Używanie funkcji Oznaczenia w aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W aplikacji Mail możesz używać funkcji Oznaczenia, aby dodawać rysunki, tekst, podpis oraz inne elementy do załączonych zdjęć i plików PDF.

Pierwsze kroki

Dodawanie oznaczeń na załącznikach

Dzięki funkcji Oznaczenia możesz szybko podpisać plik PDF i wysłać go komuś. Możesz też napisać wiadomość lub narysować coś na zdjęciu i przesłać je. Oznaczeń możesz używać, gdy dodajesz załącznik do nowej wiadomości e-mail lub odpowiadasz na otrzymaną wiadomość.

Funkcji Oznaczenia można używać tylko na zdjęciach i plikach PDF.

     

Załączanie zdjęcia lub pliku PDF z oznaczeniami

  1. Otwórz aplikację Mail i stuknij przycisk .
  2. Stuknij dwa razy treść nowej wiadomości e-mail i stuknij opcję „Wstaw zdjęcie lub wideo” lub „Dodaj załącznik”.
  3. Znajdź zdjęcie lub plik PDF, który chcesz załączyć i oznaczyć, a następnie stuknij opcję Wybierz.
  4. Stuknij załącznik i wybierz opcję Oznaczenia.
  5. Wybierz narzędzie i dodaj oznaczenia na załączniku, a następnie stuknij opcję Gotowe.
  6. Wpisz treść wiadomości i stuknij opcję Wyślij.

Edytowanie otrzymanego zdjęcia lub pliku PDF za pomocą funkcji Oznaczenia

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z załącznikiem, możesz wprowadzić na nim zmiany i odesłać go bez wychodzenia z aplikacji Mail. Oto jak to zrobić:

  1. Stuknij załącznik, a następnie stuknij ikonę .
  2. Wybierz narzędzie i dodaj oznaczenia na załączniku, a następnie stuknij opcję Gotowe.
  3. Wpisz treść wiadomości i stuknij opcję Wyślij.

Narzędzia oznaczeń

W aplikacji Mail możesz umieszczać rysunki, tekst i podpis na zdjęciach oraz plikach PDF, a także wykonywać ich powiększenie. Jeśli zrobisz błąd, stuknij ikonę , aby go cofnąć. Aby usunąć oznaczenie, stuknij ikonę , a następnie stuknij tę część oznaczenia, którą chcesz usunąć.

Szkic

Użyj narzędzia Długopis, aby narysować coś bezpośrednio na zdjęciu lub pliku PDF. Stuknij przycisk , stuknij kolor, a potem narysuj coś na załączniku, używając palca. Stuknij inne narzędzie długopisu, aby zmienić szerokość linii.

Powiększenie

Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę , aby powiększyć fragment obrazu lub pliku PDF. Przeciągnij niebieską kropkę po krawędzi kółka, aby zwiększyć obszar, który chcesz powiększyć. Przeciągnij zieloną kropkę, żeby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie.

Dodawanie tekstu

Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę , aby dodać tekst. Wybierz kolor tekstu. Stuknij dwukrotnie pole tekstowe, aby pojawiła się klawiatura. Aby zmienić czcionkę lub rozmiar tekstu, stuknij ikonę . Przeciągnij pole tekstowe, aby dostosować jego położenie.

Podpisywanie dokumentów

Stuknij ikonę , następnie stuknij ikonę , podpisz się przy użyciu palca, a następnie stuknij opcję Gotowe. Jeśli masz już podpis, stuknij ikonę , a następnie stuknij swój podpis. Przeciągnij podpis, aby zmienić jego położenie, lub przeciągnij róg pola podpisu, aby zmienić jego rozmiar. Aby dodać lub usunąć podpisy, stuknij ikonę  , a następnie stuknij opcję Dodaj lub usuń podpis.

Więcej informacji

Data publikacji: