Korzystanie z aplikacji dla iMessage na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacje dla iMessage pozwalają na przykład współpracować z innymi osobami w ramach rozmowy, ozdabiać wiadomości naklejkami lub udostępniać utwory — wszystko to bez opuszczania aplikacji Wiadomości.

Telefon iPhone wyświetlający aplikacje dla iMessage w rozmowie wiadomości

 

Pierwsze kroki

Telefon iPhone na którym pokazano, jak znaleźć aplikacje dla iMessage.

Znajdowanie aplikacji dla iMessage w szufladce aplikacji

Szufladka aplikacji zapewnia szybki dostęp do aplikacji, których można używać z wiadomościami. Aby wyświetlić szufladkę aplikacji:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Utwórz Utwórz wiadomość, aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po szufladce aplikacji, aby znaleźć aplikację, której chcesz użyć.

Oto niektóre aplikacje, które automatycznie znajdują się w szufladce aplikacji:

Sklep: umożliwia pobieranie aplikacji dla iMessage przeznaczonych do użycia z aplikacją Wiadomości.

Zdjęcia: umożliwia szybkie dodawanie zdjęć do wiadomości bezpośrednio z aplikacji.

Muzyka: umożliwia udostępnianie ostatnio odtwarzanych utworów z usługi Apple Music.

Digital Touch: użycie funkcji Digital Touch umożliwia wysyłanie rysunków, stuknięć, pocałunków, bicia serca i wiele innych rzeczy.

#images*: umożliwia wyszukiwanie setek popularnych plików GIF i dodawanie ich do wiadomości.

 

Apple Pay: umożliwia wysyłanie i odbieranie pieniędzy za pomocą usługi Apple Pay*.

 

Memoji: twórz i udostępniaj animowane Memoji mówiące Twoim głosem i mające Twoją mimikę*.

Naklejki Memoji: twórz własne naklejki Memoji z Twoim charakterem i samopoczuciem.

* Aplikacje #images i Apple Pay nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Jeśli napotkasz problem lub masz obawy dotyczące zawartości dostępnej w aplikacji #images, możesz zgłosić tę zawartość lub usunąć aplikację #images. Potrzebujesz zgodnego telefonu iPhone lub iPada, aby używać Memoji.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak pobrać aplikacje dla iMessage. 

Pobieranie aplikacji dla iMessage

Aby znaleźć i pobrać aplikacje, których można używać z aplikacją Wiadomości, skorzystaj ze sklepu App Store dla iMessage. W tym celu:

 1. Aby przejść do aplikacji App Store dla iMessage, stuknij ikonę sklepu Store ikona sklepu App Store.
 2. Stuknij ikonę ikona pobierania lub ikonę z ceną obok aplikacji, a następnie stuknij opcję Instaluj. Przed zakupem konieczne może być wprowadzenie hasła konta Apple ID.
 3. Stuknij szary pasek  lub przycisk Zamknij , aby powrócić do wiadomości.

Pobraną aplikację można znaleźć w szufladce aplikacji.

Niektóre aplikacje umożliwiają dokonywanie dodatkowych zakupów z poziomu aplikacji. Jeśli skonfigurujesz Chmurę rodzinną, możesz używać funkcji Poproś o zakup, która ułatwia kontrolę nad pobieraniem aplikacji i zakupami dokonywanymi w aplikacjach. Dowiedz się więcej na temat zakupów w aplikacji.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak usunąć lub dodać aplikacje dla iMessage 

Zarządzanie aplikacjami dla iMessage

Aplikacje możesz dodać do Ulubionych, dzięki czemu uzyskasz do nich szybki dostęp w szufladce aplikacji. Możesz także zmienić kolejność aplikacji w szufladce oraz usunąć te, których nie używasz. Oto jak to zrobić:

 1. W szufladce aplikacji przesuń palcem w lewo i stuknij przycisk Więcej ikona Więcej.
 2. Stuknij opcję Edycja w lewym górnym rogu i wykonaj następujące czynności:
  • Aby dodać aplikację do Ulubionych, stuknij przycisk Dodaj przycisk Dodaj.
  • Aby usunąć aplikację z Ulubionych, stuknij przycisk Usuń przycisk Usuń, a następnie stuknij opcję Usuń z ulubionych.
  • Aby zmienić kolejność aplikacji w szufladce aplikacji, dotknij i przytrzymaj ikonę szarych linii ikona trzech linii, a następnie ułóż aplikacje w wybranej przez siebie kolejności.
  • Aby ukryć aplikację, wyłącz ją.
 3. Stuknij opcję OK.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak usunąć aplikacje dla iMessage. 

Usuwanie aplikacji dla iMessage

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij przycisk Utwórz Utwórz wiadomość, aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Przesuń palcem w lewo po szufladce aplikacji i stuknij przycisk Więcej ikona Więcej.
 4. Przesuń palcem w lewo po aplikacji, a następnie stuknij opcję Usuń.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Więcej możliwości z usługą iMessage

Aby pobrać aplikacje, skorzystaj ze sklepu App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV lub komputerze.

Data publikacji: