Pomoc dotycząca aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Jeśli aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS nie otwiera się lub nie działa tak, jak powinna, wykonaj następujące czynności.

Utwórz backup biblioteki

Przed wykonaniem którejkolwiek z poniższych czynności warto utworzyć backup biblioteki zdjęć — nawet jeśli używasz usługi Zdjęcia iCloud. Można w tym celu użyć programu Time Machine lub rozwiązania innej firmy do backupów albo skopiować bibliotekę na dysk zewnętrzny. Domyślnie biblioteka zdjęć jest przechowywana w folderze Obrazki w folderze domowym.

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia jest aktualne

Aplikacja Zdjęcia to część systemu operacyjnego komputera Mac. Wielu problemów można uniknąć (lub rozwiązać je), używając najnowszej wersji systemu macOS. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu oprogramowania na komputerze Mac.

Jeśli w aplikacji Zdjęcia używasz obrazów w formacie RAW, dowiedz się więcej o formatach RAW cyfrowych aparatów fotograficznych obsługiwanych przez systemy iOS, iPadOS i macOS.

Jeśli nie widać zdjęć i wideo w przeglądarce mediów

Przeglądarka mediów pozwala używać obrazów z biblioteki zdjęć w innych aplikacjach, takich jak Pages czy iMovie. W przeglądarce mediów jest wyświetlana tylko zawartość biblioteki aplikacji Zdjęcia oznaczona jako systemowa biblioteka zdjęć. Jeśli masz więcej niż jedną bibliotekę aplikacji Zdjęcia, a używana biblioteka nie jest ustawiona jako systemowa biblioteka zdjęć, przeglądarka mediów nie wyświetla jej zawartości.

Wykonaj poniższe czynności, aby oznaczyć bieżącą bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć:

  1. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje.
  2. Kliknij przycisk Ogólne u góry okna Preferencje.
  3. Kliknij przycisk Używaj jako systemowej biblioteki zdjęć.

Jeśli występują inne problemy z aplikacją Zdjęcia

Jeśli występują inne problemy, takie jak brakujące lub puste miniaturki zdjęć, nieoczekiwane zachowania lub gdy aplikacja Zdjęcia się nie otwiera, sprawdź, czy problem dotyczy biblioteki, wykonując następujące czynności.

Utwórz nową bibliotekę zdjęć i sprawdź, czy problem nadal występuje:

  1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
  2. Podczas otwierania aplikacji Zdjęcia naciśnij i przytrzymaj klawisz Option.
  3. W oknie dialogowym kliknij opcję Utwórz nową.
  4. Nadaj nazwę nowej bibliotece, a następnie kliknij przycisk OK. Zwróć uwagę, czy aplikacja Zdjęcia otwiera się z tą nową biblioteką.

Aby powrócić do głównej biblioteki zdjęć, zamknij aplikację Zdjęcia. Otwórz ją ponownie, trzymając klawisz Option, wybierz główną bibliotekę, a następnie kliknij Wybierz bibliotekę.

Możesz też otworzyć aplikację Zdjęcia, korzystając z konta innego użytkownika na komputerze Mac, i sprawdzić, czy aplikacja Zdjęcia otwiera się poprawnie.

Jeśli aplikacja Zdjęcia otwiera się z nową biblioteką lub na koncie innego użytkownika, oznacza to, że problem może dotyczyć biblioteki. Wykonaj te czynności, aby skorzystać z narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia w głównej bibliotece zdjęć.

Więcej informacji

Data publikacji: