Funkcja Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. 

 

wzywanie służb ratunkowych     

Jak to działa

Gdy nawiązujesz połączenie za pomocą funkcji SOS, zegarek Apple Watch automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. 

Możesz też dodać kontakty alarmowe. Po zakończeniu połączenia alarmowego zegarek Apple Watch powiadamia kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. Zegarek Apple Watch wysyła do nich Twoją aktualną lokalizację i — przez określony czas po uruchomieniu trybu alarmowego — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojej lokalizacji. 

 

 

     Suwak alarmu SOS

Wezwanie służb ratunkowych

Aby można było skorzystać z funkcji SOS, trzeba być w pobliżu swojego telefonu iPhone. Jeśli telefonu iPhone nie ma w pobliżu, zegarek Apple Watch musi być połączony ze znaną siecią Wi-Fi oraz musi być skonfigurowana funkcja Rozmowy przez Wi-Fi. Na zegarku Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) możesz również używać połączenia komórkowego.

Jak wykonać połączenie: 

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny na zegarku Apple Watch, aż pojawi się suwak alarmu SOS.
 2. W dalszym ciągu przytrzymuj przycisk boczny. Poczekaj na rozpoczęcie odliczania i sygnał dźwiękowy. Możesz również przeciągnąć suwak alarmu SOS.
 3. Kiedy odliczanie zakończy się, zegarek automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia zegarek Apple Watch wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie.

Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie. Aby wstrzymać wysyłanie uaktualnień, wybierz opcję Przestań udostępniać w powiadomieniu. Jeśli zdecydujesz się kontynuować udostępnianie, co cztery godziny przez 24 godziny będziesz otrzymywać przypomnienia o możliwości zatrzymania tej funkcji.

Ekran Zakończ połączenie     

Kończenie połączenia

W razie przypadkowego rozpoczęcia połączenia alarmowego mocno naciśnij wyświetlacz, a następnie stuknij opcję Zakończ połączenie. 

     Ekran Karta medyczna     

Dodawanie lub usuwanie kontaktów

Możesz dodać kontakty alarmowe z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 3. Stuknij zieloną ikonę plusa, aby dodać kontakt alarmowy.
 4. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Oto jak usunąć kontakty alarmowe: 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych. 
 3. Stuknij czerwoną ikonę minusa obok kontaktu, a następnie stuknij polecenie Usuń.
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe. 

Ekran ustawień funkcji Alarmowe SOS     

Wyłączanie opcji Przytrzymaj, aby automatycznie wykonać połączenie

Możesz zmienić ustawienia tak, aby przytrzymanie przycisku bocznego nie powodowało automatycznego wezwania służb ratunkowych. 

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Alarmowe SOS.
 3. Wyłącz opcję Przytrzymaj, aby automatycznie wykonać połączenie. 

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Data publikacji: