Jeśli aplikacja GarageBand nie działa na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Uzyskaj pomoc, gdy aplikacja GarageBand nie otwiera się lub projekt nie chce się otworzyć albo odtworzyć.

Spróbuj ponownie po każdej czynności

  1. W sklepie App Store stuknij kartę Uaktualnienia. Odszukaj na liście aplikację GarageBand. Jeśli obok aplikacji GarageBand widnieje opcja Uaktualnij, kliknij ją. Jeśli jej nie widzisz, pomiń ten krok.
  2. Jeśli z aplikacją GarageBand jako instrumentów lub efektów używasz rozszerzeń Audio Units lub aplikacji Inter-App Audio, sprawdź dostępność uaktualnień u ich producentów.
  3. Jeśli używasz zewnętrznego interfejsu audio, odłącz go. Jeśli aplikacja GarageBand działa, konieczne może być uaktualnienie interfejsu audio lub jego naprawa.
  4. Usuń wszystkie rozszerzenia Audio Units lub aplikacje Inter-App Audio.
  5. Utwórz nowy utwór, a następnie odtwórz go. Jeśli utwór się odtwarza, sprawdź pozostałe utwory i ścieżki solo, aby odnaleźć plik będący przyczyną problemu.
  6. Wyzeruj aplikację GarageBand. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > GarageBand i stuknij pozycję Wyzeruj GarageBand. Wyzerowanie aplikacji GarageBand nie ma wpływu na utwory, ustawienia wstępne ani poprawki. Pozostałe ustawienia niestandardowe, takie jak dźwięk 24-bitowy czy ustawienia opcji Nagrywanie wielu ścieżek zostaną wyzerowane do ustawień fabrycznych. 
  7. Utwórz backupy wszystkich utworów na urządzeniu. Następnie usuń aplikację GarageBand i ponownie ją pobierz

Co robić, jeśli funkcja nadal nie działa? Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: