Korzystanie z aplikacji dla iMessage na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacje dla iMessage pozwalają na przykład współpracować z innymi osobami w ramach rozmowy, ozdabiać wiadomości naklejkami lub udostępniać utwory — wszystko to bez opuszczania aplikacji Wiadomości.

 

Pierwsze kroki

Znajdowanie aplikacji dla iMessage w szufladce aplikacji

Szufladka aplikacji zapewnia szybki dostęp do aplikacji, których można używać z aplikacją Wiadomości. 

Aby wyświetlić szufladkę aplikacji:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kontakt lub stuknij istniejącą rozmowę.
 3. Stuknij ikonę , a następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo po szufladce aplikacji, aby znaleźć aplikację, której chcesz użyć.

Oto niektóre aplikacje, które automatycznie znajdują się w szufladce aplikacji:

Sklep: umożliwia pobieranie aplikacji dla iMessage przeznaczonych do użycia z aplikacją Wiadomości.

Ostatnie: ostatnio używane aplikacje do użytku z aplikacją Wiadomości, takie jak naklejki, obrazy i inne.

Muzyka: umożliwia udostępnianie ostatnio odtwarzanych utworów z usługi Apple Music.

Digital Touch: użycie funkcji Digital Touch umożliwia wysyłanie rysunków, stuknięć, pocałunków, bicia serca i wiele innych rzeczy.

#images*: umożliwia wyszukiwanie setek popularnych plików GIF i dodawanie ich do wiadomości.

 

Apple Pay: umożliwia wysyłanie i odbieranie pieniędzy za pomocą usługi Apple Pay*.

 

*Aplikacje #images i Apple Pay nie są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli napotkasz problem lub masz obawy dotyczące zawartości dostępnej w aplikacji #images, możesz zgłosić tę zawartość lub usunąć aplikację #images.

Korzystanie z aplikacji dla iMessage

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę . Następnie wprowadź kontakt lub stuknij istniejącą rozmowę.
 2. Stuknij ikonę , aby otworzyć szufladkę aplikacji.
 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po szufladce aplikacji, aby znaleźć aplikację, której chcesz użyć. Stuknij aplikację, aby ją otworzyć.
  • Jeśli chcesz dodać naklejkę, dotknij i przytrzymaj wybraną naklejkę, a następnie przeciągnij ją do dymku wiadomości. Naklejka zostanie automatycznie wysłana po dodaniu jej do wiadomości. Możesz też zsunąć lub rozsunąć palce, aby zmienić rozmiar naklejki przed wysłaniem.
  • Jeśli chcesz użyć aplikacji w swojej wiadomości, otwórz ją lub stuknij zawartość, którą chcesz dodać do wiadomości.
 4.  Stuknij ikonę , aby wysłać.

Co zrobić po otrzymaniu wiadomości z aplikacją dla iMessage, której nie masz? Po prostu stuknij niebieską nazwę poniżej aplikacji, aby ją pobrać.

Pobieranie aplikacji dla iMessage

Aby znaleźć i pobrać aplikacje, których można używać z aplikacją Wiadomości, skorzystaj ze sklepu App Store dla iMessage. W tym celu:

 1. Przejdź do sklepu App Store dla iMessage, otwórz szufladkę aplikacji, a następnie stuknij opcję .
 2. Stuknij ikonę  obok aplikacji, a następnie stuknij polecenie Instaluj.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Stuknij ikonę , aby powrócić do wiadomości.

Pobraną aplikację można znaleźć w szufladce aplikacji.

Niektóre aplikacje umożliwiają dokonywanie dodatkowych zakupów z poziomu aplikacji. Jeśli skonfigurujesz Chmurę rodzinną, możesz używać funkcji Poproś o zakup, która ułatwia kontrolę nad pobieraniem aplikacji i zakupami dokonywanymi w aplikacjach. Dowiedz się więcej na temat zakupów w aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami dla iMessage

Aplikacje możesz dodać do Ulubionych, dzięki czemu uzyskasz do nich szybki dostęp w szufladce aplikacji. Możesz także zmienić kolejność aplikacji w szufladce oraz usunąć te, których nie używasz. Oto jak to zrobić:

 1. Stuknij ikonę , aby otworzyć szufladkę aplikacji. Następnie stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu i wykonaj następujące czynności:
  • Aby dodać aplikację do Ulubionych, stuknij opcję .
  • Aby usunąć aplikację, stuknij opcję .
  • Aby zmienić kolejność aplikacji w szufladce aplikacji, dotknij i przytrzymaj ikonę , a następnie ułóż aplikacje w wybranej przez siebie kolejności.
  • Aby ukryć aplikację, wyłącz ją.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie aplikacji dla iMessage

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę . Następnie wprowadź kontakt lub stuknij istniejącą rozmowę.
 3. Stuknij ikonę . Następnie przesuń palcem w lewo na szufladce aplikacji i stuknij ikonę .
 4. Przesuń palcem w lewo na aplikacji, a następnie stuknij opcję Usuń.

 

Więcej informacji

Aby pobrać aplikacje, skorzystaj ze sklepu App Store na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu Apple TV lub komputerze.

Data publikacji: