Korzystanie z efektów wiadomości z usługą iMessage na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Nadaj wiadomościom jeszcze więcej ekspresji za pomocą efektów naklejek Memoji, efektów dymków, pełnoekranowych animacji, efektów aparatu itp.

Aby wysyłać efekty wiadomości, musisz korzystać z usługi iMessage, funkcji Apple. Poznaj różnice pomiędzy wiadomościami iMessage a wiadomościami SMS/MMS. W zależności od operatora sieci komórkowej mogą obowiązywać opłaty związane z przesyłaniem wiadomości SMS/MMS. Jeśli korzystasz z usługi iMessage i nie jest dostępna sieć Wi-Fi, mogą być naliczane opłaty związane z transmisją danych komórkowych.

Wysyłanie wiadomości z efektami

Dzięki efektom wiadomości możesz stosować efekty dymków, aby zmienić wygląd dymków wiadomości. Możesz również korzystać z efektów pełnoekranowych, aby animować ekran. Możesz nawet dodać naklejkę Memoji z efektem dymku lub efektem pełnoekranowym.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak dodać efekt dymku

Dodawanie efektu dymku

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć nową wiadomość lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 2. Wprowadź wiadomość lub wstaw zdjęcie, a następnie dotknij i przytrzymaj przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.
 3. Stuknij szarą kropkę podgląd dymku wiadomości, aby wyświetlić podgląd dymku.
 4. Stuknij przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.

Aby odtworzyć ponownie otrzymany efekt wiadomości, stuknij przycisk Odtwórz ponownie przycisk ponownego odtwarzania efektu wiadomości pod wiadomością. Jeśli nie możesz odbierać efektów dymków, sprawdź ustawienia funkcji Redukuj ruch.

Telefon iPhone, na którym pokazano efekty pełnoekranowe

 

Dodawanie efektu pełnoekranowego

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć nową wiadomość lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 2. Wprowadź wiadomość. 
 3. Dotknij i przytrzymaj przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości, a następnie stuknij opcję Ekran.
 4. Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić efekty pełnoekranowe.
 5. Stuknij przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.

Aby odtworzyć ponownie otrzymany efekt wiadomości, stuknij przycisk Odtwórz ponownie ponowne odtwarzanie efektu wiadomości pod wiadomością. Jeśli nie możesz odbierać efektów pełnoekranowych, sprawdź ustawienia funkcji Redukuj ruch.

Telefon iPhone, na którym pokazano efekty aparatu 

Wysyłanie wiadomości z efektami aparatu

Dzięki efektom aparatu możesz jeszcze bardziej ożywić swoje rozmowy. Szybko twórz i udostępniaj zdjęcia lub filmy za pomocą Memoji, filtrów, tekstu, zabawnych naklejek i innych elementów. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Utwórz , aby utworzyć nową wiadomość lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 2. Stuknij przycisk Aparat ikona aparatu.
 3. Stuknij przycisk Efekty ikona efektów, a następnie wybierz jeden z efektów, na przykład Memoji*  lub aplikację iMessage. Możesz dodać więcej niż jeden efekt do zdjęcia lub nagrania wideo.
 4. Po wyborze żądanego efektu stuknij opcję Gotowe.
 5. Stuknij przycisk Wyślij ikona wysyłania wiadomości lub stuknij opcję Gotowe, aby dodać osobistą wiadomość. Jeśli nie chcesz wysłać zdjęcia, stuknij ikonę ikona x w jego prawym górnym rogu.

Potrzebujesz zgodnego telefonu iPhone lub iPada, aby używać Memoji.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak używać wyrażenia Tapback

 

Odpowiadanie na wiadomość wyrażeniami

Dzięki funkcji Tapback możesz szybko odpowiedzieć na wiadomość wyrażeniami, takimi jak kciuk w górę lub serce. W tym celu:

 1. Otwórz rozmowę w aplikacji Wiadomości.
 2. Stuknij dwukrotnie dymek wiadomości lub zdjęcie, aby udzielić odpowiedzi.
 3. Wybierz wyrażenie Tapback, które chcesz wysłać.

Możesz również używać funkcji Tapback w wiadomościach grupowych. Aby sprawdzić, kto odpowiedział wyrażeniem Tapback, stuknij je.

Telefon iPhone, na którym pokazano odręczną notatkę w aplikacji Wiadomości 

Wysyłanie wiadomości odręcznej

Możesz personalizować wiadomości, dodając do nich odręczne notatki. Znajomi i rodzina zobaczą animowaną wiadomość wyglądającą tak, jakby jej treść była pisana na bieżąco. Aby wysłać odręczną notatkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć nową wiadomość lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 2. Jeśli masz telefon iPhone, obróć go bokiem i stuknij ikonę ikona obracania na klawiaturze. Nie ma potrzeby obracania iPada bokiem, wystarczy stuknąć ikonę ikona obracania na klawiaturze.
 3. Napisz wiadomość lub wybierz jedną z opcji u dołu ekranu.
 4. Jeśli chcesz zacząć od nowa, stuknij opcję Cofnij lub Wyczyść. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Następnie stuknij przycisk Wyślij przycisk wysyłania wiadomości.
Data publikacji: