Dodawanie zdjęć do projektu w aplikacji Zdjęcia dla systemu OS X

Dowiedz się, jak za pomocą paska bocznego w aplikacji Zdjęcia dodawać zdjęcia do projektu metodą przeciągania i upuszczania.

Po utworzeniu projektu w aplikacji Zdjęcia, takiego jak książka lub pokaz slajdów, możesz dodać do niego więcej zdjęć, przeciągając je i upuszczając za pomocą paska bocznego.

Najpierw upewnij się, że pasek boczny jest widoczny po lewej stronie okna aplikacji Zdjęcia. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Z menu Widok wybierz opcję Pokaż pasek boczny. 
  • Naciśnij klawisze Command-Option-S.

Gdy pasek boczny jest widoczny, widać na nim wszystkie albumy i projekty. Oto jak dodawać zdjęcia do projektu:

  1. Wybierz album na pasku bocznym. Może to być jeden z utworzonych albumów lub album Wszystkie zdjęcia.
  2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać do projektu. Aby zaznaczyć kilka zdjęć, kliknij je z naciśniętym klawiszem Command.
  3. Przeciągnij zaznaczone zdjęcia na pasek boczny i upuść je w wybranym projekcie.
Data publikacji: