Jeśli przy próbie ponownego zainstalowania lub usuwania oprogramowania Apple pojawia się komunikat o błędzie pakietu instalatora Windows

Aby rozwiązać problem, użyj opcji Panel sterowania systemu Windows w celu naprawienia oprogramowania, a następnie spróbuj odinstalować lub zainstalować ponownie oprogramowanie Apple.

Przy próbie ponownej instalacji aplikacji iTunes pobranej z witryny apple.com/pl, aplikacji iCloud dla Windows, programu Apple Software Update lub innego powiązanego oprogramowania Apple na komputerze PC może pojawić się komunikat o błędzie pakietu instalatora Windows. Zazwyczaj ten błąd jest powiązany z programem Apple Software Update.

Komunikat o błędzie aplikacji iTunes: „Wystąpił problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie można uruchomić programu wymaganego do dokończenia tej instalacji Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej lub dostawcą pakietu”.

Jeśli pobrano aplikację iTunes ze sklepu Microsoft Store w systemie Windows 10 lub komunikat o błędzie nie wyświetla się, nie wykonuj pozostałych czynności z tego artykułu. Zamiast tego dowiedz się, jak usunąć i ponownie zainstalować aplikację iTunes oraz inne składniki oprogramowania dla systemu Windows 7 i nowszego. Takie błędy są związane z elementami systemu Windows nieużywanymi przez aplikację iTunes pobraną ze sklepu Microsoft Store w systemie Windows 10.

Komunikat o błędzie może się również pojawić przy pierwszej próbie odinstalowania oprogramowania.

Aby rozwiązać ten problem, napraw oprogramowanie, a następnie je odinstaluj. Następnie spróbuj zainstalować je ponownie.

Naprawianie oprogramowania

 1. Otwórz okno „Odinstaluj program” z poziomu Panelu sterowania systemu Windows (procedura w systemie Windows 10).
 2. Wybierz program, który chcesz usunąć i kliknij opcję Napraw. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces naprawy.
 3. Spróbuj odinstalować program. 
 4. Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdego programu, który chcesz zainstalować ponownie lub odinstalować.
 5. Po odinstalowaniu całego oprogramowania Apple możesz ponownie zainstalować program iTunes lub aplikację iCloud dla Windows.

Jeśli nie możesz odinstalować całego oprogramowania Apple lub po ponownym zainstalowaniu oprogramowania nadal widzisz komunikat o błędzie, wykonaj czynności opisane poniżej.

Jeśli po ponownym zainstalowaniu problem nadal występuje

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z instalowaniem i odinstalowywaniem plików.

 1. Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows. 
 2. Odwiedź stronę rozwiązywania problemów uniemożliwiających instalowanie lub usuwanie programów.
 3. Kliknij opcję Pobierz, a następnie pozycję Otwórz. Jeśli narzędzie nie otworzy się automatycznie, lub zamiast opcji Otwórz została kliknięta opcja Zachowaj, otwórz je z folderu Pobrane. Nazwa narzędzia zaczyna się od MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.
 4. Na początkowym ekranie narzędzia kliknij Dalej.
 5. Po wyświetleniu pytania, czy występują problemy z instalowaniem, czy odinstalowywaniem programu, wybierz opcję Odinstalowywanie.
 6. Wybierz program, który chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz przeprowadzić odinstalowanie i oczyszczanie, wybierz opcję „Tak, spróbuj odinstalować”.
  Narzędzie spróbuje odinstalować wskazany program. Może to potrwać co najmniej pięć minut, w zależności od szybkości komputera i rozmiaru pakietu oprogramowania, które próbujesz usunąć za pomocą narzędzia. Jeśli działanie narzędzia zakończyło się pomyślnie, wyświetlany jest monit z informacją o ukończeniu rozwiązywania problemów.
 8. Zamknij narzędzie.
 9. Powtórz czynności od 2 do 8 dla każdego programu, którego nie możesz odinstalować.
 10. Po odinstalowaniu całego oprogramowania Apple ponownie zainstaluj program iTunes lub aplikację iCloud dla Windows.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: