Funkcja Alarmowe SOS na zegarku Apple Watch

Za pomocą funkcji Alarmowe SOS możesz szybko i łatwo wezwać pomoc oraz wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych, czyli osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku.

Jak to działa

Gdy nawiązujesz połączenie za pomocą funkcji SOS, zegarek Apple Watch automatycznie łączy się z lokalnym numerem alarmowym. W niektórych krajach i regionach konieczne może być wybranie właściwych służb. Na przykład w Chinach kontynentalnych możesz wybrać policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. 

Ekran połączenia ze służbami ratunkowymi na zegarku Apple Watch

Możesz też dodać kontakty alarmowe. Po zakończeniu połączenia alarmowego zegarek Apple Watch powiadamia kontakty alarmowe, wysyłając do nich wiadomość SMS, chyba że wyłączysz tę opcję. Zegarek Apple Watch wysyła do nich Twoją aktualną lokalizację i — przez określony czas po uruchomieniu trybu alarmowego — wysyła im uaktualnienia w razie zmiany Twojej lokalizacji. 

Wezwanie służb ratunkowych

Aby można było skorzystać z funkcji SOS, trzeba być w pobliżu swojego telefonu iPhone. Jeśli telefonu iPhone nie ma w pobliżu, zegarek Apple Watch musi być połączony ze znaną siecią Wi-Fi oraz musi być skonfigurowana funkcja Rozmowy przez Wi-Fi. Na zegarkach Apple Watch z obsługą sieci komórkowej możesz również korzystać z sieci komórkowej.

Jak wykonać połączenie: 

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny na zegarku Apple Watch, aż pojawi się suwak alarmu SOS.
  Suwak alarmu SOS na zegarku Apple Watch
 2. W dalszym ciągu przytrzymuj przycisk boczny. Poczekaj na rozpoczęcie odliczania i sygnał dźwiękowy. Możesz również przeciągnąć suwak alarmu SOS.
 3. Kiedy odliczanie zakończy się, zegarek automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Po zakończeniu połączenia zegarek Apple Watch wysyła kontaktom alarmowym wiadomość SMS zawierającą Twoje bieżące położenie, chyba że wyłączysz tę opcję. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, następuje ich tymczasowe włączenie. Jeśli Twoje położenie ulegnie zmianie, kontakty otrzymają uaktualnienie, a Ty po około 10 minutach dostaniesz powiadomienie. 

Jak przestać udostępniać swoją lokalizację

Gdy udostępniasz swoje położenie, co 4 godziny w ciągu 24 godzin otrzymasz przypomnienie, aby przestać to robić. Aby wstrzymać wysyłanie uaktualnień, wybierz opcję Przestań udostępniać w powiadomieniu. 

Kończenie połączenia

Po przypadkowym rozpoczęciu odliczania zwolnij przycisk boczny.

W razie przypadkowego rozpoczęcia połączenia alarmowego mocno naciśnij wyświetlacz, a następnie stuknij opcję Zakończ połączenie.

Opcja Zakończ połączenie na zegarku Apple Watch

Ekran Karta medyczna na telefonie iPhone informująca między innymi o alergiach, lekach i grupie krwi

Dodawanie lub usuwanie kontaktów

Możesz dodać kontakty alarmowe z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych.
 3. Stuknij ikonę ikonę plusa, aby dodać kontakt alarmowy.
 4. Stuknij kontakt, a następnie dodaj relację. 
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Aby usunąć kontakty alarmowe: 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Karta medyczna. 
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie przewiń do Kontaktów alarmowych. 
 3. Stuknij ikonę ikonę minusa obok kontaktu, a następnie stuknij polecenie Usuń.
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 

Kontaktami alarmowymi nie mogą być służby ratunkowe. 

Wyłączenie automatycznego logowania

Możesz zmienić konfigurację tak, aby przytrzymanie przycisku bocznego nie powodowało automatycznego wezwania służb ratunkowych: 

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Alarmowe SOS.
 3. Wyłącz funkcję Przytrzymaj przycisk boczny. 
  Ekran Alarmowe SOS na telefonie iPhone zawierający kontakt alarmowy Emily Parker

Jeśli wyłączysz to ustawienie, możesz nadal wykonywać połączenia za pomocą suwaka Alarmowe SOS.

Data publikacji: