Pomoc dotycząca brakujących zdjęć

Jeśli nie możesz znaleźć zdjęcia lub nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia, te porady mogą okazać się przydatne.

Siedem zdjęć zaznaczonych w aplikacji Zdjęcia

Sprawdź folder Ostatnio usunięte

Być może zdjęcie lub nagranie wideo zostało przypadkowo usunięte i znajduje się teraz w folderze Ostatnio usunięte. 

Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Ostatnio usunięte. Jeśli widzisz tam zaginione zdjęcie, możesz przenieść je z powrotem do albumu Wszystkie zdjęcia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij kolejno zdjęcie lub nagranie wideo > Odzyskaj. 
 2. Potwierdź, że chcesz odzyskać wybrane zdjęcie.

Aby odzyskać wiele zdjęć:

 1. Stuknij opcję Wybierz.
 2. Stuknij zdjęcia lub nagrania wideo, a następnie stuknij opcję > Odzyskaj.
 3. Potwierdź, że chcesz odzyskać zdjęcia lub nagrania wideo.

Na komputerze Mac:

 1. Kliknij zdjęcie lub nagranie wideo.
 2. Kliknij opcję Odzyskaj.

Wszystkie pliki przeniesione do folderu Ostatnio usunięte pozostają w nim przez 30 dni. Po tym czasie są trwale usuwane.


Usługa Zdjęcia iCloud włączona w aplikacji Ustawienia

Upewnij się, że usługa Zdjęcia iCloud jest włączona

Usługa Zdjęcia iCloud bezpiecznie przechowuje wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud, więc masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach. Jeśli zdjęcia zrobionego telefonem iPhone nie widzisz na swoich pozostałych urządzeniach, sprawdź ustawienia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Stuknij opcję Zdjęcia.
 3. Włącz usługę Zdjęcia iCloud.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud.
 2. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia. 
 3. Wybierz opcję Zdjęcia iCloud.

Po włączeniu opcji usługi Zdjęcia iCloud połącz się z siecią Wi-Fi i poczekaj kilka minut. Następnie ponownie poszukaj zdjęć.

Zdjęcia dodane na urządzeniu przy użyciu aplikacji iTunes nie są synchronizowane z usługą iCloud. Tutaj znajdziesz potrzebną pomoc, jeśli masz zdjęcia z aplikacji iTunes.


Identyfikator Apple ID Johna Appleseed

Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID

Aby zdjęcia i nagrania wideo były takie same na wszystkich urządzeniach, upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.

Konto Apple ID używane na urządzeniu można sprawdzić w aplikacji Ustawienia lub w Preferencjach systemowych. Zobaczysz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Adres e-mail jest Twoim identyfikatorem Apple ID.


Zaznaczona opcja Odkryj

Pokazywanie ukrytych zdjęć

Jeśli ukryjesz zdjęcia i nagrania wideo w widoku Chwile, Lata lub Zbiory, będą one widoczne tylko w albumie Ukryte. Możesz cofnąć ukrycie zdjęć i nagrań wideo z poziomu albumu Ukryte.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i przejdź na kartę Albumy.
 2. Stuknij opcję Ukryte pod pozycją Inne albumy.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Stuknij kolejno ikonę ikona udostępniania > Odkryj.

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i na pasku menu kliknij kolejno opcje Widok > Pokaż album Ukryte.
 2. Na lewym pasku bocznym wybierz opcję Ukryte.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Kliknij zdjęcie, przytrzymując klawisz Control, a następnie kliknij opcję Odkryj zdjęcie. Możesz również wybrać kolejno opcje Obrazek > Odkryj zdjęcie na pasku menu lub nacisnąć kombinację klawiszy Command+L.

Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, zdjęcia ukryte na jednym urządzeniu zostaną też ukryte na wszystkich pozostałych.


Więcej informacji

 • Jeśli dodasz zdjęcie lub nagranie wideo do wybranego albumu, a następnie usuniesz je z aplikacji Zdjęcia, zostanie ono usunięte ze wszystkich miejsc — również z albumu.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej usługi Zdjęcia iCloud lub zarządzania zdjęciami, znajdziesz ją tutaj.
Data publikacji: