jak w przypadku korzystania z funkcji Alarmowe SOS w swoim kraju lub regionie musisz mieć przy sobie telefon iPhone, jeśli posiadasz zegarek Apple Watch Series 5 bez obsługi sieci komórkowej.

Data publikacji: