Tworzenie łączy do innych części dokumentu w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac

Utwórz łącze do tekstu w dokumencie edytora tekstu za pomocą zakładek oraz łącze do innych stron w dokumencie makiety strony.

Tworzenie łączy do innych części dokumentu w aplikacji Pages na komputer Mac

W dokumencie edytora tekstu można użyć zakładek w celu utworzenia łącza między tekstem treści w jednej części dokumentu a tekstem w innych częściach dokumentu. Nie można oznaczać zakładką tekstu znajdującego się w polach tekstowych i kształtach.

W dokumencie makiety strony można utworzyć łącze między tekstem dokumentu a innymi stronami dokumentu.

Tworzenie łącza do innej części dokumentu edytora tekstu

 1. Stuknij dokument w miejscu, w którym chcesz dodać zakładkę, albo zaznacz tekst, który chcesz oznaczyć zakładką.
 2. Kliknij przycisk Dokument , po czym kliknij kartę Zakładki. Jeśli jej nie widać, być może dokument jest dokumentem makiety strony.
 3. Kliknij opcję Dodaj zakładkę. Zakładka pojawi się na liście Zakładki.
 4. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze. 
 5. Kliknij zaznaczony tekst, trzymając naciśnięty klawisz Control. Wybierz kolejno opcje Dodaj łącze > Zakładka.
 6. Kliknij menu podręczne Zakładka i wybierz zakładkę, do której chcesz utworzyć łącze. Aplikacja Pages sugeruje również zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu. Możesz zmienić style akapitów sugerowane przez aplikację Pages.
 7. Kliknij opcję Idź do zakładki. W dokumencie nastąpi przejście do lokalizacji połączonej zakładki.

Na liście Zakładki możesz śledzić łącza do wszystkich zakładek. W tym celu kliknij nazwę zakładki, trzymając naciśnięty klawisz Control, i wybierz opcję Użyj łącza.

Aby usunąć łącze, kliknij je z naciśniętym klawiszem Control, wybierz opcję Edycja łącza, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Tworzenie łącza do innej strony dokumentu makiety strony

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze. 
 2. Kliknij zaznaczony tekst, trzymając naciśnięty klawisz Control. Wybierz kolejno opcje Dodaj łącze > Strona.
 3. Kliknij menu podręczne Strona i wybierz stronę, do której chcesz utworzyć łącze. 
 4. Kliknij opcję Idź do strony. W dokumencie nastąpi przejście do lokalizacji połączonej strony.

Tworzenie łączy do innych części dokumentu w aplikacji Pages na telefonie iPhone i iPadzie

W dokumencie edytora tekstu można użyć zakładek w celu utworzenia łącza między tekstem treści w jednej części dokumentu a tekstem w innych częściach dokumentu. Nie można oznaczać zakładką tekstu znajdującego się w polach tekstowych i kształtach.

W dokumencie makiety strony można utworzyć łącze między tekstem dokumentu a innymi stronami dokumentu.

Tworzenie łącza do innej części dokumentu edytora tekstu

Jeśli podczas dodawania zakładki nie widać karty Zakładki, być może dokument jest dokumentem makiety strony.

 1. Stuknij dokument w miejscu, w którym chcesz dodać zakładkę, albo zaznacz tekst, który chcesz oznaczyć zakładką:
  • Na telefonie iPhone stuknij opcję Wstaw. Aby wyświetlić tę opcję, może być konieczne stuknięcie strzałki w prawo . Wybierz opcję Zakładka. 
  • Na iPadzie stuknij przycisk Wstaw  na pasku skrótów nad klawiaturą, a następnie stuknij opcję Zakładka.
 2. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze.
 3. Stuknij opcję Łącze. Aby wyświetlić tę opcję, może być konieczne stuknięcie strzałki w prawo .
 4. Stuknij opcję Łącze do i wybierz opcję Zakładka.
 5. Stuknij opcję Zakładka i wybierz zakładkę, do której chcesz utworzyć łącze. Aplikacja Pages sugeruje zakładki na podstawie użytych w dokumencie stylów akapitu. Dowiedz się, jak zmienić style akapitów sugerowane przez aplikację Pages na telefonie iPhone i iPadzie.
 6. Zamknij ustawienia:
  • Na telefonie iPhone stuknij strzałkę w dół .
  • Na iPadzie stuknij dokument. 

Aby nadać pseudonim zakładce lub całkowicie ją usunąć, stuknij kolejno opcje  > Zakładka, po czym stuknij opcję Edycja. Aby zmienić nazwę zakładki, stuknij ją. Aby usunąć zakładkę, stuknij ikonę . Aby zachować zmiany, stuknij przycisk Gotowe.

Tworzenie łącza do innej strony dokumentu makiety strony

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w łącze. 
 2. Stuknij opcję Łącze. Aby wyświetlić tę opcję, może być konieczne stuknięcie strzałki w prawo .
 3. Stuknij opcję Łącze do i wybierz opcję Strona.
 4. Stuknij miniaturkę strony, a następnie wybierz numer strony, do której chcesz utworzyć łącze.
 5. Zamknij ustawienia:
  • Na telefonie iPhone stuknij strzałkę w dół .
  • Na iPadzie stuknij dokument. 
Data publikacji: