Pomaganie dziecku w skonfigurowaniu urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

Pomóż dziecku skonfigurować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, aby umożliwić mu wspólne korzystanie z Chmury rodzinnej, zapewnić bezpieczeństwo i nie tylko. Możesz także dostosować ustawienia urządzenia, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wiesz, z jakich funkcji korzysta dziecko.

iPhone wyświetlający grę wideo

Po zakupie nowego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch dla dziecka możesz skonfigurować w urządzeniu funkcję Touch ID, konto Apple ID, Chmurę rodzinną, funkcje Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych oraz ograniczenia. Nawet jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, możesz sprawdzić jego ustawienia i ustawić funkcje takie jak Chmura rodzinna. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. 

Konfigurowanie funkcji Touch ID i kodu

Skonfiguruj Touch ID, by móc odblokowywać urządzenie jednym dotknięciem palca. Możesz zarejestrować maksymalnie pięć odcisków palców, więc dodaj odciski swoje i swojego dziecka. 

Możesz także ustawić sześciocyfrowy kod w celu ochrony danych. Jeśli chcesz ustawić czterocyfrowy kod lub własne hasło, stuknij pozycję Opcje kodu. Przypomnij dziecku, że nie wolno podawać swojego kodu innym osobom.

Sprawdzanie Apple ID dziecka

Apple ID to konto używane do uzyskiwania dostępu do usług firmy Apple, takich jak App Store, iTunes, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime i wiele innych. Każdy powinien mieć własne konto Apple ID, upewnij się więc, że dziecko korzysta ze swojego konta Apple ID. Nie udostępniaj dziecku Twojego konta Apple ID. Jeśli dziecko będzie korzystać z Twojego konta Apple ID, możecie mieć problemy z przesyłaniem sobie wiadomości iMessage. Dowiedz się, jak upewnić się, że wszyscy członkowie rodziny korzystają z własnych kont Apple ID.

Następnie przejdź na stronę konta Apple ID dziecka i upewnij się, że podane informacje są prawidłowe. Sprawdź datę urodzenia — ta informacja będzie weryfikowana przez funkcje takie jak Chmura rodzinna.

Konfigurowanie Chmury rodzinnej

Chmura rodzinna pozwala członkom rodziny udostępniać sobie wzajemnie zakupy ze sklepów App Store, iTunes i Apple Books, rodzinną subskrypcję Apple Music, miejsce na iCloud i inną zawartość bez potrzeby korzystania ze wspólnego konta. Po włączeniu udostępniania zakupów wszelkie zakupy zainicjowane przez członków rodziny będą rozliczane na Twoim koncie.

Możesz także włączyć dla dziecka funkcję Poproś o zakup. Będąc organizatorem w rodzinie, otrzymasz alert po każdym zainicjowaniu przez dziecko zakupu, dzięki czemu będziesz mieć możliwość weryfikacji zawartości, jaką chce pobrać dziecko, i zatwierdzenia lub odrzucenia prośby o pobranie z poziomu własnego urządzenia. Dotyczy to zarówno materiałów płatnych, jak i pobieranych za darmo.

Włącz usługę Znajdź mój iPhone
Znajdź mój iPhone to usługa, która w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia używanego przez dziecko pozwoli zabezpieczyć i odnaleźć to urządzenie. Wystarczy, że zalogujesz się na stronie iCloud.com lub w usłudze Znajdź mój iPhone, podając dane konta Apple ID dziecka, by móc sprawdzić, gdzie znajduje się utracone urządzenie.

Dzięki Chmurze rodzinnej każdy członek rodziny może pomóc odnaleźć urządzenia pozostałych członków rodziny.

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Znajdź mój iPhone.
 

Skonfiguruj aplikację Znajdź moich znajomych
Znajdź moich znajomych to funkcja, która pozwala zlokalizować członków rodziny, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub witryny iCloud.com. Wystarczy otworzyć aplikację, dodać dziecko jako znajomego, a następnie poprosić o przyjęcie zaproszenia.

Dzięki Chmurze rodzinnej członkowie rodziny mogą automatycznie udostępniać swoją lokalizację pozostałym członkom rodziny.

Dowiedz się, jak skonfigurować funkcję Znajdź moich znajomych.
 

Ustawianie opcji Ograniczaj treść i prywatność dla dziecka

Za pomocą opcji Ograniczaj treść i prywatność w funkcji Czas przed ekranem w systemie iOS 12 można zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na telefonie iPhone dziecka. Wystarczy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > Dalej, a następnie wybrać opcję To mój iPhone lub To iPhone mojego dziecka.

Jeśli jest to urządzenie dziecka, możesz utworzyć ustawienia bezpośrednio na tym urządzeniu. Urządzenie dziecka możesz także skonfigurować ze swojego telefonu iPhone lub iPada, korzystając z Chmury rodzinnej. Po skonfigurowaniu urządzenia dziecka możesz przy użyciu Chmury rodzinnej w każdej chwili wyświetlać raporty i zmieniać ustawienia tego urządzenia — bezpośrednio z własnego urządzenia.

Funkcja Czas przed ekranem pozwala nawet utworzyć specjalny kod zabezpieczający ustawienia, tak aby nikt inny nie mógł wydłużać czasu ani wprowadzać zmian.

Ten kod powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie kodu ograniczeń ustawionego w poprzedniej wersji systemu iOS lub nie pamiętasz kodu Czasu przed ekranem, musisz wymazać urządzenie i skonfigurować je jako nowe, aby usunąć kod Czasu przed ekranem. Odtworzenie urządzenia z backupu nie powoduje usunięcia kodu.

Data publikacji: