Przygotowywanie się na przejście na usługę Apple School Manager

Przygotuj swoją szkołę na przejście z programów Apple Deployment Program na usługę Apple School Manager.

Szkoły, które obecnie korzystają z programów Apple Deployment Program (Device Enrollment Program lub program zakupów grupowych VPP — Volume Purchase Program) mogą przejść na usługę Apple School Manager. 

Apple School Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników. Usługa Apple School Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii, administratorach IT, prowadzących i pracownikach.

Przeczytaj te informacje, zanim przeprowadzisz konwersję na usługę Apple School Manager.

Zapraszanie kupujących w programie zakupów grupowych do usługi Apple School Manager

Twoja szkoła może już mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie VPP. Jeśli w Twojej szkole używane są takie konta, to po przejściu na usługę Apple School Manager musisz zaprosić każde z nich oddzielnie. Dowiedz się jak zapraszać kupujących w programie VPP do usługi Apple School Manager.

Wybieranie domeny na potrzeby zarządzanych kont Apple ID

Gdy przekonwertujesz swoje konto programów Apple Deployment Program na usługę Apple School Manager, zobaczysz prośbę o wpisanie adresu witryny internetowej swojej szkoły. Usługa Apple School Manager używa tej witryny jako domyślnej domeny dla zarządzanych kont Apple ID. Jeśli na przykład wpiszesz adres www.mojaszkola.edu, to zarządzane konta Apple ID będą miały adresy uczen@appleid.mojaszkola.edu.

Jeśli domena witryny internetowej jest inna od domeny poczty e-mail, to zalecamy podanie domeny poczty e-mail. Administrator usługi Apple School Manager może zmienić domyślną domenę po konwersji.

Więcej informacji

Data publikacji: