Jeśli aplikacja GarageBand nie działa na komputerze Mac

Dowiedz się, co zrobić, gdy aplikacja GarageBand na komputerze Mac nie otwiera się, nie możesz odtworzyć projektu lub występują inne związane z nią problemy.

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności

Po wykonaniu każdej z nich, sprawdź w aplikacji GarageBand, czy problem został rozwiązany. 

Uruchom ponownie komputer Mac

Z menu Apple  wybierz polecenie Uruchom ponownie.

Uaktualnij aplikację GarageBand

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > App Store i kliknij pozycję Uaktualnienia na pasku narzędzi. Jeśli uaktualnienie aplikacji GarageBand jest dostępne, kliknij przycisk Uaktualnij, aby je pobrać i zainstalować.

Sprawdź urządzenie lub oprogramowanie pod kątem zgodności

Jeśli używasz w aplikacji GarageBand zewnętrznego interfejsu audio, urządzenia MIDI, systemu pamięci masowej, powierzchni sterującej lub wtyczki firmy innej niż Apple, upewnij się, że są one zgodne z najnowszą wersją aplikacji GarageBand. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać wsparcie. Jeśli dostępne jest uaktualnienie, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uaktualnić urządzenie lub oprogramowanie.

Użyj wbudowanego audio aplikacji GarageBand

Jeśli używasz zewnętrznego interfejsu audio, spróbuj użyć wbudowanego audio komputera Mac, a nie tego interfejsu.

 1. Odłącz zewnętrzny interfejs audio od komputera Mac.
 2. Otwórz aplikację GarageBand, a następnie wybierz kolejno opcje GarageBand > Preferencje > Audio/MIDI.
 3. Z menu podręcznego Urządzenie wyjściowe wybierz opcję Wyjście wbudowane.
 4. Z menu podręcznego Urządzenie wejściowe wybierz opcję Mikrofon wbudowany (lub Wejście wbudowane, w zależności od komputera).
 5. Otwórz i spróbuj odtworzyć projekt, z którym występowały problemy. 

Jeśli projekt otworzy się i zacznie odtwarzać poprawnie, może być konieczne uaktualnienie lub naprawa interfejsu audio. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z producentem.

Otwórz aplikację GarageBand bez wejścia i wyjście audio

 1. Otwórz aplikację GarageBand i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz Control przed otwarciem projektu.
 2. W oknie komunikatu kliknij polecenie Nie uruchamiaj.

Jeśli aplikacja GarageBand otworzy się, może to świadczyć o jednym z następujących problemów:

 • Konieczne może być uaktualnienie zewnętrznego interfejsu audio lub jego naprawa. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z producentem.
 • Wtyczka Audio Units może być uszkodzona lub może nie być zgodna z zainstalowaną wersją aplikacji GarageBand. Wyłączenie wtyczek może rozwiązać problem.

Wyłącz wtyczki Audio Units

Jeśli używasz wtyczek Audio Units, spróbuj je wyłączyć. Uszkodzone lub niezgodne wtyczki Audio Units mogą powodować nieoczekiwane zachowanie aplikacji GarageBand.

Aby wyłączyć wtyczki Audio Units:

 1. Otwórz projekt w aplikacji GarageBand.
 2. Wybierz kolejno opcje GarageBand > Preferencje > Audio/MIDI i usuń zaznaczenie opcji Audio Units. 
 3. Spróbuj odtworzyć projekt, z którym występowały problemy. 

Jeśli projekt otworzy się i zacznie odtwarzać bez problemów, oznacza to, że wtyczki używane w projekcie mogą być uszkodzone lub są niezgodne z używaną wersją aplikacji GarageBand. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z producentem wtyczki. 

Wykonaj test z użyciem nowego projektu

Możesz utworzyć nowy projekt i go przetestować, aby sprawdzić, czy problem jest związany z projektem czy z aplikacją GarageBand.

 1. Jeśli aplikacja GarageBand jest otwarta, zamknij ją.
 2. Otwórz aplikację GarageBand i wybierz kolejno opcje Plik > Nowy.
 3. Wybierz opcję Pusty projekt w oknie Nowy projekt. 
 4. Dodaj do nowego projektu pliki audio lub pętle Apple Loops.
 5. Spróbuj odtworzyć błąd. Na przykład jeśli w projekcie, w którym wystąpiły błędy, jest używana konkretna wtyczka innej firmy, dodaj ją do projektu testowego. Jeśli problem pojawi się ponownie, wtyczka może być uszkodzona lub może wymagać uaktualnienia.

Wykonaj test aplikacji GarageBand z użyciem nowego konta użytkownika

Utwórz konto nowego użytkownika na komputerze Mac i spróbuj odtworzyć błąd na tym nowym koncie. Jeśli problem nie występuje na nowym koncie użytkownika, przyczyną mogą być ustawienia oryginalnego konta.

Zresetuj preferencje aplikacji GarageBand


Zresetowanie preferencji nie ma wpływu na pliki projektowe, ustawienia instrumentów i łaty. Utracisz jednak niestandardowe ustawienia preferencji, jeśli zostały ustawione.

 1. Wybierz kolejno opcje GarageBand > Ustawienia i zanotuj wszelkie wprowadzone ustawienia.
 2. Zamknij aplikację GarageBand.
 3. W Finderze wybierz z menu Idź opcję Narzędzia. 
 4. Otwórz aplikację Terminal.
 5. Skopiuj to polecenie, wklej je w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  defaults delete com.apple.garageband10

 6. Jeśli aplikacja GarageBand została uaktualniona z poprzedniej wersji, skopiuj również to polecenie, wklej je w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  defaults delete com.apple.garageband

 7. Ponownie uruchom komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera Mac otwórz aplikacje GarageBand i spróbuj odtworzyć problem. Jeśli problem już nie występuje, otwórz preferencje aplikacji GarageBand i ponownie zastosuj własne ustawienia.

Co robić, jeśli problem nie został rozwiązany?

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: