Pomoc dotycząca brakujących zdjęć

Jeśli nie możesz znaleźć zdjęcia lub nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia, te porady mogą okazać się przydatne.

     

Sprawdź folder Ostatnio usunięte

Być może zdjęcie lub nagranie wideo zostało przypadkowo usunięte i znajduje się teraz w folderze Ostatnio usunięte. 

Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy > Ostatnio usunięte. Jeśli widzisz tam zaginione zdjęcie, możesz przenieść je z powrotem do albumu Wszystkie zdjęcia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij opcję Wybierz.
 2. Stuknij kolejno zdjęcie lub nagranie wideo > Odzyskaj. 
 3. Potwierdź, że chcesz odzyskać wybrane zdjęcie.

Na komputerze Mac:

 1. Kliknij zdjęcie lub nagranie wideo.
 2. Kliknij opcję Odzyskaj.

Wszystkie pliki przeniesione do folderu Ostatnio usunięte pozostają w nim przez 30 dni. Po tym czasie są trwale usuwane. 

     

Upewnij się, że biblioteka zdjęć iCloud jest włączona

Biblioteka zdjęć iCloud bezpiecznie przechowuje wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud, więc masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach. Jeśli zdjęcia zrobionego telefonem iPhone nie widzisz na swoich pozostałych urządzeniach, sprawdź ustawienia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. Stuknij opcję Zdjęcia.
 3. Włącz opcję Biblioteka zdjęć iCloud.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud.
 2. Kliknij przycisk Zdjęcia obok pozycji Opcje. 
 3. Wybierz opcję Biblioteka zdjęć iCloud.

Po włączeniu opcji Biblioteka zdjęć iCloud połącz się z siecią Wi-Fi i poczekaj kilka minut. Następnie ponownie poszukaj zdjęć.

Zdjęcia dodane na urządzeniu przy użyciu programu iTunes nie są synchronizowane z usługą iCloud. Tutaj znajdziesz potrzebną pomoc, jeśli masz zdjęcia z iTunes.

     

Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID

Aby zdjęcia i nagrania wideo były takie same na wszystkich urządzeniach, upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.

Konto Apple ID używane na urządzeniu można sprawdzić w aplikacji Ustawienia lub w Preferencjach systemowych. Zobaczysz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Adres e-mail jest Twoim identyfikatorem Apple ID.

Pokaż ukryte zdjęcia

Jeśli ukryjesz zdjęcia i nagrania wideo w widoku Chwile, Lata lub Zbiory, będą one widoczne tylko w albumie Ukryte. Możesz cofnąć ukrycie zdjęć i filmów z poziomu albumu Ukryte.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i przejdź na kartę Albumy.
 2. Stuknij album Ukryte.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Stuknij  > Pokaż.

Na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i na pasku menu kliknij kolejno opcje Widok > Pokaż album ukrytych zdjęć.
 2. Otwórz widok Albumy, a następnie otwórz Album ukrytych zdjęć.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Kliknij zdjęcie, przytrzymując klawisz Control.
 5. Kliknij opcję Odkryj zdjęcie.

Jeśli korzystasz z Biblioteki zdjęć iCloud, zdjęcia ukryte na jednym urządzeniu zostaną też ukryte na wszystkich pozostałych.

Więcej informacji

 • Jeśli dodasz zdjęcie lub nagranie wideo do wybranego albumu, a następnie usuniesz je z aplikacji Zdjęcia, zostanie ono usunięte ze wszystkich miejsc — również z albumu.
 • Jeśli stukniesz i przytrzymasz ikonę aparatu w wiadomości iMessage, aby zrobić szybki autoportret, zdjęcie pozostanie w wiadomości iMessage. Nie zostanie ono przeniesione do aplikacji Zdjęcia. Możesz dodać taki autoportret do swojego zbioru, zapisując go z wiadomości iMessage.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej biblioteki zdjęć iCloud lub zarządzania zdjęciami, znajdziesz ją tutaj.
Data publikacji: