Jeśli aplikacja iMovie nie działa na komputerze Mac

Dowiedz się, co zrobić, gdy aplikacja iMovie nie otwiera się, nie możesz odtworzyć projektu lub występują inne związane z nią problemy.

Wykonaj poniższe procedury rozwiązywania problemów w podanej kolejności

Po wykonaniu każdego kroku, sprawdź w aplikacji iMovie, czy problem został rozwiązany. 

Uruchom ponownie komputer Mac

Z menu Apple () wybierz polecenie Uruchom ponownie.

Wyzeruj pamięć NVRAM

Jeśli używasz z aplikacją iMovie zewnętrznego urządzenia, takiego jak kamera, wyzeruj pamięć NVRAM:

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne oprócz klawiatury i myszy.
 3. Wyzeruj pamięć NVRAM.
 4. Otwórz aplikację iMovie i spróbuj wywołać ponownie problem.
  • Jeśli aplikacja iMovie działa, podłączaj urządzenia po kolei, aż problem zostanie ponownie wywołany. Jeśli będzie to konieczne, ponownie uruchom komputer Mac po podłączeniu urządzenia. 
  • Jeśli aplikacja iMovie nadal nie działa, konieczne może być uaktualnienie oprogramowania sprzętowego lub oddanie urządzenia do serwisu.

Uaktualnij system macOS oraz aplikację iMovie

Wybierz kolejno opcje menu Apple () > App Store i kliknij pozycję Uaktualnienia. Jeśli uaktualnienie aplikacji iMovie jest dostępne, pobierz je i zainstaluj.

Sprawdź zgodność kamery i formatu multimediów

Upewnij się, że używana kamera i formaty multimediów są zgodne z aplikacją iMovie. Jeśli kamera nie znajduje się na liście lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z producentem sprzętu, aby uzyskać wsparcie

Jeśli z komputerem Mac używasz interfejsu wideo innej firmy, sprawdź, czy producent udostępnił uaktualnienia oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego dla tego urządzenia.

Wykonaj test z użyciem nowej biblioteki i projektu

Możesz utworzyć nową bibliotekę i wykonać test projektu, aby sprawdzić, czy problem jest związany z biblioteką, projektem czy aplikacją iMovie. Najpierw utwórz nową bibliotekę:

 1. Zamknij aplikację iMovie.
 2. Z naciśniętym klawiszem Option kliknij aplikację iMovie w Docku lub kliknij dwukrotnie aplikację iMovie w folderze Aplikacje.
 3. W oknie Otwórz bibliotekę kliknij pozycję Nowa, aby utworzyć nową bibliotekę.
 4. Nadaj bibliotece testowej nazwę „Test iMovie Library” i zachowaj ją na biurku.

Następnie utwórz projekt testowy za pomocą wbudowanego szablonu zwiastunów i wyeksportuj jako plik wideo aplikacji QuickTime:

 1. W aplikacji iMovie kliknij pozycję Projekty, aby wrócić do widoku Projekty.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy zwiastun, kliknij szablon zwiastuna Film akcji, a następnie kliknij opcję Utwórz.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Udostępnij > Plik, kliknij pozycję Dalej, nazwij plik „Finish Line” i zachowaj plik wideo na biurku.

Następnie zaimportuj plik wideo aplikacji QuickTime do nowego projektu w nowej bibliotece:

 1. Kliknij pozycję Projekty, aby wrócić do widoku Projekty. Kliknij przycisk OK w oknie.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy film.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Importuj multimedia i kliknij pozycję Biurko na pasku bocznym okna Importuj. Zaznacz plik „Finish Line.mov” na liście i kliknij przycisk Importuj zaznaczone.
 4. Wybierz klip w przeglądarce i naciśnij klawisz E, aby dodać go do linii czasowej.
 5. Spróbuj odtworzyć błąd. Przykładowo jeśli aplikacja iMovie zamykała się podczas dodawania przejścia, spróbuj dodać przejście do linii czasowej.

Jeśli nowa biblioteka i projekt działają poprawnie, problem dotyczył oryginalnej biblioteki lub projektu. Spróbuj odtworzyć poprzednią wersję oryginalnej biblioteki z aplikacji Time Machine lub innego backupu.

Zresetuj aplikację iMovie

Zresetuj aplikację iMovie do ustawień domyślnych. Ta czynność nie ma wpływu na biblioteki.

Ponownie zainstaluj aplikację iMovie

Usuń aplikację iMovie, a następnie pobierz ją i ponownie zainstaluj. Ta czynność nie ma wpływu na biblioteki.

Co robić, jeśli problem nie został rozwiązany?


Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: