Dodawanie zakładek do dokumentu w aplikacji Pages

Dowiedz się, jak dodawać zakładki i łącza do sekcji w dokumencie.

Zakładka wskazuje część dokumentu, do której być może trzeba się odwołać. Po dodaniu zakładek w dokumencie możesz utworzyć łącza, które pozwolą czytelnikom przejść do tych informacji za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli używasz stylów akapitu, aplikacja Pages automatycznie sugeruje zakładki, usprawniając ten proces.

Korzystanie z zakładek i łączy w aplikacji Pages dla Maca

Zanim rozpoczniesz, uaktualnij aplikację Pages do najnowszej wersji dostępnej w sklepie Mac App Store.

Dodawanie zakładki

 1. Kliknij, aby umieścić punkt wstawiania przed miejscem, w którym chcesz dodać zakładkę w tekście, albo zaznacz tekst, który chcesz oznaczyć zakładką.
 2. Kliknij przycisk dokumentu , po czym kliknij kartę Zakładki.
  Jeśli nie widać karty Zakładki, być może dokument jest dokumentem makiety strony, w którym nie można używać zakładek.
 3. Kliknij opcję Dodaj zakładkę. Zakładka pojawi się na liście Zakładki. 

Kiedy czytelnik kliknie zakładkę na liście Zakładki, aplikacja Pages automatycznie przeniesie go do tego miejsca w dokumencie.

Zmodyfikowanie tekstu dokumentu oznaczonego zakładką powoduje automatyczne uaktualnienie nazwy odpowiedniej zakładki. Aby nadać zakładce pseudonim, kliknij ją dwukrotnie na liście Zakładki i wprowadź nową nazwę.

Aby usunąć zakładkę, kliknij ją i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Tworzenie łącza do zakładki

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze. 
 2. Kliknij zaznaczony tekst, trzymając naciśnięty klawisz Control. Wybierz kolejno opcje Dodaj łącze > Zakładka.
 3. Upewnij się, że w menu podręcznym Łącze jest wybrana opcja Zakładka.
 4. Kliknij menu podręczne Zakładka i wybierz zakładkę, do której chcesz utworzyć łącze. Aplikacja Pages sugeruje zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu.
 5. Kliknij opcję Idź do zakładki. W dokumencie nastąpi przejście do lokalizacji połączonej zakładki.

Na liście Zakładki możesz śledzić łącza do wszystkich zakładek. W tym celu kliknij nazwę zakładki, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz opcję Użyj łącza.

Aby usunąć łącze, kliknij je z naciśniętym klawiszem Control i wybierz opcję Edycja łącza. Kliknij przycisk Usuń.
 

Zmienianie stylów akapitu używanych dla sugerowanych zakładek

Aplikacja Pages sugeruje zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu. Można wskazać preferowane style akapitu, tak aby aplikacja Pages oferowała najlepsze sugestie dla dokumentu. 

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze. 
 2. Kliknij zaznaczony tekst, trzymając naciśnięty klawisz Control. Wybierz kolejno opcje Dodaj łącze > Zakładka.
 3. Upewnij się, że w menu podręcznym Łącze jest wybrana opcja Zakładka.
 4. Kliknij menu podręczne Zakładka i wybierz opcję Konfiguruj sugestie. Jeśli wcześniej skonfigurowano sugestie, wybierz opcję Zarządzaj sugestiami.
 5. Wybierz style akapitu, które aplikacja Pages ma automatycznie sugerować w menu podręcznym Zakładka. Kliknij przycisk Gotowe.

Korzystanie z zakładek i łączy w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zanim rozpoczniesz, uaktualnij aplikację Pages do najnowszej wersji dostępnej w sklepie App Store.

Dodawanie zakładki

Stuknij, aby umieścić punkt wstawiania przed miejscem, w którym chcesz dodać zakładkę w tekście, albo zaznacz tekst, który chcesz oznaczyć zakładką. 

 • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij opcję Wstaw. Aby opcja Wstaw była wyświetlana, może być konieczne stuknięcie ikony . Wybierz opcję Zakładka.
 • Na iPadzie stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Zakładka. 

Zmodyfikowanie tekstu dokumentu oznaczonego zakładką powoduje automatyczne uaktualnienie nazwy odpowiedniej zakładki. Aby nadać pseudonim zakładce lub całkowicie ją usunąć, stuknij kolejno opcje  > Zakładka, po czym stuknij opcję Edycja. Aby zmienić nazwę zakładki, stuknij ją. Aby usunąć zakładkę, stuknij ikonę . Aby zachować zmiany, stuknij przycisk Gotowe.

Tworzenie łącza do zakładki

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze.
 2. Stuknij opcję Łącze. Aby ta opcja była wyświetlana, może być konieczne stuknięcie ikony .
 3. Stuknij opcję Łącze do i wybierz opcję Zakładka.
 4. Stuknij opcję Zakładka i wybierz zakładkę, do której chcesz utworzyć łącze. Aplikacja Pages sugeruje zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu.
 5. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij ikonę .
  Na iPadzie stuknij poza komunikatem.
   

Zmienianie stylów akapitu używanych dla sugerowanych zakładek

Aplikacja Pages sugeruje zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu. Możesz wskazać preferowany styl akapitu, tak aby aplikacja Pages oferowała najlepsze sugestie dla dokumentu. 

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze.
 2. Stuknij opcję Łącze. Aby wyświetlić tę opcję, może być konieczne stuknięcie strzałki w prawo.
 3. Stuknij opcję Łącze do i wybierz opcję Zakładka.
 4. Stuknij kolejno opcje Zakładka > Konfiguruj sugestie. Jeśli wcześniej skonfigurowano sugestie, stuknij opcję Zarządzaj sugestiami.
 5. Wybierz style akapitu, które aplikacja Pages ma automatycznie sugerować w menu podręcznym Zakładka. Jeśli widać ikonę , dany styl akapitu jest wybrany.
 6. Stuknij opcję Wróć i dokończ konfigurowanie łącza.
   
Data publikacji: