Uaktualnienie zabezpieczeń dla procesu mDNSResponder

Bieżące wersje produktów firmy Apple używają uaktualnionej wersji usługi Bonjour. Dla poprzednich wersji firma Apple wydała uaktualnienie zabezpieczeń.

Firma Apple wydała uaktualnienie zabezpieczeń dla procesu mDNSResponder — niskopoziomowego oprogramowania „open source”, które implementuje usługę Bonjour w produktach firmy Apple oraz produktach innych firm.

Których platform firmy Apple to dotyczy?

OS X:

  • Wersje wcześniejsze niż OS X El Capitan 10.11.1
  • Wersje wcześniejsze niż OS X Yosemite 10.10.5 z uaktualnieniem zabezpieczeń 2015-004 Yosemite
  • Wersje wcześniejsze niż OS X Mavericks 10.9.5 z uaktualnieniem zabezpieczeń 2015-007 Mavericks

Wersje systemu iOS wcześniejsze niż iOS 9.1

Wersje systemu watchOS wcześniejsze niż watchOS 2.1

Wersje oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort wcześniejsze niż 7.7.7 i 7.6.7

Czy kwestia ta dotyczy produktu innej firmy, którego używam?

Firma Apple porozumiała się z wieloma dostawcami w celu upewnienia się, że są oni świadomi dostępności tego uaktualnienia. 

W przypadku produktów firm innych niż Apple sugerujemy skontaktowanie się z dostawcą w celu ustalenia, czy kwestia ta dotyczy używanego produktu oraz czy dostawca uaktualnił już swój produkt.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: