Pomaganie dziecku w skonfigurowaniu urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

Pomóż dziecku skonfigurować urządzenie, aby umożliwić mu korzystanie z Chmury rodzinnej, zapewnić bezpieczeństwo i nie tylko. Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, nadal możesz dostosować jego ustawienia i skonfigurować funkcje.

Skonfiguruj funkcję Face ID, Touch ID lub kodu

Ustaw kod, za pomocą którego dziecko będzie mogło odblokować urządzenie. Nie używaj tego samego kodu na urządzeniu dziecka i na swoim urządzeniu. Przypomnij dziecku, że nie wolno podawać swojego kodu innym osobom.

Możesz także skonfigurować funkcję Face ID lub Touch ID, aby móc odblokowywać urządzenie jednym spojrzeniem lub dotknięciem palca. Możesz zarejestrować inny wygląd dla funkcji Face ID oraz maksymalnie pięć odcisków palców, więc dodaj odciski swoje i swojego dziecka.

Ustaw kod.

Skonfiguruj funkcję Face ID.

Skonfiguruj funkcję Touch ID.
 

Upewnij się, że dziecko korzysta z własnego konta Apple ID

Apple ID to konto używane do korzystania z aplikacji Wiadomości, sklepu App Store i innych usług Apple. Każdy powinien mieć własne konto Apple ID, nie udostępniaj więc swojego konta Apple ID dziecku. Jeśli dziecko będzie korzystać z Twojego konta Apple ID, będzie miało dostęp do Twojej całej osobistej zawartości, w tym wiadomości tekstowych i zdjęć.

Jeśli dziecko nie ma konta Apple ID, możesz utworzyć je podczas konfigurowania Chmury rodzinnej.

Jeśli Twoje dziecko ma już konto Apple ID, powinno z niego korzystać. Poproś dziecko o zalogowanie się na stronie appleid.apple.com i upewnij się, że podano prawidłową datę urodzenia.
 

Skonfiguruj Chmurę rodzinną

Dzięki Chmurze rodzinnej możesz automatycznie udostępniać swoje położenie członkom rodziny. Gdy urządzenie członka rodziny zaginie, możesz je zlokalizować na mapie za pomocą aplikacji Znajdź.

Rodziny mogą również udostępniać subskrypcje usług takich jak Apple Music, miejsce w iCloud i innych. Członkowie rodziny mogą udostępniać zakupy ze sklepów App Store i iTunes Store, aplikacji Apple TV oraz Apple Books.

Skonfiguruj Chmurę rodzinną.

Upewnij się, że jest włączona aplikacja Znajdź

Skonfiguruj nadzór rodzicielski

Jeśli chcesz zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na telefonie iPhone dziecka, skonfiguruj nadzór rodzicielski. Możesz ograniczyć dostęp do treści dla dorosłych, uniemożliwić zakupy i pobieranie, ustawić limity gier i nie tylko.

Skonfiguruj nadzór rodzicielski.
 

Włącz funkcję Poproś o zakup

Jeśli chcesz, aby dzieci musiały uzyskać zgodę przed dokonaniem zakupu, pobraniem darmowej aplikacji albo wykupieniem subskrypcji, włącz funkcję Poproś o zakup. Funkcja Poproś o zakup jest domyślnie włączona w przypadku dzieci w wieku poniżej 13 lat*.

Skonfiguruj funkcję Poproś o zakup.
 

Data publikacji: