Pierwsze kroki w aplikacji Keynote Live

Za pomocą aplikacji Keynote możesz odtworzyć prezentację przez Internet, dzięki czemu wszyscy mogą ją oglądać w tym samym czasie — na własnych urządzeniach, przebywając w dowolnym miejscu.

Przed rozpoczęciem

Aby odtworzyć prezentację online za pomocą aplikacji Keynote Live, musisz wykonać uaktualnienie do najnowszej wersji aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac albo użyć aplikacji Keynote w witrynie iCloud.com. Musisz również zalogować się w usłudze iCloud na urządzeniu i przesłać prezentację do usługi iCloud Drive.

Możesz zaprosić nawet 500 widzów w dowolnym miejscu lub 35 widzów w lokalnej sieci Wi-Fi. Aby obejrzeć prezentację, widzowie potrzebują przeglądarki internetowej lub najnowszej wersji aplikacji Keynote. Nie muszą natomiast mieć konta w usłudze iCloud.

Jeśli prezentacja Keynote jest w folderze udostępnionym, przenieś ją do innego folderu w usłudze iCloud Drive, którego nie udostępniasz, lub przestań udostępniać folder, aby użyć aplikacji Keynote Live.


Uruchamianie prezentacji na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. W aplikacji Keynote otwórz prezentację. Stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Użyj Keynote Live, a następnie opcję Dalej. Zostanie utworzone łącze Keynote Live dla prezentacji.
 3. Stuknij opcję Zaproś oglądających. Wybierz usługę, za pośrednictwem której chcesz wysłać zaproszenie, i dodaj widzów. Stuknij opcję Wyślij lub Opublikuj. Możesz również skopiować łącze do prezentacji i wkleić je w dowolnym miejscu.
 4. Jeśli chcesz, aby widzowie musieli podać hasło w celu dołączenia do prezentacji, stuknij opcję Więcej opcji. Stuknij opcję Dodaj hasło, a następnie wprowadź hasło i stuknij opcję Gotowe. Upewnij się, że wszyscy zaproszeni widzowie otrzymali hasło.
 5. Jeśli widzowie są gotowi do oglądania, stuknij opcję Odtwórz teraz. Jeśli chcesz rozpocząć prezentację kiedy indziej, stuknij opcję Odtwórz później. Jeśli stukniesz opcję Odtwórz później, możesz zaprosić więcej widzów albo dodać lub zmienić hasło w aplikacji Keynote Live. Gdy chcesz odtworzyć prezentację, stuknij przycisk Odtwórz na pasku narzędzi, a następnie stuknij opcję Odtwórz w Keynote Live.

Gdy odtwarzasz prezentację na telefonie iPhone lub iPadzie za pomocą aplikacji Keynote Live, możesz używać funkcji wyróżniania, aby rysować na slajdach. 


Uruchamianie prezentacji na komputerze Mac

 1. Kliknij przycisk Keynote Live  na pasku narzędzi.
 2. Kliknij opcję Dalej. Zostanie utworzone łącze Keynote Live dla prezentacji.
 3. Kliknij opcję Zaproś oglądających. Wybierz usługę, za pośrednictwem której chcesz wysłać zaproszenie, i dodaj widzów. Kliknij opcję Wyślij lub Opublikuj. Możesz również skopiować łącze do prezentacji i wkleić je w dowolnym miejscu.
 4. Jeśli chcesz, aby widzowie musieli podać hasło w celu dołączenia do prezentacji, kliknij opcję Więcej opcji. Wybierz opcję Wymagaj hasła, a następnie wprowadź hasło i kliknij opcję Ustaw hasło. Upewnij się, że wszyscy zaproszeni widzowie otrzymali hasło.
 5. Jeśli widzowie są gotowi do oglądania, kliknij opcję Odtwórz teraz. Jeśli chcesz rozpocząć prezentację kiedy indziej, kliknij opcję Odtwórz później. Jeśli klikniesz opcję Odtwórz później, możesz zaprosić więcej widzów albo dodać lub zmienić hasło w aplikacji Keynote Live. Gdy chcesz odtworzyć prezentację, kliknij przycisk Odtwórz na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Odtwórz w Keynote Live.
  Odtwarzanie w oknie nie jest dostępne podczas korzystania z aplikacji Keynote Live.


Uruchamianie prezentacji za pomocą aplikacji Keynote dla iCloud

 1. Po otwarciu prezentacji kliknij przycisk Narzędzia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Użyj Keynote Live. Kliknij opcję Dalej. W witrynie iCloud.com zostanie utworzone łącze do Twojej prezentacji. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do łącza — kliknij przycisk Narzędzia , a następnie kliknij opcję Ustawienia Keynote Live.
 2. Jeśli chcesz, aby widzowie musieli podać hasło w celu dołączenia do prezentacji, kliknij opcję Więcej opcji. Kliknij opcję Dodaj hasło, a następnie wprowadź hasło i kliknij opcję Ustaw hasło. 
 3. Kliknij opcję Zaproś oglądających. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić, a następnie kliknij opcję Wyślij. Możesz również skopiować łącze do prezentacji i wkleić je w dowolnym miejscu.
 4. Jeśli widzowie są gotowi do oglądania, kliknij opcję Odtwórz teraz. Jeśli chcesz rozpocząć prezentację kiedy indziej, kliknij opcję Odtwórz później. Jeśli klikniesz opcję Odtwórz później, możesz zaprosić więcej widzów albo dodać lub zmienić hasło w aplikacji Keynote Live. Gdy chcesz odtworzyć prezentację, kliknij przycisk Odtwórz na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Odtwórz w Keynote Live.


Informacje o odtwarzaniu prezentacji

Jeśli prezentacja została już wcześniej udostępniona, a inne osoby mają uprawnienia do jej edytowania, mogą one ją edytować w Twojej obecności. Osoby oglądające prezentację nie będą mogły wyświetlić nowych zmian, chyba że prezentacja zostanie uruchomiona ponownie. Tylko Ty możesz używać aplikacji Keynote Live do wyświetlania prezentacji będącej Twoją własnością, nawet wtedy, gdy udostępnisz ją uczestnikom.

Gdy używasz aplikacji Keynote Live do odtwarzania prezentacji, slajdy są eksportowane do usługi iCloud jako pliki tymczasowe. Aby zagwarantować płynne odtwarzanie, wszystkie pliki są przesyłane strumieniowo na urządzenia widzów, gdy uruchomisz prezentację. Dostęp do plików mogą uzyskać wyłącznie widzowie posiadający łącze Keynote Live (i hasło, jeśli zostało ustawione).


Używanie aplikacji Keynote Remote z aplikacją Keynote Live

Jeśli chcesz używać aplikacji Keynote Remote do sterowania prezentacjami Keynote Live, musisz najpierw uruchomić prezentację za pomocą aplikacji Keynote Live. Po uruchomieniu prezentacji możesz zdalnie dołączyć do prezentacji i nią sterować.

Jeśli uruchomisz prezentację zdalnie, możesz korzystać wyłącznie z odtwarzania lokalnego. 

Za pomocą aplikacji Keynote Remote można sterować wyłącznie aplikacją Keynote Live, gdy prezentacja zostanie uruchomiona za pomocą aplikacji Keynote telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac.


Wyłączanie aplikacji Keynote Live

Jeśli nie chcesz, aby inne osoby miały dostęp do prezentacji, wyłącz aplikację Keynote Live:

 • Jeśli prezentacja jest otwarta na telefonie iPhone lub iPadzie, stuknij przycisk Więcej , a następnie opcję Ustawienia Keynote Live. Stuknij opcję Wyłącz Keynote Live.
 • Jeśli prezentacja jest otwarta na komputerze Mac, kliknij przycisk Keynote Live  na pasku narzędzi. Kliknij opcję Wyłącz Keynote Live.
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Keynote dla iCloud, kliknij przycisk Narzędzia , a następnie wybierz opcję Ustawienia Keynote Live. Kliknij opcję Wyłącz Keynote Live.

Gdy wyłączysz aplikację Keynote Live, łącze do prezentacji przestanie działać. Jeśli ponownie włączysz aplikację Keynote Live dla tej prezentacji, łącze znowu zacznie działać.

Data publikacji: