Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.2.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.2.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

tvOS 9.2.1

 • Serwery proxy środowiska CFNetwork

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze obsługi żądań HTTP i HTTPS występował wyciek informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1801: Alex Chapman i Paul Stone z Context Information Security

 • CommonCrypto

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: procedury obsługi wartości zwracanych w bibliotece CCCrypt zawierały błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania długością klucza.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1802: Klaus Rodewig

 • CoreCapture

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1803: Ian Beer z Google Project Zero, użytkownik daybreaker w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja mogła być w stanie odczytać pamięć jądra.

  Opis: rozwiązano sytuację wyścigu przez ulepszenie mechanizmu blokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1807: Ian Beer z Google Project Zero

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1808: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro

 • ImageIO

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1811: Lander Brandt (@landaire)

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1817: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1818: Juwei Lin z TrendMicro, sweetchip@GRAYHASH w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  Wpis uaktualniono 13 grudnia 2016 r.

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie mechanizmu blokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1814: Juwei Lin z TrendMicro

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1819: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1813: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1823: Ian Beer z zespołu Project Zero firmy Google

  CVE-2016-1824: Marco Grassi (@marcograss) z KeenLab (@keen_lab), Tencent

  CVE-2016-4650: Peter Pi z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Jądro

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1827: Brandon Azad

  CVE-2016-1828: Brandon Azad

  CVE-2016-1829: CESG

  CVE-2016-1830: Brandon Azad

 • Biblioteka libc

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja mogła spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1832: Karl Williamson

 • libxml2

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1833: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1834: Apple

  CVE-2016-1836: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

  CVE-2016-1837: Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

  CVE-2016-1838: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1839: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1840: Kostya Serebryany

 • libxslt

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1841: Sebastian Apelt

 • OpenGL

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1847: Tongbo Luo i Bo Qu z Palo Alto Networks

 • WebKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować ujawnienie danych z innej witryny.

  Opis: naprawiono błąd z niewystarczającym śledzeniem wad podczas przetwarzania obrazów SVG przez ulepszenie mechanizmu śledzenia wad.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1858: anonimowy badacz

 • WebKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1854: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1855: Tongbo Luo i Bo Qu z firmy Palo Alto Networks

  CVE-2016-1856: użytkownik lokihardt w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1857: Jeonghoon Shin@A.D.D, Liang Chen, Zhen Feng, użytkownik wushi z firmy KeenLab, Tencent w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • WebKit — element canvas

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1859: Liang Chen, użytkownik wushi z firmy KeenLab, Tencent w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: