Jeśli instalacja systemu Windows 10 na komputerze Mac zatrzymuje się na oprogramowaniu RealTek

Jeśli Mac uruchamia się w systemie Windows, ale nie kończy instalacji oprogramowania obsługi systemu Windows, wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć instalację.

Może się okazać, że komputer Mac uruchamia program Boot Camp w systemie Windows, ale nie można zakończyć instalacji oprogramowania obsługi systemu Windows.

Jeśli wystąpi ten problem, przeszkodą w zakończeniu instalacji może być oprogramowanie RealTek. Możesz wznowić instalację, zamykając procesy związane z RealTek. 

Wykonaj czynności opisane w witrynie systemu Windows, aby zakończyć proces.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: