Pomoc dotycząca aplikacji iMovie

Jeśli aplikacja iMovie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe proste czynności, aby rozwiązać problem. 

Zanim wykonasz czynności opisane w tym artykule upewnij się, że masz aktualne kopie zapasowe swoich bibliotek i multimediów, a także kopię zapasową aplikacji iMovie.

Opisane czynności mogą nie dotyczyć Twojego problemu i nie są wyczerpujące.

1. Uruchom ponownie komputer.

Ponowne uruchomienie komputera powoduje zresetowanie zasobów systemowych dotyczących aplikacji iMovie. To najprostsza czynność, jaką możesz wykonać w celu rozwiązania problemów z aplikacją iMovie. 

2. Upewnij się, że aplikacja iMovie jest aktualna.

Jeśli pracujesz nad projektem, unikaj aktualizowania i uaktualniania aplikacji iMovie aż do momentu zakończenia pracy. Zakończ projekt w bieżącej wersji aplikacji iMovie lub upewnij się, że masz aktualne kopie zapasowe swoich wydarzeń, projektów i aplikacji iMovie. Mając kopie zapasowe, będziesz mieć pewność, że Twoje dane i aplikacja pozostaną niezmienione, jeśli uaktualnienie lub aktualizacja do najnowszej wersji aplikacji iMovie nie rozwiąże problemu.

Mac App Store: Uaktualnianie programów

3. Zapoznaj się z dokumentacją aplikacji iMovie.

Aby sprawdzić, czy aplikacja iMovie działa poprawnie, zawsze warto zapoznać się z dokumentacją i upewnić się, że dobrze rozumiesz, jakich rezultatów oczekujesz po wykonaniu danych czynności w tej aplikacji. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją może wyeliminować potencjalne problemy i zaoszczędzić Ci dużo czasu.

Aby sprawdzić, jak uzyskać dostęp do Pomocy aplikacji iMovie, zobacz Pomoc iMovie.

4. Upewnij się, że Twoja kamera współpracuje z aplikacją iMovie.

Upewnij się, że używasz obsługiwanej kamery.

5. Ustal przyczynę problemu przy użyciu innego konta użytkownika.

6. Utwórz nową bibliotekę.

Aby ustalić przyczynę problemu z biblioteką, możesz utworzyć nową, pustą bibliotekę podczas otwierania aplikacji iMovie. W ten sposób sprawdzisz, czy aplikacja iMovie funkcjonuje poprawnie z nową biblioteką. Następnie możesz otwierać i zamykać biblioteki po kolei, aż uda Ci się odtworzyć problem i zidentyfikować nieprawidłowo działającą bibliotekę.

Aby utworzyć nową bibliotekę, zamknij aplikację iMovie. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Option i kliknij ikonę aplikacji iMovie w Docku, a następnie kliknij opcję Nowa, aby utworzyć nową bibliotekę.

7. Wykonaj test ze sprawdzonym plikiem multimedialnym.

Sprawdzony plik multimedialny to plik, który cały czas działa poprawnie. Może to być plik z poprzedniego projektu, który na pewno działa zgodnie z oczekiwaniami.

Użycie sprawdzonego pliku, takiego jak plik h.264 lub MPEG-4 z przykładowych plików programu QuickTime, może pomóc Ci ustalić, czy problem jest związany z plikiem multimedialnym, z którym próbujesz pracować. Jeśli sprawdzony plik multimedialny działa prawidłowo w aplikacji iMovie, a inny zaimportowany plik — nie, może to oznaczać, że problem dotyczy zaimportowanego pliku. Możliwe, że koniecznie będzie ponowne pobranie go z oryginalnego źródła lub że nie jest on obsługiwany przez aplikację iMovie. Dowiedz się więcej o obsługiwanych kamerach.

8. Usuń i ponownie zainstaluj aplikację iMovie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania i ponownej instalacji aplikacji iMovie, dowiedz się więcej o instalowaniu, uaktualnianiu i odinstalowywaniu programów w systemie OS X El Capitan.

Data publikacji: