Bezprzewodowy roaming w systemie macOS dla klientów korporacyjnych

Dowiedz się, jak system macOS obsługuje roaming między punktami dostępu w sieci bezprzewodowej.

Funkcja roamingu w systemie macOS pomaga administratorom systemu utrzymywać łączność komputera Mac z siecią biurową, gdy jest on przenoszony między różnymi miejscami w jej obrębie.


Próg wyzwalania

Próg wyzwalania to minimalny poziom sygnału wymagany przez urządzenie klienckie w celu utrzymania bieżącego połączenia.  

Urządzenie klienckie z systemem macOS monitoruje i utrzymuje bieżące połączenie z punktem dostępu o identyfikatorze BSSID, dopóki wskaźnik siły odbieranego sygnału (RSSI) nie przekroczy progu -75 dBm. Gdy wskaźnik RSSI przekroczy ten próg, system macOS przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu identyfikatorów BSSID kandydatów roamingowych dla bieżącej sieci ESSID.

Próg ten należy wziąć pod uwagę w kontekście nakładania się sygnału pomiędzy komórkami bezprzewodowymi. System macOS utrzymuje połączenie do progu -75 dBm, ale komórki 5 GHz są zaprojektowane z nałożeniem -67 dBm. Te urządzenia klienckie zachowają połączenie z bieżącym punktem BSSID dłużej, niż można się tego spodziewać.

Należy również wziąć pod uwagę sposób pomiaru nakładania się komórek. Anteny komputerów różnią się w zależności od modelu i widzą inne granice komórek, niż można się tego spodziewać. Zawsze najlepiej jest używać urządzenia docelowego podczas pomiaru nakładania się komórek.


Kryteria wyboru pasma, sieci i kandydatów roamingowych

System macOS domyślnie zawsze wybiera pasmo 5 GHz, a nie 2,4 GHz. Dzieje się tak, o ile RSSI dla sieci 5 GHz wynosi co najmniej -68 dBm, a obciążenie sieci nie jest nadmierne.

System macOS uwzględnia udostępniane przez sieci informacje o wykorzystaniu kanałów i liczbie powiązanych klientów. System macOS używa tych informacji wraz z pomiarami siły sygnału (RSSI) do oceny potencjalnych sieci. Sieci o wyższym wyniku oferują lepszą jakość działania Wi-Fi.

Jeśli wiele sieci 5 GHz otrzyma ten sam wynik, system macOS wybierze sieć na podstawie następujących kryteriów:

  • Standard 802.11ax jest preferowany w stosunku do standardu 802.11ac.
  • Standard 802.11ac jest preferowany w stosunku do standardu 802.11n lub 802.11a.
  • Standard 802.11n jest preferowany w stosunku do standardu 802.11a.
  • Szerokość kanału 80 MHz jest preferowana w stosunku do szerokości 40 MHz lub 20 MHz.
  • Szerokość kanału 40 MHz jest preferowana w stosunku do szerokości 20 MHz.

System macOS Monterey obsługuje standard 802.11k na komputerach Mac z czipem Apple Silicon.

Wcześniejsze wersje systemu macOS nie obsługują standardu 802.11k, ale współpracują z sieciami, które mają włączoną obsługę standardu 802.11k.

System macOS wybiera docelowy punkt BSSID, którego zgłaszany wskaźnik RSSI wynosi 12 dB lub więcej niż wskaźnik RSSI obecnego punktu BSSID. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy urządzenie klienckie z systemem macOS jest bezczynne lub przesyła/odbiera dane.


Wydajność roamingu

Wydajność roamingu opisuje, ile czasu potrzebuje urządzenie kliencie na pomyślne uwierzytelnienie nowego punktu BSSID.

Znalezienie prawidłowej sieci i odpowiedniego punktu dostępu to tylko część procesu. Urządzenie klienckie musi zakończyć proces roamingu szybko i bez przerw, aby użytkownik nie doświadczył przestojów. Roaming obejmuje uwierzytelnienie urządzenia klienckiego w nowym punkcie BSSID oraz anulowanie uwierzytelnienia w bieżącym punkcie BSSID. Metoda uwierzytelniania i zabezpieczenia określa, jak szybko można to zrobić. 

Na początku uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X wymaga od urządzenia klienckiego ukończenia całej wymiany kluczy EAP. Następnie może ono wycofać uwierzytelnienie bieżącego punktu BSSID. W zależności od infrastruktury uwierzytelniania środowiska może to zająć kilka sekund. Użytkownicy końcowi mogą doświadczyć nagłej przerwy w świadczeniu usług.

System macOS obsługuje statyczne buforowanie identyfikatora klucza głównego parowania (PMKID), aby pomóc zoptymalizować roaming między punktami BSSID w tej samej sieci ESSID. System macOS nie obsługuje szybkiego przejścia BSS (znanego również jako 802.11r). Nie trzeba wdrażać dodatkowych punktów SSID w celu obsługi systemu macOS, ponieważ macOS współpracuje ze standardem 802.11r.

System macOS Monterey obsługuje standardy 802.11r i 802.11v na komputerach Mac z czipem Apple Silicon.

System macOS obsługuje statyczne buforowanie identyfikatora klucza głównego parowania (PMKID), aby pomóc zoptymalizować roaming między punktami BSSID w tej samej sieci ESSID. Wcześniejsze wersje systemu macOS nie obsługują szybkiego przejścia BSS (znanego również jako 802.11r). Wcześniejsze wersje systemu macOS współpracują ze standardem 802.11r, dzięki czemu nie trzeba wdrażać dodatkowych sieci SSID.


Mierzenie wskaźnika RSSI urządzenia klienckiego

System macOS oferuje kilka wbudowanych narzędzi, które przeprowadzają skanowanie w celu pomiaru wskaźnika RSSI.

Aby poznać wskaźnik RSSI powiązanej sieci, przytrzymaj klawisz Option i kliknij menu Wi-Fi .

Menu opcji paska menu Wi-Fi w systemie macOS

Aby poznać wskaźnik RSSI sieci w środowisku urządzenia klienckiego, użyj Diagnostyki sieci bezprzewodowej. Aby otworzyć Diagnostykę sieci bezprzewodowej, kliknij menu Wi-Fi  z wciśniętym klawiszem Option, a następnie wybierz opcję Otwórz Diagnostykę sieci bezprzewodowej. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Okno > Skanowanie, aby wyszukać wszystkie pobliskie sieci bezprzewodowe i zmierzyć ich wskaźniki RSSI.

Okno wyników Diagnostyki sieci bezprzewodowej

Data publikacji: