Wyłączanie starszych pilotów Apple Remote, aby nie kontrolowały urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Dowiedz się, jak skonfigurować pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego), aby kontrolować nim wyłącznie wybrane urządzenia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wyłączanie starszego pilota, aby nie kontrolował urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Jeśli używasz pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego) do kontrolowania starszego urządzenia Apple TV lub komputera Mac w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji), pilot Apple Remote (aluminiowy lub biały) może kontrolować wszystkie urządzenia. 

Jeśli nie chcesz, aby pilot Apple Remote (aluminiowy lub biały) współpracował z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji), wykonaj następujące czynności:

 1. Skieruj pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego) na urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji) albo na komputer Mac.
 2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez sześć sekund przyciski Początek i W lewo.
 3. Odłącz urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji) lub komputer Mac, aby nie wyłączyć pilota dla tego urządzenia.
 4. Skieruj pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego) na urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).
 5. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez sześć sekund przyciski Początek i W prawo. 
 6. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski Początek i Wybierz, aż zacznie migać dioda LED na urządzeniu Apple TV.
 7. Sprawdź, czy pilot kontroluje urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji). Jeśli tak, powtórz kroki 5 i 6.
 8. Podłącz inne urządzenie i upewnij się, że działa. Pilot nie powinien już kontrolować urządzenia Apple TV.

Po wyłączeniu pilota dioda LED nadal będzie migać na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) podczas używania pilota z innymi urządzeniami. 

Włączanie starszego pilota, aby ponownie kontrolował urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Jeśli chcesz, aby pilot Apple Remote (aluminiowy lub biały) ponownie współpracował z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji), wykonaj następujące czynności:

 1. Odłącz urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji) lub komputer Mac, aby nie wyłączyć pilota dla tego urządzenia.
 2. Skieruj pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego) na urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).
 3. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez sześć sekund przyciski Początek i W lewo.
 4. Sprawdź, czy pilot kontroluje urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji). Jeśli nie, powtórz krok 3.
 5. Podłącz inne urządzenie i upewnij się, że działa z pilotem.
Data publikacji: