Usuwanie zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Usuwanie niepotrzebnych zdjęć i nagrań wideo jest bardzo proste. Wystarczy stuknąć ikonę kosza i gotowe. Dowiedz się również, jak zwolnić miejsce na urządzeniu oraz jak przywrócić zdjęcia skasowane przez przypadek.

Zwalnianie miejsca na urządzeniu

Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup zdjęć i nagrań wideo, które chcesz zachować. Jeśli używasz Zdjęć iCloud, usunięcie zdjęcia lub nagrania wideo na jednym urządzeniu powoduje usunięcie go również na pozostałych urządzeniach, na których zalogowano się za pomocą tego samego Apple ID.

Aby zobaczyć, ile miejsca zostało na urządzeniu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > [urządzenie] (pamięć). Dowiedz się więcej o zarządzaniu miejscem do przechowywania zdjęć na urządzeniu.


Zachowuj tylko to, co chcesz

Stuknij ikonę Ikona kosza, aby usunąć zdjęcie lub nagranie wideo z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Usunięte zdjęcia trafiają do albumu Ostatnio usunięte. Zostają w nim przez 30 dni, a potem znikają na zawsze.

Zdjęć dodanych do telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch przez program iTunes nie można usunąć bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu. Dowiedz się, jak usunąć zdjęcia z iTunes.

Usuwanie zdjęcia

Opcja Usuń zdjęcie, która pojawia się po stuknięciu zdjęcia lub nagrania wideo przeznaczonego do usunięcia

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij kolejno Ikona kosza > Usuń zdjęcie.

 

Usuwanie wielu zdjęć

Wiele zdjęć wybranych w aplikacji Zdjęcia

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij Wybierz.
 2. Stuknij wszystkie zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Ikona kosza > Usuń [numer] Zdjęcia.


Odzyskiwanie zdjęć

Jeśli skasujesz zdjęcie przez przypadek, masz 30 dni, aby odzyskać je z albumu Ostatnio usunięte. Przywrócenie zdjęć i nagrań wideo sprawia, że trafiają one z powrotem do albumu Wszystkie zdjęcia.  

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i przejdź na kartę Albumy.
 2. Otwórz album Ostatnio usunięte i stuknij Wybierz.
 3. Stuknij wszystkie zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz zachować.
 4. Stuknij Odzyskaj i potwierdź, że chcesz odzyskać te zdjęcia.

Jeśli nie możesz znaleźć danego zdjęcia lub nagrania wideo, wypróbuj te porady.


Usuwanie zdjęć na stałe

Jeśli chcesz trwale usunąć zdjęcia lub nagrania wideo przed upływem 30 dni, możesz usunąć je z albumu Ostatnio usunięte. Po usunięciu zdjęcia z tego albumu nie da się go odzyskać.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia i przejdź na kartę Albumy.
 2. Otwórz album Ostatnio usunięte i stuknij Wybierz.
 3. Stuknij wszystkie zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz trwale usunąć.
 4. Stuknij Usuń i potwierdź, że chcesz usunąć te zdjęcia.


Usuwanie i resetowanie wszystkiego

Zanim sprzedasz lub oddasz urządzenie, możesz wymazać je i usunąć wszystkie swoje zdjęcia i nagrania wideo. Wymazanie zawartości i ustawień urządzenia powoduje usunięcie wszystkich elementów, takich jak muzyka, nagrania wideo, kontakty, zdjęcia, informacje w kalendarzu i inne. Wszystkie ustawienia urządzenia są przywracane do wartości fabrycznych.

Data publikacji: