Jeśli nie możesz wysłać wiadomości e-mail w aplikacji Mail, ponieważ okno tworzenia wiadomości na przemian pojawia się i znika

Gdy próbujesz wysłać wiadomość w aplikacji Mail na komputerze Mac, okno wiadomości może szybko i na przemian pojawiać się i znikać bez wysłania wiadomości.

Rozwiązanie tego problemu wymaga usunięcia kilku plików, więc dobrym pomysłem będzie zrobienie kopii zapasowej komputera Mac w pierwszej kolejności.

Usuń pliki stanu aplikacji

 1. Zamknij aplikację Mail. Jeśli to konieczne, wymuś zamknięcie.
 2. Na pasku menu Findera wybierz kolejno opcje Przejdź > Przejdź do folderu.
 3. Wklej lub wpisz tę ścieżkę jako jeden wiersz w polu Przejdź do folderu, a następnie naciśnij klawisz Return:

  ~/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Saved Application State/com.apple.mail.savedState

 4. Otwarty zostanie folder com.apple.mail.savedState. Przeciągnij wszystkie pliki z tego folderu do Kosza.
 5. Uruchom ponownie komputer Mac.

Jeśli po raz pierwszy wykonujesz czynności opisane w tym punkcie, otwórz ponownie aplikację Mail i spróbuj wysłać wiadomość e-mail.

Usuń pliki outbox.mbox

Jeśli poprzednie czynności nie rozwiązały problemu, wykonaj poniższe czynności dodatkowe.

 1. Zamknij aplikację Mail. Jeśli to konieczne, wymuś zamknięcie.
 2. Na pasku menu Findera wybierz kolejno opcje Przejdź > Przejdź do folderu.
 3. Wklej lub wpisz tę ścieżkę w polu Przejdź do folderu, a następnie naciśnij klawisz Return:

  ~/Library/Mail/V3

 4. Otwarty zostanie folder V3. Wpisz outbox.mbox w polu wyszukiwaniu w rogu okna, a następnie naciśnij klawisz Return.
 5. Wyniki wyszukiwania prawdopodobnie będą puste. Pomiędzy polem wyszukiwania a wynikami powinno być słowo Szukaj, a po nim opcje ograniczenia wyszukiwania: „Ten Mac”, „V3” i Publiczne. Kliknij „V3”.
 6. W wynikach wyszukiwania powinien pojawić się co najmniej jeden plik o nazwie outbox.mbox. Przeciągnij wszystkie pliki z tą nazwą do Kosza.
 7. Uruchom ponownie komputer Mac, a następnie otwórz ponownie aplikację Mail i spróbuj wysłać wiadomość e-mail.

Usuń nazwę serwera SMTP, a następnie dodaj go ponownie

Jeśli poprzednie czynności nie rozwiązały problemu, wykonaj poniższe czynności dodatkowe.

 1. Usuń pliki stanu aplikacji i uruchom ponownie, zgodnie z opisem w punkcie pierwszym, ale nie próbuj jeszcze wysyłać wiadomości.
 2. Wpisz swój adres e-mail w narzędziu Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail. Jeśli narzędzie nie zna twojego dostawcy poczty e-mail, skontaktuj się z nim i poproś o ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP) dla swojego konta.
 3. Otwórz aplikację Mail, a następnie wybierz opcje Mail > Preferencje. Kliknij opcję Konta, a następnie wybierz konto e-mail z listy kont.
 4. W oknie podręcznym serwera poczty wychodzącej (SMTP) wybierz opcję Edytuj listę serwera SMTP. Otwarta zostanie lista wszystkich serwerów, a serwer powiązany z twoim kontem e-mail powinien być zaznaczony.
 5. Kliknij przycisk usunięcia (–), aby usunąć zaznaczony serwer.
 6. Kliknij przycisk dodania (+), aby dodać serwer SMTP. Użyj informacji o serwerze poczty wychodzącej z punktu 2, aby uzupełnić pole Nazwa serwera. Jest to nazwa hosta serwera twojej poczty wychodzącej.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno preferencji Mail i zapisz zmiany.
 8. Spróbuj wysłać wiadomość e-mail.

Zresetuj uprawnienia folderu domowego

Jeśli poprzednie czynności nie rozwiązały problemu, wykonaj poniższe czynności końcowe.

 1. Zamknij aplikację Mail. Jeśli to konieczne, wymuś zamknięcie.
 2. Na pasku menu Finder wybierz kolejno opcje Przejdź > Katalog domowy. Otworzy się katalog domowy.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Otworzy się okno Informacje dla katalogu domowego.
 4. Jeśli sekcja „Udostępnianie i uprawnienia” u dołu okna nie jest otwarta, kliknij trójkącik w tej sekcji, aby ją otworzyć.
 5. Jeśli kłódka na przycisku w prawym dolnym rogu okna jest zamknięta, kliknij ten przycisk, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora. 
 6. Kliknij menu czynności w lewym dolnym rogu okna, a następnie wybierz opcję „Zastosuj do zawartych rzeczy”. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
 7. Gdy pasek postępu u góry okna Informacje się zamknie, otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy.
 8. Wklej lub wpisz następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  Na amerykańskich klawiaturach znak ` znajduje się nad klawiszem Tab.

 9. Gdy proces dobiegnie końca, zamknij aplikację Terminal. Teraz powinno być możliwe otworzenie aplikacji Mail i wysyłanie wiadomości.
Data publikacji: