Pomoc dotycząca aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Jeśli aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS nie uruchamia się lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Utwórz backup biblioteki

Przed wykonaniem którejkolwiek z poniższych czynności warto utworzyć backup biblioteki zdjęć – nawet jeśli używasz usługi Zdjęcia iCloud. Można w tym celu użyć programu Time Machine lub rozwiązania innej firmy do backupów albo skopiować bibliotekę na dysk zewnętrzny. Domyślnie biblioteka zdjęć jest przechowywana w folderze Obrazki w folderze domowym.

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia jest aktualne

Aplikacja Zdjęcia jest częścią systemu operacyjnego komputera Mac (od wersji 10.10.3). Wielu problemów można uniknąć (lub rozwiązać je), używając najnowszej wersji systemu macOS. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu oprogramowania na komputerze Mac.

Jeśli w aplikacji Zdjęcia używasz obrazów w formacie RAW, dowiedz się więcej o formatach RAW cyfrowych aparatów fotograficznych obsługiwanych przez systemy iOS 12 i macOS Mojave.

Jeśli występują problemy z migracją biblioteki aplikacji iPhoto lub Aperture do aplikacji Zdjęcia

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Zdjęcia lub w trakcie migracji biblioteki aplikacji iPhoto albo Aperture może zostać wyświetlony komunikat. Dowiedz się, co zrobić, jeśli aplikacja Zdjęcia nie może skopiować lub utworzyć biblioteki.

Jeśli nie widać zdjęć i wideo w przeglądarce mediów

Przeglądarka mediów pozwala używać obrazów z biblioteki zdjęć w innych aplikacjach, takich jak Pages czy iMovie. W przeglądarce mediów jest wyświetlana tylko zawartość biblioteki aplikacji Zdjęcia oznaczona jako systemowa biblioteka zdjęć. Jeśli masz więcej niż jedną bibliotekę aplikacji Zdjęcia, a używana biblioteka nie jest ustawiona jako systemowa biblioteka zdjęć, przeglądarka mediów nie wyświetla jej zawartości.

Wykonaj poniższe czynności, aby oznaczyć bieżącą bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć:

  1. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje.
  2. Kliknij przycisk Ogólne u góry okna Preferencje.
  3. Kliknij przycisk Używaj jako systemowej biblioteki zdjęć.

Jeśli występują inne problemy z aplikacją Zdjęcia

Jeśli występują inne problemy – na przykład brak miniatur zdjęć lub są one puste, aplikacja Zdjęcia nie uruchamia się lub nie działa w oczekiwany sposób – można naprawić bibliotekę, wykonując poniższe czynności. 

Narzędzie do naprawy aplikacji Zdjęcia analizuje bazę danych biblioteki i naprawia wykryte niespójności. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiaru biblioteki. Po ukończeniu procesu aplikacja Zdjęcia otwiera bibliotekę.

Aby użyć narzędzia do naprawy aplikacji Zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że utworzono kopię zapasową głównej biblioteki aplikacji Zdjęcia.
  2. Zamknij aplikację Zdjęcia, jeśli jest otwarta.
  3. Ponownie otwórz aplikację Zdjęcia, trzymając naciśnięte klawisze Option i Command. 
  4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Napraw bibliotekę. Kliknij opcję Napraw, a następnie wprowadź hasło administratora, aby uruchomić narzędzie do naprawy aplikacji Zdjęcia.

Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, uruchomienie narzędzia do naprawy aplikacji Zdjęcia spowoduje ponowne uaktualnienie biblioteki zgodnie z zawartością usługi iCloud.

Więcej informacji

Data publikacji: