Uzyskiwanie dostępu do kolekcji muzyki na wszystkich urządzeniach za pomocą usługi Apple Music

Aby mieć dostęp do muzyki na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, komputerze PC, zegarku Apple Watch Series 3 i urządzeniu Apple TV, zaloguj się w usłudze Apple Music za pomocą konta Apple ID.

Logowanie się w usłudze Apple Music przy użyciu konta Apple ID i włączanie biblioteki muzycznej iCloud

Po zalogowaniu się w usłudze Apple Music przy użyciu konta Apple ID i włączeniu biblioteki muzycznej iCloud automatycznie uzyskujesz dostęp do muzyki na wszystkich swoich urządzeniach. Nie musisz ręcznie synchronizować utworów, albumów ani playlist.

Dowiedz się więcej na temat usługi Apple Music i jej subskrybowania.

Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Ponowne pobranie lub synchronizowanie utworów bez subskrypcji usługi Apple Music

Co się dzieje z muzyką, która znajduje się na komputerze w momencie subskrybowania usługi Apple Music?

Gdy pierwszy raz zasubskrybujesz usługę Apple Music, utwory na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze zostaną zidentyfikowane i porównane z katalogiem Apple Music.

  • Utwory kupione w sklepie iTunes Store są dostępne w bibliotece Apple Music zawsze wtedy, gdy logujesz się w usłudze Apple Music za pomocą konta Apple ID użytego do zakupu muzyki.
  • Jeśli masz swoją wersję piosenki w katalogu Apple Music, będzie ona od razu dostępna na wszystkich Twoich urządzeniach w czasie trwania subskrypcji.
  • Jeśli nie można dopasować pewnych utworów w kolekcji do utworów w katalogu Apple Music, prześlij kopię do biblioteki muzycznej iCloud za pomocą programu iTunes na komputerze Mac lub PC. Przesłana zawartość będzie dostępna na wszystkich Twoich urządzeniach.

Jeśli na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze znajduje się muzyka ze źródeł innych niż usługa Apple Music i sklep iTunes Store

  • W bibliotece muzycznej może znajdować się do 100 000 utworów. Piosenki kupowane lub kupione wcześniej w sklepie iTunes Store nie są wliczane do tego limitu.
  • Do biblioteki muzycznej iCloud są dodawane tylko utwory o rozmiarze mniejszym niż 200 MB lub trwające mniej niż 2 godziny.
  • Dla utworów kodowanych w formacie ALAC, WAV lub AIFF są tworzone wersje AAC 256 Kb/s. Do biblioteki muzycznej iCloud jest dodawana wersja AAC. Oryginalne pliki w niezmienionym formacie nadal będą zapisane na Twoim komputerze Mac lub PC.
  • Do biblioteki muzycznej iCloud nie są dodawane utwory kodowane w formacie AAC lub MP3, które nie spełniają określonych kryteriów dotyczących jakości. 
  • Musisz autoryzować utwory korzystające z mechanizmu DRM (Digital Rights Management) na potrzeby odtwarzania na komputerze Mac lub PC, aby móc dodać je do biblioteki muzycznej iCloud.

Usługa Apple Music nie służy do tworzenia backupu. Pamiętaj, aby tworzyć backup urządzeń z systemem iOS i komputer Mac lub PC, tak aby dysponować kopią muzyki i innych informacji na wypadek, gdyby urządzenie wymagało wymiany, uległo uszkodzeniu albo zostało zgubione.

Notatki głosowe przechowywane na urządzeniu z systemem iOS lub w bibliotece programu iTunes na komputerze Mac lub PC nie są przesyłane do biblioteki Apple Music.

Co zrobić, gdy brakuje muzyki lub nie można jej odtworzyć

Dodatkowa pomoc

Data publikacji: