Funkcja Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS z zegarka Apple Watch możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku.

Jak to działa

Aby użyć funkcji Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch bez dostępu do sieci komórkowej, musisz mieć ze sobą telefon iPhone. Jeśli telefonu iPhone nie ma w pobliżu, zegarek Apple Watch musi być połączony ze znaną siecią Wi-Fi oraz musi być skonfigurowana funkcja Rozmowy przez Wi-Fi.

Gdy wykonasz połączenie przy użyciu funkcji Alarmowe SOS, zegarek Apple Watch automatycznie nawiąże połączenie z lokalnymi służbami ratunkowymi i udostępni im Twoje położenie. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach kontynentalnych możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. Jeśli posiadasz zegarek Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) lub Apple Watch SE (GPS + Cellular), może on również wzywać służby ratunkowe w innych krajach lub regionach.

Zegarek Apple Watch wysyła do nich Twoje bieżące położenie i — przez określony czas po uruchomieniu trybu Alarmowe SOS — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojego położenia*. Dowiedz się, jak dodać kontakty alarmowe.

* Zegarek nie wyśle wiadomości do służb ratunkowych ani nie udostępni im Twojego położenia, gdy znajdujesz się poza swoim krajem lub regionem.

Wzywanie służb ratunkowych na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny (przycisk pod pokrętłem Digital Crown), aż pojawi się suwak Alarmowe SOS.
  Suwak Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch
 2. Przeciągnij suwak Alarmowe SOS, aby od razu rozpocząć połączenie. Możesz też przytrzymywać przycisk boczny. Po zakończeniu odliczania zegarek automatycznie wzywa służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia zegarek Apple Watch wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie. Przez określony czas po uruchomieniu trybu Alarmowe SOS zegarek wysyła do kontaktów alarmowych uaktualnienia w razie zmiany Twojego położenia*. Dowiedz się, jak dodać kontakty alarmowe.

* Zegarek nie wyśle wiadomości do służb ratunkowych ani nie udostępni im Twojego położenia, gdy znajdujesz się poza swoim krajem lub regionem.

Kończenie udostępniania położenia

Po połączeniu alarmowym zegarek Apple Watch będzie przypominał Ci co cztery godziny, że Twoja lokalizacja jest udostępniana kontaktom alarmowym. Dotknij opcję Przestań udostępniać w powiadomieniu, aby przestać udostępniać lokalizację.

Kończenie przypadkowo rozpoczętego połączenia

Po przypadkowym rozpoczęciu odliczania Alarmowe SOS zwolnij przycisk boczny.

Jeśli przypadkowo rozpoczniesz połączenie alarmowe, stuknij przycisk Zakończ połączenie czerwona ikona kończenia połączenia, a następnie stuknij opcję Tak, aby potwierdzić, że chcesz zakończyć połączenie. Następnie zegarek wyświetli monit, czy nadal chcesz wysłać wiadomość tekstową do kontaktów alarmowych. Stuknij opcję Nie, jeśli chcesz anulować wysyłanie wiadomości.

Opcja Zakończ połączenie na zegarku Apple Watch

 

Dodawanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone i stuknij ikonę profilu  (lub zdjęcie, jeśli zostało dodane).
 2. Stuknij Kartę medyczną.
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do sekcji Kontakty alarmowe.
 4. Stuknij przycisk Dodaj kontakt alarmowy .
 5. Stuknij nazwę kontaktu. Jeśli dana osoba ma więcej niż jeden numer telefonu, stuknij numer, którego chcesz użyć.
 6. Określ waszą relację. 
 7. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe. 

Usuwanie kontaktów alarmowych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone i stuknij ikonę profilu  (lub zdjęcie, jeśli zostało dodane).
 2. Stuknij Kartę medyczną.
 3. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do sekcji Kontakty alarmowe.
 4. Stuknij przycisk Usuń kontakt alarmowy  obok kontaktu, a następnie stuknij opcję Usuń.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Wyłączenie automatycznego wybierania numeru

Możesz zmienić konfigurację tak, aby przytrzymanie przycisku bocznego nie powodowało automatycznego wezwania służb ratunkowych: 

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Wyłącz funkcję Przytrzymaj przycisk boczny, aby wybrać numer. 

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Międzynarodowe połączenia alarmowe

Zegarek Apple Watch Series 5 i nowszy (GPS + Cellular) oraz Apple Watch SE (GPS + Cellular) może dzwonić do lokalnych służb ratunkowych, gdy jesteś w innym kraju lub regionie. Gdy za granicą zainicjujesz połączenie Alarmowe SOS, zegarek nawiąże połączenie z lokalnymi służbami ratunkowymi, ale nie wyśle Twojego położenia ani wiadomości tekstowej do kontaktów alarmowych. W niektórych krajach i regionach międzynarodowe połączenia alarmowe są dostępne nawet wtedy, gdy na zegarku nie została skonfigurowana sieć komórkowa. Dowiedz się, które kraje i regiony są obsługiwane.

Podobnie jak w przypadku korzystania z funkcji Alarmowe SOS w swoim kraju lub regionie musisz mieć przy sobie telefon iPhone, jeśli posiadasz zegarek Apple Watch bez obsługi sieci komórkowej.

Data publikacji: