Jeśli w aplikacji Zdjęcia brakuje zdjęć lub nagrań wideo

Poniższe porady mogą być przydatne, jeśli nie możesz znaleźć zdjęcia lub nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia.

Sprawdź folder Ostatnio usunięte

Zdjęcie lub nagranie wideo, które zostanie przypadkowo usunięte, trafia do folderu Ostatnio usunięte. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Albumy, a następnie w sekcji Narzędzia stuknij opcję Ostatnio usunięte. Jeśli widzisz tam zaginione zdjęcie lub nagranie wideo, możesz przenieść je z powrotem do albumu Ostatnie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, a następnie stuknij opcję Odzyskaj.
 2. Potwierdź, że chcesz odzyskać wybrane zdjęcie.

Aby odzyskać wiele zdjęć

 1. Stuknij opcję Wybierz.
 2. Stuknij zdjęcia lub nagrania wideo, a następnie stuknij opcję Odzyskaj.
  Album Ostatnio usunięte na telefonie iPhone z zaznaczonymi trzema zdjęciami
 3. Potwierdź, że chcesz odzyskać zdjęcia lub nagrania wideo.

Na komputerze Mac

 1. Kliknij zdjęcie lub nagranie wideo.
 2. Kliknij opcję Odzyskaj.

Wszystkie pliki przeniesione do folderu Ostatnio usunięte pozostają w nim przez 30 dni. Po 30 dniach zostają trwale usunięte i nie można ich odzyskać.


Upewnij się, że usługa Zdjęcia iCloud jest włączona

Usługa Zdjęcia iCloud bezpiecznie przechowuje wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud, więc masz do nich dostęp na wszystkich swoich urządzeniach. Jeśli zdjęcia zrobionego telefonem iPhone nie widzisz na pozostałych urządzeniach, sprawdź ustawienia, wykonując następujące czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iCloud.
 2. Stuknij opcję Zdjęcia.
 3. Włączanie usługi Zdjęcia iCloud.
  Ustawienia aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone z włączoną opcją Zdjęcia iCloud

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje. 
 2. Kliknij kartę iCloud.
 3. Wybierz opcję Zdjęcia iCloud.

Po włączeniu usługi Zdjęcia iCloud połącz się z siecią Wi‑Fi i poczekaj kilka minut. Następnie ponownie poszukaj zdjęć.


Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Apple ID

Aby zdjęcia i nagrania wideo były takie same na wszystkich urządzeniach, upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.

Konto Apple ID używane na urządzeniu można sprawdzić w Ustawieniach lub w Preferencjach systemowych. Zobaczysz swoje imię i nazwisko oraz adres e‑mail. Adres e-mail jest Twoim identyfikatorem Apple ID.


Odkryj zdjęcia

Jeśli ukryjesz zdjęcia i nagrania wideo, będą one widoczne tylko w albumie Ukryte, więc może się wydawać, że ich nie ma. Zdjęcia i nagrania wideo możesz jednak w każdej chwili odkryć. W systemie iOS 14 i nowszym album Ukryte może być ukryty, przez co nie jest nigdzie widoczny w aplikacji Zdjęcia. Jeśli więc brakuje zdjęć i nagrań wideo, upewnij się, że album Ukryte jest włączony, tak aby był widoczny.

Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud, zdjęcia ukryte na jednym urządzeniu zostaną też ukryte na wszystkich pozostałych.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i przejdź do karty Albumy.
 2. W sekcji Narzędzia stuknij opcję Ukryte.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie opcję Odkryj.
  Ekran opcji udostępniania ukrytego zdjęcia z zaznaczoną opcją Odkryj

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i na pasku menu kliknij opcję Widok, a następnie wybierz opcję Pokaż album Ukryte.
 2. Na pasku bocznym wybierz opcję Ukryte.
 3. Wybierz zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz odkryć.
 4. Kliknij zdjęcie, przytrzymując klawisz Control, a następnie wybierz opcję Odkryj zdjęcie. Możesz również wybrać kolejno opcje Obrazek > Odkryj zdjęcie na pasku menu lub nacisnąć kombinację klawiszy Command + L.


Więcej informacji

 • Jeśli dodasz zdjęcie lub nagranie wideo do wybranego albumu, a następnie usuniesz je z aplikacji Zdjęcia, zostanie ono usunięte ze wszystkich miejsc — również z albumu.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy z usługą Zdjęcia iCloud lub zarządzaniem zdjęciami, dowiedz się, co zrobić.
 • Jeśli zamiast usługi Zdjęcia iCloud używasz funkcji Mój strumień zdjęć, może się wydawać, że brakuje zdjęć lub nagrań wideo. Dowiedz się więcej na temat funkcji Mój strumień zdjęć.
Data publikacji: