Korzystaj z efektów wiadomości za pomocą wiadomości iMessage na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

W systemie iOS 10 lub nowszym Twoje wiadomości iMessage mogą mieć jeszcze więcej ekspresji. Możesz np. dodawać efekty dymków wiadomości, wysyłać animacje pełnoekranowe lub wyrazić się odręczną notatką.

Aby wysyłać efekty wiadomości, musisz korzystać z wiadomości iMessage. Jeśli nie masz pewności, czy korzystasz z wiadomości iMessage czy wiadomości SMS/MMS, dowiedz się, na czym polega różnica. W zależności od operatora sieci komórkowej mogą obowiązywać opłaty związane z przesyłaniem wiadomości SMS/MMS. Jeśli korzystasz z usługi iMessage i nie jest dostępna sieć Wi-Fi, mogą być naliczane opłaty związane z transmisją danych komórkowych.

Wysyłanie wiadomości z efektami

Dzięki efektom wiadomości możesz zmienić wygląd dymków wiadomości. Możesz również korzystać z efektów pełnoekranowych, aby ożywić ekran podczas wysyłania wiadomości.

Dodawanie efektu dymku

Dzięki efektom dymków możesz animować dymki wiadomości za pomocą różnych rodzajów ekspresji. Aby wysłać wiadomość z efektem dymku, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę napisz wiadomość i wprowadź kontakt lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Wprowadź wiadomość lub wstaw zdjęcie, a następnie stuknij i przytrzymaj ikonę wyślij wiadomość.
 4. Stuknij ikonę , aby wyświetlić podgląd efektów dymków.
 5. Stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Aby odtworzyć ponownie efekt wiadomości, stuknij ikonę  pod wiadomością. Jeśli nie możesz odbierać efektów dymków, sprawdź ustawienia funkcji Redukuj ruch.

Dodawanie efektu pełnoekranowego

Dzięki efektom pełnoekranowym możesz animować ekran, dodając echo, reflektor lub inne efekty. Aby wysłać efekt pełnoekranowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę napisz wiadomość i wprowadź kontakt lub przejdź do istniejącej rozmowy. 
 3. Wprowadź wiadomość. 
 4. Stuknij i przytrzymaj ikonę wyślij wiadomość, a następnie stuknij opcję Ekran.
 5. Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić efekty pełnoekranowe.
 6. Stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Aby odtworzyć ponownie efekt wiadomości, stuknij ikonę  pod wiadomością. Jeśli nie możesz odbierać efektów pełnoekranowych, sprawdź ustawienia funkcji Redukuj ruch.

     

Odpowiadanie na wiadomość wyrażeniami

Dzięki funkcji Tapback możesz szybko odpowiedzieć na wiadomość wyrażeniami, takimi jak kciuk w górę lub serce. Aby odpowiedzieć na wiadomość za pomocą funkcji Tapback, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz rozmowę w aplikacji Wiadomości.
 2. Stuknij dwukrotnie dymek wiadomości lub zdjęcie, aby udzielić odpowiedzi.
 3. Wybierz wyrażenie Tapback, które chcesz wysłać.

Możesz również korzystać z funkcji Tapback w wiadomościach grupowych. Aby sprawdzić, kto odpowiedział wyrażeniem Tapback, stuknij je. Wysyłanie i odbieranie wiadomości Tapback jest możliwe wyłącznie w urządzeniach z systemem iOS 10.

Wysyłanie wiadomości odręcznej

Możesz personalizować wiadomości, dodając do nich odręczne notatki. Znajomi i rodzina zobaczą animowaną wiadomość wyglądającą tak, jakby jej treść była pisana na bieżąco. Aby wysłać odręczną notatkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości.
 2. Stuknij ikonę napisz wiadomość i wprowadź kontakt lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 3. Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, obróć go bokiem. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij pozycję na klawiaturze.
 4. Napisz wiadomość lub wybierz jedną z opcji u dołu ekranu.
 5. Jeśli chcesz zacząć od nowa, stuknij opcję Cofnij lub Wyczyść. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Następnie stuknij ikonę wyślij wiadomość, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie i odbieranie animowanych wiadomości odręcznych jest możliwe wyłącznie w urządzeniach z systemem iOS 10. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS 9 lub starszym, otrzymasz nieruchomy obraz.

Więcej informacji

Data publikacji: